Pátek 29. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny23. 6. 2023 06:00

Projednává se návrh Exportní strategie ČR 2023-2033

Transformace tuzemské ekonomiky, posilování globálních ambicí, zlepšování postavení českých firem nebo diverzifikace na exportních trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novou Exportní strategii České republiky, která určí směr českého exportu na příštích deset let. Resort tuto strategii zaslal ostatním resortům k připomínkám.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Grafika: Shutterstock.com Grafika: Shutterstock.com

„Vedle podpory samotného exportu nově klademe důraz na posilování trvalého působení přímo na zahraničních trzích – zakládání zastoupení, poboček a investic v zahraničí. Tím, že českým firmám otevřeme dveře k novým příležitostem a pomůžeme jim usadit se na daném trhu, přispějeme k jejich odolnosti vůči případným budoucím krizím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zároveň se vydáváme směrem od plošné podpory zaměřené na kvantitu ke specifické podpoře s důrazem na kvalitu. Budeme se tak specializovat na konkrétní obory, nabízet komplexní řešení a více tak profilovat nabídku služeb státu. Pracovat chceme zejména s technologickými doménami, jako jsou 3D tisk, umělá inteligence, aplikace principů cirkulární ekonomiky či smart řešení využívající digitalizaci. Domény jsou založené na inovacích, které ministerstvo považuje za základ konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnoty. Nadále však platí, že budeme podporovat i tradiční obory.

Vizí exportní strategie je posílení role českých firem v globálních hodnotových řetězcích a jejich úspěšnější uplatnění především na trzích mimo EU. „Tato nová strategie nám pomůže v hledání nových národních šampiónů, inovativních firem a poskytovatelů finálních produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ říká ministr Síkela.

Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu.

ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Exportní diverzifikace, která zůstává jedním ze tří hlavních cílů strategie, bude podpořena dlouhodobým sektorově zaměřeným působením v teritoriích. To bude založeno na kontinuálním působení v teritoriu mixem proexportních nástrojů od podpory marketingu, přes poskytované asistenční služby až k zajišťování exportního financování. Použití těchto nástrojů a aktivit v daném teritoriu na sebe musí navazovat a sledovat dlouhodobé cíle.

Strategie také počítá s rozvíjením proexportního ekosystému, který zahrnuje služby a podpory pro firmy v různých fázích podnikání – od nápadu, přes rozvoj podnikání, až po internacionalizaci, včetně zajištění financování. S tím úzce souvisí identifikace potenciálních inovativních exportérů a adekvátní nabídka podpory. „Propojováním poskytovaných podpor, a díky tzv. principu No wrong door, zvýšíme efektivitu celého systému podpory podnikání a tím také posílíme multiplikační efekt. Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu,“ říká mistr Síkela.

Návrh strategie byl konzultován s hlavními partnery MPO v oblasti podpory exportu, a to jak ze státní správy, tak s podnikateli. Projednání a schválení vládou resort předpokládá po jednání červencové tripartity, které je v tuto chvíli naplánováno na 10. července 2023. Díky tomu bude prostor na zapracování případných připomínek sociálních partnerů.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Analýzy
Umělá inteligence otevírá ve farmacii příležitosti k růstu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl patří už dnes k...

První náznaky toho, že využití umělé inteligence ve...

Partnerství mezi farmaceutickými podniky a společnostmi zaměřenými na...

Umělá inteligence však přináší tradičním farmaceutickým firmám nejen...

Brzdu rychlejšího pronikání AI do farmaceutického průmyslu představují...

Kromě technologických společností se navíc o oblast zdravotnictví...

Trendy
Elektromobilita se pomalu rozjíždí i v Česku

Na akci vystoupili zástupci firem považovaných za lídry...

Elektromobilita je trend, který už pravděpodobně nic nezvrátí....

Francouzská strategie pro příští léta je stát se...

Není to jen nižší kupní síla obyvatelstva, ale...

Pro zásadní změnu ve snižování emisí je třeba...

Stejně jako všechny jiné investice i elektromobilita potřebuje...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...

Aktuality
MEWS raketově roste v Evropě

Od svého založení v roce 2012 se Mews...

Mews také nadále spolupracuje s většími řetězci, nově...

„Jsme potěšeni, že naše francouzské portfolio se rozrostlo...

Expertní pohled
Uvolnit podnikatelům ruce

Pane ministře, jak Ministerstvo zdravotnictví pomáhá podnikatelům? Naší...