Středa 29. května 2024
ikona hodiny23. 6. 2023 06:00

Projednává se návrh Exportní strategie ČR 2023-2033

Transformace tuzemské ekonomiky, posilování globálních ambicí, zlepšování postavení českých firem nebo diverzifikace na exportních trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo novou Exportní strategii České republiky, která určí směr českého exportu na příštích deset let. Resort tuto strategii zaslal ostatním resortům k připomínkám.

Vojtěch Srnka autor

MPO

Grafika: Shutterstock.com Grafika: Shutterstock.com

„Vedle podpory samotného exportu nově klademe důraz na posilování trvalého působení přímo na zahraničních trzích – zakládání zastoupení, poboček a investic v zahraničí. Tím, že českým firmám otevřeme dveře k novým příležitostem a pomůžeme jim usadit se na daném trhu, přispějeme k jejich odolnosti vůči případným budoucím krizím,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zároveň se vydáváme směrem od plošné podpory zaměřené na kvantitu ke specifické podpoře s důrazem na kvalitu. Budeme se tak specializovat na konkrétní obory, nabízet komplexní řešení a více tak profilovat nabídku služeb státu. Pracovat chceme zejména s technologickými doménami, jako jsou 3D tisk, umělá inteligence, aplikace principů cirkulární ekonomiky či smart řešení využívající digitalizaci. Domény jsou založené na inovacích, které ministerstvo považuje za základ konkurenceschopnosti a vysoké přidané hodnoty. Nadále však platí, že budeme podporovat i tradiční obory.

Vizí exportní strategie je posílení role českých firem v globálních hodnotových řetězcích a jejich úspěšnější uplatnění především na trzích mimo EU. „Tato nová strategie nám pomůže v hledání nových národních šampiónů, inovativních firem a poskytovatelů finálních produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou,“ říká ministr Síkela.

Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu.

ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela

Exportní diverzifikace, která zůstává jedním ze tří hlavních cílů strategie, bude podpořena dlouhodobým sektorově zaměřeným působením v teritoriích. To bude založeno na kontinuálním působení v teritoriu mixem proexportních nástrojů od podpory marketingu, přes poskytované asistenční služby až k zajišťování exportního financování. Použití těchto nástrojů a aktivit v daném teritoriu na sebe musí navazovat a sledovat dlouhodobé cíle.

Strategie také počítá s rozvíjením proexportního ekosystému, který zahrnuje služby a podpory pro firmy v různých fázích podnikání – od nápadu, přes rozvoj podnikání, až po internacionalizaci, včetně zajištění financování. S tím úzce souvisí identifikace potenciálních inovativních exportérů a adekvátní nabídka podpory. „Propojováním poskytovaných podpor, a díky tzv. principu No wrong door, zvýšíme efektivitu celého systému podpory podnikání a tím také posílíme multiplikační efekt. Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu,“ říká mistr Síkela.

Návrh strategie byl konzultován s hlavními partnery MPO v oblasti podpory exportu, a to jak ze státní správy, tak s podnikateli. Projednání a schválení vládou resort předpokládá po jednání červencové tripartity, které je v tuto chvíli naplánováno na 10. července 2023. Díky tomu bude prostor na zapracování případných připomínek sociálních partnerů.

Články autora Vojtěch Srnka

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...