Pondělí 11. prosince 2023
ikona hodiny13. 10. 2023 12:40

Konference PRAGOMEDICA FORUM nastíní klíčová témata

Jednodenní podzimní konference PRAGOMEDICA FORUM bude významnou událostí oboru zdravotnictví letošního roku. Odborné setkání významných osobností tohoto odvětví proběhne ve čtvrtek 9. listopadu v PVA EXPO PRAHA a nabídne mnoho zajímavých a klíčových témat současnosti. V rámci programu se budou prezentovat také oborové společnosti.

Lucie Bártová autor

ABF

Foto: PVA EXPO Odborné setkání významných osobností tohoto odvětví proběhne ve čtvrtek 9. listopadu v PVA EXPO PRAHA Foto: PVA EXPO

Program jednodenní konference bude rozdělen do tří tematických bloků. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů začne panelová diskuze Zdravotnický summit s významnými představiteli zdravotnického sektoru, politiky a pojišťovnictví. Pod vedením garanta a moderátora, prezidenta České stomatologické komory docenta Romana Šmuclera, se Zdravotnického summitu zúčastní zástupce ministerstva zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, zdravotnického zařízení, odborník na veřejné zdravotnictví a zástupce pacientských organizací.

Inovace i předpisy

Druhý blok konference PRAGOMEDICA FORUM ponese název Technika a zdravotnické prostředky. Během něj se uskuteční poutavé přednášky o nejnovějších technologických inovacích ve zdravotnictví. Proběhne také diskuze o aktuálních regulacích a předpisech souvisejících s používáním zdravotnické techniky. Nebudou chybět ani prezentace nových přístrojů a zařízení pro zlepšení péče o pacienty.

Návštěvníci konference se mohou těšit například na přednášku ředitele Českého metrologického institutu docenta Jiřího Tesaře na téma Inovace a jejich vstup na trh – MDR nebo nařízení EU o zdravotnických prostředcích. Následovat bude přednáška nezávislého experta v regulaci (nejen) úhrad zdravotnických prostředků Jakuba Krále. Tímto blokem provede účastníky garant a moderátor Miroslav Palát.

Vše o AI v medicíně

Naprosto zásadním tématem současnosti napříč obory je umělá inteligence. O tom, jak lze využít AI a digitální technologie v medicíně, bude závěrečný blok moderovaný jeho garantem Miroslavem Palátem konference nesoucí název Využití umělé inteligence v medicíně. Na jaké přednášky se mohou účastníci těšit?

Výzkumnice a popularizátorka AI Sara Polak bude hovořit na téma Umělá inteligence – ve společnosti obecně a v medicíně zvlášť. Aireen – umělá inteligence v medicíně bude tématem manažera Aireen a.s. Matěje Adama a právní otázky umělé inteligence v medicíně nastíní Barbora Dubanská, vedoucí partnerka Dubanska & co. Kněz a molekulární biolog Marek Vácha bude mít přednášku Etika umělé inteligence v medicíně.

Více informací a možnost zakoupení vstupenky na tuto významnou událost zdravotnických oborů naleznete na webu konference www.prago-medica.cz.

Články autora Lucie Bártová

Nejnovější články

Aktuality
Wienerberger hledá nejlepší studentský projekt

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do...

Soutěž probíhá tradičně ve dvou kolech. V prvním, školním,...

Nadále pokračuje také spolupráce s architektonickým studiem LOXIA,...

Analýzy ze Spořky
Co bude hýbat českou ekonomikou v roce 2024?

Pojďme se dnes detailněji podívat na jednotlivá odvětví...

Podle dat Českého statistického úřadu se tuzemskému automobilovému...

Jednotlivým oddílům českého zpracovatelského průmyslu se v průběhu...

Energetika bývala stabilním odvětvím, kde změny probíhají jen...

Zvyšování produkce českého stavebního sektoru přerušila v roce...

Roky 2021 a 2022 byly pro tuzemskou silniční...

IT sektor patří k rychle se rozvíjející části...

Spotřeba domácností v Česku zůstává kvůli vysoké inflaci...

Poslední roky byly pro odvětví cestovního ruchu jako...

Čeští zemědělci se museli v posledních dvou letech...

Trendy
Daň z cukru jako klíč k boji s obezitou?

Daň z cukru je opatření, které funguje v...

Třeba ve Francii trpí 17 procent dětí nadváhou...

„Daň by mohla sloužit jako jeden z mnoha nástrojů...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Wienerberger hledá nejlepší studentský projekt

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do...

Soutěž probíhá tradičně ve dvou kolech. V prvním, školním,...

Nadále pokračuje také spolupráce s architektonickým studiem LOXIA,...

Aktuality
AŽD má v provozu první maďarské digitální stavědlo

V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení na maďarské železniční...

„Samotný vývoj a modifikace zabezpečovacího zařízení byly náročné...

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...