Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny19. 11. 2019 10:29

Rekodifikace stavebního práva

Zamířila do mezirezortu

Jeden a půl roku trvající intenzivní spolupráce mezi Hospodářskou komorou a ministerstvem pro místní rozvoj na rekodifikaci stavebního práva dospěla do další klíčové fáze. Po věcném záměru padl další milník a 25. listopadu bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu nového stavebního zákona.

Petr Simon autor

Foto: David Těšínský Foto: David Těšínský

Hospodářská komora tak splnila slib, který dala nejen svým členům, ale také široké veřejnosti – iniciovat změnu a přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu povolování staveb v ČR.

Úspora času i peněz

Dosud stavebník například podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek. Nově podá již rovnou návrh, a to prostřednictvím internetu z pohodlí domova nebo kanceláře. Intuitivní formulář jej provede celým procesem, a pomůže mu jasně identifikovat přílohy, které k podání potřebuje. I projektovou dokumentaci a její náležitosti a přílohy bude možné podat v digitální podobě a stavebník tak ušetří mnoho peněz za pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány. Předkládaný návrh stavebního zákona je naprosto první a zcela koncepční změnou nastavující poprvé po 30 letech jednoznačný řád ve stavebním sektoru. A to na základě velmi důsledné a precizní analýzy, která vyústila v paragrafované znění.

Rekodifikace: Lék na současnou katastrofální situaci

Rekodifikace stavebního práva je odpovědí na stávající neefektivitu, a zdlouhavost celého procesu. K jejich odstranění je nezbytné skutečné zjednodušení povolovacích procesů, při zachování ochrany všech práv a veřejných zájmů, tedy zásadní změna celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení je – vedle změn v regulaci procesní i hmotné – také celková institucionální reforma zahrnující zásadní změny organizace státní správy.

Nový stavební zákon přinese:

  • zkrácení stavebního řízení ze současných průměrných 5,4 let na jeden rok
  • princip jednoho úřadu, jednoho razítka, jednoho povolení
  • nezávislou a jednotnou soustavu státních stavebních úřadů
  • důsledné dodržování a vymáhání lhůt během stavebního řízení
  • digitalizaci celého stavebního řízení

Zákon zohlednil všechny strany

Do přípravy se díky Hospodářské komoře zapojily desítky odborníků z celé ČR s různými odbornostmi, jen v případě právníků to bylo více než 80 odborníků ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci Ministerstva pro místní rozvoj finální podobu zákona zpracovávalo a koordinovalo asi 30 lidí. Již v době jeho vzniku se na jeho finální podobě podílelo také dalších více než 300 expertů z ministerstev a ostatních dotčených institucí a organizací. Samotnému mezirezortnímu řízení tak předcházelo i neformální připomínkování, které pomohlo vytvořit kvalitní materiál.

Právníci, politici i odborníci

Příprava zákona byla po celou dobu plně v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, jakkoli se kritici nového zákona snažili tvrdit něco jiného. V rámci jeho zpracování ustavilo ministerstvo několik pracovních skupin, na jejichž vrcholu bylo a je funkční kolegium ministryně pro místní rozvoj. V pracovních skupinách pracují desítky odborníků z dalších rezortů, ale také reprezentanti krajů, obcí stavebních úřadů, politici a odborná sdružení, především architekti, autorizovaní inženýři, hasiči, geodeti, experti na infrastrukturu či urbanisté.

Vedoucím zpracovatelského týmu za Hospodářskou komoru je František Korbel z advokátní kanceláře Havel Partners. Na přípravě zákona se podílí i advokátní kanceláře Frank Bold, KVB, Buřil Partners a řada dalších právních expertů. Do problematiky související s evropským právem se zapojil rovněž Vojtěch Vomáčka, který aktivně působí jako školitel soudců v EU. Do celého procesu se také intenzivně zapojují interní právní týmy Hospodářské komory a jejích členů.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...