×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny19. 11. 2019 10:29

Rekodifikace stavebního práva

Zamířila do mezirezortu

Jeden a půl roku trvající intenzivní spolupráce mezi Hospodářskou komorou a ministerstvem pro místní rozvoj na rekodifikaci stavebního práva dospěla do další klíčové fáze. Po věcném záměru padl další milník a 25. listopadu bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu nového stavebního zákona.

Petr Simon autor

Foto: David Těšínský Foto: David Těšínský

Hospodářská komora tak splnila slib, který dala nejen svým členům, ale také široké veřejnosti – iniciovat změnu a přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu povolování staveb v ČR.

Úspora času i peněz

Dosud stavebník například podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek. Nově podá již rovnou návrh, a to prostřednictvím internetu z pohodlí domova nebo kanceláře. Intuitivní formulář jej provede celým procesem, a pomůže mu jasně identifikovat přílohy, které k podání potřebuje. I projektovou dokumentaci a její náležitosti a přílohy bude možné podat v digitální podobě a stavebník tak ušetří mnoho peněz za pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány. Předkládaný návrh stavebního zákona je naprosto první a zcela koncepční změnou nastavující poprvé po 30 letech jednoznačný řád ve stavebním sektoru. A to na základě velmi důsledné a precizní analýzy, která vyústila v paragrafované znění.

Rekodifikace: Lék na současnou katastrofální situaci

Rekodifikace stavebního práva je odpovědí na stávající neefektivitu, a zdlouhavost celého procesu. K jejich odstranění je nezbytné skutečné zjednodušení povolovacích procesů, při zachování ochrany všech práv a veřejných zájmů, tedy zásadní změna celého stavebního práva. Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení je – vedle změn v regulaci procesní i hmotné – také celková institucionální reforma zahrnující zásadní změny organizace státní správy.

Nový stavební zákon přinese:

  • zkrácení stavebního řízení ze současných průměrných 5,4 let na jeden rok
  • princip jednoho úřadu, jednoho razítka, jednoho povolení
  • nezávislou a jednotnou soustavu státních stavebních úřadů
  • důsledné dodržování a vymáhání lhůt během stavebního řízení
  • digitalizaci celého stavebního řízení

Zákon zohlednil všechny strany

Do přípravy se díky Hospodářské komoře zapojily desítky odborníků z celé ČR s různými odbornostmi, jen v případě právníků to bylo více než 80 odborníků ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci Ministerstva pro místní rozvoj finální podobu zákona zpracovávalo a koordinovalo asi 30 lidí. Již v době jeho vzniku se na jeho finální podobě podílelo také dalších více než 300 expertů z ministerstev a ostatních dotčených institucí a organizací. Samotnému mezirezortnímu řízení tak předcházelo i neformální připomínkování, které pomohlo vytvořit kvalitní materiál.

Právníci, politici i odborníci

Příprava zákona byla po celou dobu plně v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, jakkoli se kritici nového zákona snažili tvrdit něco jiného. V rámci jeho zpracování ustavilo ministerstvo několik pracovních skupin, na jejichž vrcholu bylo a je funkční kolegium ministryně pro místní rozvoj. V pracovních skupinách pracují desítky odborníků z dalších rezortů, ale také reprezentanti krajů, obcí stavebních úřadů, politici a odborná sdružení, především architekti, autorizovaní inženýři, hasiči, geodeti, experti na infrastrukturu či urbanisté.

Vedoucím zpracovatelského týmu za Hospodářskou komoru je František Korbel z advokátní kanceláře Havel Partners. Na přípravě zákona se podílí i advokátní kanceláře Frank Bold, KVB, Buřil Partners a řada dalších právních expertů. Do problematiky související s evropským právem se zapojil rovněž Vojtěch Vomáčka, který aktivně působí jako školitel soudců v EU. Do celého procesu se také intenzivně zapojují interní právní týmy Hospodářské komory a jejích členů.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Aktuality
Potřebujeme flexibilnější pravidla pro řidiče zájezdových autobusů

EHSV přijal text zaměstnavatelské skupiny, který volá po...

Sami řidiči prostřednictvím svých profesních asociací očekávají, že...

Aktuality
Na co všechno a za jakých podmínek lze získat dotace?

Stavební veletrh FOR ARCH v září proběhne již...

Jaké novinky se letos chystají? Za program Nová...

Co je možné v současnosti modernizovat a budovat...