Sobota 25. května 2024
ikona hodiny21. 12. 2022 06:56

U nerizikových profesí končí povinné prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví včera spolu se zástupci Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR představilo novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Ty budou s účinností od 1. ledna 2023 na dobrovolné bázi. Zaměstnavatelé tím ušetří stovky milionů korun ročně.

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Končí povinné pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí Foto: Shutterstock.com

Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno pouze u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Pracovnělékařské prohlídky u profesí nerizikových budou prováděny v případě, že budou vyžadovány zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.

„Jedním z cílů naší vlády je snižovat zbytečného papírování. Tato vyhláška je součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku, který přesně v duchu tohoto cíle postupuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli pouze pro razítko, a to vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Foto: HK ČR Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Svazu ob-chodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na úterní tiskové konferenci Foto: HK ČR

Povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky touto vyhláškou nejsou nikterak dotčeny. Ministerstvo zdravotnictví však počítá s novelizací zákona, který je vymezuje, aby došlo ve spolupráci se všemi aktéry ke srovnatelnému výsledku jako v případě této vyhlášky. Cílem je uvolnit lékařům ruce v péči o pacienty a zaměstnavatelům ušetřit finance a zbytečné papírování. Ministerstvo zdravotnictví bude i nadále v této oblasti spolupracovat se zaměstnavateli na udržení kvalitní péče o zaměstnance skrze podporu prevence a snížení byrokracie.

„Oceňujeme, že ministr zdravotnictví hledá cesty, jak podpořit prevenci a kvalitní péči o zaměstnance náhradou za zbytečnou byrokracii. Velká řada zaměstnavatelů již dnes nabízí různé zdravotní programy v rámci zaměstnaneckých benefitů, od příspěvků na prevenci či očkování přes poskytování vitamínů až po různé rekonvalescenční programy. Kvalitní péče o zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou a rádi budeme s ministrem Válkem spolupracovat na jejím dalším posilování i na omezování administrativní zátěže podnikatelů,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

„Úpravu pracovnělékařských prohlídek Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje jako jedno z rychlých opatření, jak ulehčit firmám od nánosu administrativy, se kterou se potýkají. Na druhé straně zaměstnavatelům otevře možnost zavést preventivní programy podpory zdraví, které mohou přispět například k včasnému odhalení chronických civilizačních onemocnění. Je to krok správným směrem vedle bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání,“ dodal Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jaké byly hlavní důvody novely a co znamená v praxi? Na to odpovídá Ivo Hlaváč, předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR, který se na novele podílel jako expert: „Vláda vyslyšela požadavky zaměstnavatelů, kteří apelovali na snížení byrokracie a reflexi vývoje pracovního trhu. Dá se odhadnout, že zrušení obligatorního provádění periodických pracovně-lékařských prohlídek přinese zaměstnavatelům úsporu bezmála jedné miliardy korun. Tím hlavním motivem novely ale byla přebujelá administrativa a nepřiměřené požadavky ve srovnání se západní Evropou – z mezinárodní komparace provedené Ústavem státu a práva vyplývá, že česká právní úprava pracovně lékařské péče, dle které je prakticky u všech zaměstnanců individuálně posuzována zdravotní způsobilost k výkonu konkrétně určené práce, je svým rozsahem výjimečná a ojedinělá, a to v případě vstupních, tak periodických prohlídek. Předkládaný návrh novely tedy posouvá celou problematiku na standard obvyklý v západních zemích EU. Návrh lze rozdělit do dvou nosných rovin – přesunutí obligatorně prováděných periodických pracovnělékařských prohlídek do fakultativní roviny a současně narovnání neadekvátních nástrojů pracovnělékařských služeb. Jinými slovy, zaměstnavateli i zaměstnanci u nerizikových profesí je dána možnost, nikoliv povinnost vyžadovat provedení periodické pracovnělékařské prohlídky.“

Hospodářská komora přitom apeluje i na vyšší podporu prevence. „Ministerstvu zdravotnictví jako Komora nabízíme spolupráci s praktickými lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb při hledání prostoru pro nové efektivní investice do preventivních programů, fokusovaných daleko lépe na potřeby jednotlivých velkých zaměstnavatelů. Programy musejí lícovat s existující prevencí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a přinášet novou kvalitu,“ uzavírá Ivo Hlaváč.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...