Středa 28. února 2024
ikona hodiny3. 1. 2023 10:52

Děti na Břeclavsku rozhýbe projekt FOSFA Sport

Zvednout děti a mládež z pohovek a přivést je ke sportu. To jsou základní cíle nedávno spuštěného projektu FOSFA Sport. K jejich naplňování má přispět web informující o činnosti sportovních klubů z Břeclavi a okolí zapojených do projektu a přinášející inspirativní příběhy úspěšných sportovců i zatím méně známých osobností spojených se sportem v tomto jihomoravském regionu. Podpůrnou roli hraje široká škála sociálních sítí a také připravovaná série sportovních i společenských eventů. Projekt staví na hodnotách shrnutých do motta Být nejlepším.

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Děti na Břeclavsku rozhýbe projekt FOSFA Sport Foto: Shutterstock.com

 

Nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky a mocná přitažlivost online prostředí – to jsou hlavní rizikové faktory, které vedou k negativním jevům, jichž jsme u dětí v posledních letech svědky. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2016 mělo více než 27 % dětí v České republice nadváhu, bezmála 10 % pak bylo obézních. A období covidové pandemie, kdy se vyučování i většina dalších aktivit přesunuly do online světa, tyto statistiky zcela určitě nevylepšilo. Zároveň přibývá dětí, na kterých se negativně projevuje nedostatek sociálního kontaktu. Z jejich životů se vytrácí motivace, přibývá naopak psychických problémů včetně depresí. O tom, jakou službu jim tato výbava poskytuje v dospělosti a jak ovlivňuje jejich profesní dráhu, netřeba spekulovat.

Řekli o projektu

Jiří Petrjanoš, atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Od projektu FOSFA Sport očekáváme především příležitost dát o sobě vědět všem, které atletika zajímá, a možnost propagovat svoje aktivity a své úspěchy. Věříme také, že díky příslušnosti k rodině FOSFA Sport budeme dále růst a přinášet radost z aktivního pohybu více dětem.

Peter Šimon, Klub stolního tenisu Lednicko-valtický areál

Motto projektu Být nejlepším napovídá, jaká máme do budoucna očekávání. Značka FOSFA Sport by se měla stát etalonem vysoké kvality pro práci s mládeží. A každý zapojený oddíl pak výkladní skříní daného sportu v našem regionu. Zárukou, že tady děti do-stanou tu nejlepší péči při nejlepších podmínkách pro sportovní rozvoj v celém okolí.

Peter Hlavenka, FOSFA Boxing CLUB Břeclav

Věřím, že i díky projektu FOSFA Sport bude o břeclavském boxu slyšet víc než dosud. Ne každý totiž asi ví, že i když patříme mezi početně malé kluby, rozhodně se neztrácíme. Osm z našich dvaadvaceti členů boxuje Národní ligu boxu a ve svých řadách dokonce i dva letošní mistry republiky. Nejraději ale budu, pokud naše příběhy inspirují další děti a mládež k pohybu a smysluplnému trávení volného času. Pomohou je tak udržet dál od alkoholu, drog a dalších nástrah, které by na ně čekaly na ulici.

Ivan Rylich, volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

Očekávám, že nám projekt FOSFA Sport pomůže při propagaci sportu jako zdravého životního stylu v Břeclavi a okolí, tedy že přivede ke sportu co nejvíce dětí a že ty budou sport vnímat jako zajímavou volnočasovou aktivitu. Projekt by měl přispět i k propojení zúčastněných klubů po sportovní i společenské stránce. Věřím, že se můžeme těšit na společné sportovní a společenské akce i na vzájemnou výměnu zkušeností a informací. Stejně tak doufám, že nám projekt FOSFA Sport pomůže při řešení některých provozně-organizačních věcí, které mají všechny kluby společné.

Ludvík Meissner, HC Lvi Břeclav

Projekt FOSFA Sport je pro břeclavský region nepochybně přínosem. Předání komplexních informací o sportovních klubech z Břeclavi a okolí, jejich činnosti a úspěších veřejnosti je vynikající nápad. Propojení sportů může být v budoucnosti také velmi prospěšné jednotlivým klubům. Jejich vzájemné poznání a přiblížení se může skýtat řadu výhod jako je předání si zkušeností s koučováním a výchovou mladých sportovců. Do budoucna by se mi například líbilo zapojení atletů a jejich trenérů do letní přípravy hokejistů.

Alexandr Hrabal, MSK Břeclav

Našim primárním cílem je co nejvíce zpropagovat fotbal jakožto nejmasovější sport co nej-širší veřejnosti a projekt FOSFA Sport tuto naši vizi naprosto splňuje. Jedná se o jedinečné propojení břeclavských sportovních klubů v rámci informovanosti a popularizace sportu jako takového, se snahou znovu přivést co nejvíce dětí k aktivnímu pohybu. Tuto počáteční fázi projektu vnímáme jako vstupní bránu do břeclavského sportovního světa s možností maximálně využít co nejvíce sportů v rámci rozhodování dětí, který sport bude pro ně atraktivní. Velikou výhodou a přidanou hodnotou tohoto díla je možnost se účastnit různých sportovních akcí a projektů, které bychom za normálních okolností nebyli schopni zorganizovat a zabezpečit. Není mnoho takových lidí, jako je pan Baťka, kteří se snaží toto podporovat a rozvíjet osvětu, že jenom zdravý člověk je budoucností pro nás všechny. Moc si toho vážíme.

Michal Kváš, Soukromá Škola Bojových Sportů Břeclav

Sport je krása, radost a zdraví a to vše nám projekt FOSFA Sport pomáhá naplňovat v našem oddíle juda. Krásu, kterou judo představuje, pomáhá propagovat na veřejnosti. Judo přináší radost dětem i jejich rodinám a díky projektu FOSFA Sport můžeme naši práci zkvalitnit tak, abychom té radosti rozdali co nejvíc. Zdravý člověk je budoucnost naší země a tak se judem snažíme co nejlépe toto zdraví u dětí upevňovat i díky projektu FOSFA Sport. Děkujeme za podporu, kterou projekt přináší, a věříme, že se bude dále rozvíjet.

Ve snaze přispět k rozvoji sportu přistoupila břeclavská společnost FOSFA již před osmi lety k finanční podpoře vybraných sportovních klubů v Břeclavi a okolí, před třemi lety se pak stala generálním partnerem Českého olympijského týmu. Vědoma si své společenské odpovědnosti nyní přichází s projektem FOSFA Sport, který dosavadní aktivity firmy na poli podpory sportu zastřešuje a povyšuje na novou úroveň. „Jako někdejší vrcholový sportovec si sám velmi dobře uvědomuji, že pohyb prospívá nejen tělu, ale osobnosti jako takové. Kromě toho, že podporuje odolnost, učí děti respektu a úctě. Zároveň rozvíjí spolu-práci, disciplínu a důvěru, což se pozitivně promítá do života i mimo sportoviště,“ říká ge-nerální ředitel společnosti FOSFA Ing. Ivan Baťka. „Z dlouhodobého pohledu chceme přispět k přípravě dnešních dětí na budoucnost. Budeme rádi, když jim naše podpora po-může najít cestu k úspěchu a výjimečnosti nejen na hřišti, ale i v životě,“ dodává. Tato filo-zofie firmy se odráží i v mottu FOSFA Sport: Být nejlepším. Ambicí projektu přitom není vychovávat budoucí olympijské vítěze, ale děti, které se budou umět poprat s překážkami a budou mít touhu překonávat samy sebe.

Fosfa

Inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je nej-větším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní pro-dukty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. V první vertikální farmě na území České republiky pěstuje pod značkou FeelGreens zejména microgreens, jako superfood budoucnosti bez použití pesticidů, růstových regulátorů a GMO.

Do projektu je nyní prostřednictvím svých dětských a mládežnických aktivit zapojeno sedm sportovních klubů: FOSFA MSK Břeclav (fotbal), FOSFA Lokomotiva Břeclav (volej-bal), HC Lvi Břeclav (hokej), FOSFA Boxing Club Břeclav, Soukromá škola bojového umění (judo), FOSFA Klub stolního tenisu LVA, nejnovějším přírůstkem je pak atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav. Celkem sdružují asi 1460 členů v kategoriích od přípravky po juniory.

Jádrem projektu bude zpravodajský web www.fosfasport.cz. „Na těchto stránkách budeme pravidelně informovat o aktivitách všech klubů z ‚rodiny‘ FOSFA Sport. Návštěvníci zde vždy najdou rozpis blížících se zápasů a turnajů, výsledky již proběhlých soutěží, informa-ce o trénincích či soustředěních i další aktuality z jednotlivých klubů a oddílů. Stejně tak ale také třeba výuková videa,“ říká manažer projektu Petr Manuel Ulrych a dodává: „A jelikož hlavním posláním projektu je inspirovat děti a mládež k pohybu a účasti na sportovních aktivitách, mohou se návštěvníci webu těšit třeba na rozhovory a podcasty se známými sportovci včetně olympioniků. Přinášet ale budeme i inspirativní příběhy našich dalších hrdinů.“ Těmito hrdiny jsou podle Ulrycha jak sportující děti, tak osobnosti z řad trenérů, úspěšných odchovanců participujících klubů, ale třeba i obětavých rodičů.

Na webové stránky je napojena celá škála sociálních síti projektu od Facebooku přes In-stagram, LinkedIn, Youtube až po TikTok. A jelikož má projekt oslovit nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče, bude pro každý z těchto komunikačních kanálů připravován unikátní obsah zpracovaný jazykem oslovujícím právě tu generaci, která jej primárně využívá. V příštích letech vznikne také série sportovních akcí šitých na míru jednotlivým klubům zapojeným do projektu. Ambicí autorů projektu FOSFA Sport je také navázat spolupráci se školami na Břeclavsku a přispět ke vzniku sportovních tříd.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Staňte se lídrem transformace české veřejné správy

Občané chtějí moderní veřejné služby poskytované v listinné, ale...

„Uvědomujeme si, že pro oba sektory mohou být...

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...