Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny8. 8. 2023 05:36

Praktický pohled na digitalizaci objektů a budov

Nové možnosti (nejen) pro facility management

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví. A v každém přináší celou řadu výhod. Atalian nově nabízí službu 3D skenování budov pomocí 3D kamer, což je inovativní způsob získávání přesných a detailních 3D modelů různých prostor. Metoda umožňuje zachytit vnitřní i vnější části budov v jednom vysoce kvalitním modelu, přitom je proti tradičním metodám rychlejší, přesnější a efektivnější.

Petr Simon autor

Foto: Atalian 3D scan přináší nové možnosti Foto: Atalian

3D skenování budov pomocí 3D kamer je prvním krokem k získávání přesných a detailních 3D modelů různých typů budov pomocí pokročilých technologií snímání a zaznamenávání prostorových dat. Metoda využívá kombinaci technologií, jako je LiDAR a snímání obrazu, díky nimž dokáže věrně zaznamenat geometrické informace i vizuální detaily budov.

Skenování budov pomocí 3D kamer ve třech krocích

Příprava budovy a příslušenství na skenování

Před samotným skenováním je potřebné připravit prostor a zabezpečit, aby byl čistý a bez překážek. Můžete též označit okna a jiné specifické prvky, které mají být zachyceny.

Vlastní skenování

3D kamera Matterport Pro3 umožňuje rychlé a efektivní skenování prostoru. Kamery snímají okolní objekty pomocí technologie LiDAR a sbírají data o hloubce, barvách a texturách.

Následné zpracování dat a tvorba 3D modelu budovy

Po skenování se data zpracují a vytvoří se vysoce kvalitní 3D modely budov. Tyto modely můžou být použity v různých oblastech, jako je architektura, stavebnictví, realitní trh a mnoho dalších.

Prostorové skenování budov nachází i v Česku široké uplatnění a prosazuje se postupně v mnoha oblastech. Mezi hlavní patří bezpochyby architektura, stavebnictví a správa nemovitostí, ale využití najde i při ochraně kulturního dědictví, v průmyslu a dalších oblastech. Technologie totiž otevírá zcela nové možnosti v oblasti vizualizace, dokumentace a plánování využití budov.

Výhody a přínosy 3D skenů budov

Architektura a stavebnictví

3D skenování umožňuje detailní a přesné zobrazení stávajících budov. Architekti a stavitelé mohou využít tyto skeny k vytvoření digitálních modelů budov, které slouží jako podklad pro plánování a návrh nových staveb. Tím se zvyšuje přesnost a efektivita projektů.

Renovace a rekonstrukce

Při renovacích a rekonstrukcích je 3D skenování cenným nástrojem pro sběr informací o stávajících stavbách. Pomocí skenů je možné získat přesné rozměry, tvary a detaily, což usnadňuje plánování a design renovací. Také umožňuje vizualizovat a simulovat různé scénáře před zahájením prací.

Dokumentace a správa nemovitostí

3D skenování budov umožňuje vytvořit podrobnou digitální dokumentaci nemovitostí. Tato dokumentace může být využita při správě nemovitostí, například při údržbě, plánování výměn zařízení nebo zajištění dodržování předpisů.

Virtuální prohlídky a prezentace

Skeny budov lze využít k vytvoření virtuálních prohlídek. To umožňuje lidem prozkoumat a prohlédnout si budovy z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Virtuální prohlídky jsou často využívány realitními agenturami při prodeji nemovitostí nebo pro prezentaci historických a kulturních památek.

Bezpečnost a plánování evakuace

3D skenování budov může pomoci při plánování evakuace a zlepšení bezpečnosti. Na základě skenů je možné vytvořit modely budov obsahující informace o východech, překážkách, únikových trasách a dalších důležitých prvcích, což usnadňuje plánování a školení ohledně evakuace.

Průmysl

3D skenování lze využít při kontrole kvality a monitorování výrobních zařízení, při návrhu a optimalizaci prostor v průmyslových objektech a při plánování inženýrských projektů.

Výhody 3D skenování budov

Při využití prostorového skenování oceníte pře‑devším rychlost a přesnost: Při dosahu 20 metrů a přesností odchylky jen ±20 mm si navíc můžete být jisti vynikající kvalitou výsledných modelů. Rychlé skenování umožní efektivně skenovat rozsáhlé prostory a získat kompletní 3D model budovy v krátkém čase. To šetří čas a zvyšuje produktivitu. A také snižuje náklady, protože jedno skenování zahrnuje celý objekt, což eliminuje potřebu opakovaného skenování jedné plochy.

Zanedbatelné není ani zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci – při skenování totiž není potřebná přítomnost žádného člověka, což snižuje riziko úrazů a zvyšuje bezpečnost. Podtrženo sečteno, 3D skenování budov je dokonalým příkladem efektivního využití možností moderních technologií.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Trendy

Aktuality
Hitem pracovního trhu jsou hotdesky a home office

Generace Z přichází do českých firem a společně...

Kromě práce zajímá generaci Z také prostředí, ve...

Pohled z praxe
Skvělý nápad! Keramorchestr hravě rozezní cihly i střešní tašky

Aby výsledek byl neotřelý, volba padla na stavební...

Ač to zní neuvěřitelně, střešní tašku typu Tondach...

Praxe prověřila keramofon z půlených bobrovek jako životaschopný nástroj,...

Basa tvrdí muziku – toto rčení je založeno...

Ačkoliv to vypadá, že v oblasti keramických střešních krytin...

Ke skladbě moderní střechy patří neodmyslitelně podstřešní fólie,...

Ke společnosti Wienerberger neodmyslitelně patří cihly, k hudební skupině...

Keramorchestr se rozrostl od svého vzniku do velkých...

Trendy
Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního...

Nový průzkum asociace ABSL ukázal, že diverzita a...

Vedle vynikajících výsledků v S části ESG vykazuje...

V pražském centru inovačních a podnikových služeb SAP...

Ve snaze omezit ekologický dopad a posílit udržitelnost,...

„Inovací, které přispívají k potlačení klimatických změn, vzniká...