×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny29. 6. 2020 09:43

Nábor cizinců pandemie nepřerušila

Cizinci tvoří 55 % zaměstnanců pražského centra podnikových služeb společnosti SAP. I když uzavřené hranice znemožnily cestování a stěhování za prací, centrum registrovalo ze strany zahraničních uchazečů zvýšený zájem o pracovní pozice. Vedle studentů se v mnoha případech jednalo i o lidi, kteří vlivem pandemie přišli o zaměstnání.

Petr Simon autor

Foto: archiv SAP Foto: archiv SAP

Obor podnikových služeb, ve kterém SAP Services působí, patří k největším zaměstnavatelům kvalifikovaných cizinců v ČR. Dle oborové asociace ABSL tvoří ze 120 000 zaměstnanců českých center podnikových služeb již nyní 43 % cizinci a se sílícím globálním záběrem center jejich podíl ještě poroste. SAP Services poskytuje zejména finanční, personální a administrativní služby všem světovým pobočkám softwarové firmy SAP. Zaměstnanci zde při své práci využívají řadu cizích jazyků, a to mnohdy i méně obvyklých. Rodilí mluvčí jsou proto pro firmu velkým přínosem, díky nim může pobočkám SAP po celém světě poskytovat podporu ve skutečně široké škále jazyků.

Celkem v SAP Services pracují zástupci 75 různých národností, přičemž velkou část tvoří zaměstnanci ze zemí mimo Evropskou unii. Právě na občany třetích zemí se vztahují složitější pravidla zaměstnávání a pokud přijdou o práci, mají ze zákona pouze 3 měsíce na to, aby přepsali svou zaměstnaneckou kartu na nového zaměstnavatele. Kvůli zavřeným hranicím navíc zůstalo mnoho z nich v ČR bez možnosti návratu do své domovské země. „Vliv pandemie a s ní spojeného propouštění se tak promítl i do zvýšeného zájmu cizinců o naše volné pracovní pozice. Nejčastěji šlo o uchazeče, kteří dříve působili v turistickém ruchu, či jako lektoři cizích jazyků,“ vysvětluje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services.

Nová zkušenost v péči o zaměstnance

V SAP Services pokračoval nábor nových zaměstnanců i v průběhu nouzového stavu. Přijímáni byli jak uchazeči z ČR, tak i cizinci. „Protože mnoho z nich žilo v České republice již před nástupem do SAP Services, mohli začít prakticky okamžitě. Určité procento našich zaměstnanců z řad cizinců se však za námi stěhuje z domovských zemí, a u nich jsme museli relokaci posunout na dobu, kdy se opět otevřou hranice,“ popisuje Iveta Chválová, která vedle své role ředitelky SAP Services zastává i významnou nadnárodní roli, v rámci níž v SAP vede oddělení globální mobility.

Tým tohoto oddělení poskytuje podporu všem zaměstnancům společnosti na světě. Součástí jejich práce je mimo jiné pomoc se stěhováním zaměstnanců, zajištění víz či pracovních povolení a konzultační činnost. Během pandemie se věnovali hlavně monitorování situace v jednotlivých zemích, sledovali, kde jsou uzavřeny hranice a imigrační úřady, a byli také v kontaktu se zaměstnanci, kteří zůstali „uvězněni“ v zahraničí a nemohli se vrátit zpět domů. „I když se situace zlepšila, několik našich kmenových zaměstnanců kvůli uzavřeným hranicím nadále zůstává v cizině. Odjeli do zahraničí bud’ na služební cestu či dovolenou a už jim nebylo povoleno se vrátit, anebo cestovat nechtějí kvůli obavám z onemocnění. Museli jsme individuálně posoudit situaci každého z nich, ujistit se, že mají platné imigrační dokumenty a cestovní pojištění, a zhodnotit jejich daňový status,“ vysvětluje Iveta Chválová a dodává: „Opatření kolem Covid-19 přinesla zcela novou zkušenost pro nás všechny, a často byla spojena s nejistotou a emočním vypětím. Nejdůležitější bylo poskytnout zaměstnancům podporu, a ujistit je, že se mají na koho obrátit.”

Praha atraktivní lokalitou pro SAP i cizince

I navzdory pandemii a propouštění v řadě oborů pražské centrum SAP Services čeká v následujících měsících další růst. Praha je pro společnost SAP strategickou lokalitou, a proto SAP Services v nadcházejícím období ještě posílí zdejší působnost. Jedním z důvodů je i skutečnost, že Praha dokáže přitáhnout kvalifikované a talentované pracovníky ze všech koutů světa. „Naši zahraniční kolegové si kromě krás a dobré dostupnosti Prahy cení i zdejší vysoké úrovně kvality života a zdravotnictví. Navíc je zde spousta pracovních nabídek a díky velkému počtu mezinárodních firem se mohou obejít i bez znalosti českého jazyka. Kolegové ze zahraničí také velmi oceňují pracovní flexibilitu a možnost práce z domova,“ říká na závěr Iveta Chválová.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Chytřejší technologická řešení pro české zemědělce

CleverFarm vyvíjí ucelenou softwarovou platformu, která na základě...

„Poslední roky se stále více soustřeďujme na chytré...

Pohled z praxe
Mladí ke kurýrům, staří na poštu

Ve více než polovině e-shopů, pro které Authentica...

„Česká pošta dlouhodobě ztrácí zákazníky ve prospěch alternativ,...

Kurýři se podle Authenticy vedle České pošty a...

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...