Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny14. 8. 2020 08:01

Kdo firmám pomohl v koronavirové krizi?

Podnikatelé vystavovali vládě účet

Po konci mimořádných opatření začíná pomalu čas na zhodnocení toho, čím si podnikatelé museli během několika dlouhých týdnů koronavirové krize projít, přičemž s jejími důsledky se budou zřejmě potýkat ještě dlouho.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Kdo či která z institucí byla během koronavirové krize nejvíce nápomocna podnikatelům při překonávání problémů? Přispějí vládní protikrizové programy a opatření k udržení podnikání? Hospodářská komora v červencovém šetření vyzvala podnikatele k bilancování.

Komora ceněná za informační podporu

Největší podíl respondentů (44 %) uvedl, že během koronavirové krize jim byla nejvíce nápomocna svými službami Hospodářská komora ČR. Zajímavé je zjištění, že toto hodnocení se v podstatě neliší v závislosti na velikosti firmy nebo oboru podnikání. Je to mimo jiné znamení toho, jak mimořádně nepřehledná a chaotická byla komunikace vlády během mimořádných opatření. Podnikatelé i proto ocenili především informační podporu Komory, a to formou denního direct mailingu, zvláštního prostoru na webových stránkách včetně chatbota nebo prostřednictvím speciální poradny ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi.

Jelikož byli dotazováni pouze členové Komory, je výsledek tímto faktem samozřejmě zkreslen, pokud bychom ho chtěli vztahovat na všechny podnikatele v ČR, a slouží především jako zpětná vazba pro práci úřadu Hospodářské komory ČR.

Zásadní role zákazníků

Z výsledků vyplynulo, že významný přínos pro překonání mimořádného stavu měli podle podnikatelů rovněž vlastní zákazníci a občané – více než třetina, konkrétně 36 % respondentů, zvolilo tuto odpověď. Především menším podnikatelům a firmám podnikajícím ve službách a ve stavebnictví pomohlo, že část zákazníků zachovala jejich firmě přízeň a i přes složitou situaci nezrušila své zakázky, někteří zákazníci přesunuli své nákupy na internet nebo využili předprodejů a dalších variant pomoci. Vedle zákazníků sehráli pozitivní roli i občané, a to jako spotřebitelé i zaměstnanci převážně zodpovědným chováním nebo např. výrobou a dodáváním ochranných prostředků.

Koronavirus: Vystavte účet vládě

Hospodářská komora ČR vedla začátkem července 2020 anketu mezi svými členy s názvem Koronavirus: vystavte účet vládě. Cílem bylo zjistit, jak členové HK ČR hodnotí práci jednotlivých členů vlády a dalších institucí během koronavirové krize, jaký mají názor na protikrizové programy a jak vidí vývoj své firmy v příštích měsících. Celkem na anketu odpovědělo 790 respondentů – členů HK ČR, zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale i velké podniky.

Regionální politici nebyli oporou

Téměř čtvrtina respondentů (23 %) uvedla, že jim byly hlavní pomocnou rukou jiné firmy – například dodavatelé, kteří posečkali se splácením dodávek, případně vyšli vstříc se storny a podobně. Pětina respondentů (21 %) pochválila vládu, respektive Parlament ČR či obecně politiky za protikrizová opatření. Tato možnost byla častěji volena zástupci velkých firem a významných zaměstnavatelů a firem ze zpracovatelského průmyslu, který je pro českou ekonomiku zásadní.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Užitečnost role úředníků na ministerstvech a dalších úřadech byla hodnocena jako srovnatelná s přístupem bank či pojišťoven (17 %, resp. 16 %). Přístup úřadů pomohl především mikro firmám, zatímco banky zase těm velkým. Jen každému desátému respondentovi výrazně pomohli politici na regionální úrovni, mezi firmami s více než 250 zaměstnanci si ale přístup krajů či obcí pochvaluje 22 % respondentů.

Pomůže COVID nájemné?

Přes setrvalý apel HK ČR bohužel pronajímatelé nevycházeli nájemcům vstříc tak často, jak se očekávalo. Jen 9 % firem si přístup pronajímatelů chválí, přičemž se to týká především těch nejmenších firem a nejpostiženějších oborů, tedy cestovního ruchu a restauračních služeb. Je zde tedy značný prostor pro uplatnění programu COVID nájemné. Zajímavým zjištěním také je, že neziskové organizace byly během koronavirové krize v podstatě neviditelné.

V rámci otevřené odpovědi podnikatelé často zmiňovali, že v koronavirové krizi si pomohli především sami, důležitá pro ně byla i podpora rodin nebo vlastních zaměstnanců. Firmy z nejpostiženějších odvětví často zdůrazňovaly podporu ze strany Asociace hotelů a restaurací (AHR), oborového společenstva HK ČR. Nebyla opomenuta ani důležitá role krajských hygienických stanic.

Podnikání a protikrizové programy

Od poloviny července je již možné s jistým odstupem pomalu bilancovat dopady kroků vlády. Ptali jsme se proto také podnikatelů, zda vládní protikrizové programy jako je Antivirus, COVID III, COVID nájemné nebo prominutí povinností a administrativy přispějí k udržení podnikání.

Podle čtvrtiny (25 %) respondentů vládní protikrizové programy a opatření jednoznačně přispěly k udržení podnikání. Tento výsledek roste s velikostí firmy, mezi firmami s více než 250 zaměstnanci je jich plná třetina (34 %) přesvědčena o pozitivním vlivu opatření na jejich vlastní byznys. Výrazně optimističtější, co se týká vlivu vládních programů a úlev, jsou firmy podnikající v nejvíc ohrožených oborech, tj. v cestovním ruchu a restauračních službách, kde je podíl takových respondentů největší (38 %, resp. 47 %).

Podzim rozhodne

Celkem 29 % firem nicméně stále není přesvědčeno o přínosu opatření vlády k udržení podnikání. Tento názor je významný zejména mezi podnikateli ve stavebnictví (36 %). Stavebnictví ale nepatří mezi ty obory, které byly koronavirovou krizí významně postiženy, a vládní programy ani na něj nebyly primárně cíleny.

Nejvíce respondentů (46 %) odpovědělo, že nemůže zatím hodnotit vliv vládních kroků na udržení podnikání. U velké části firem se totiž rozhodne o jejich přežití až na podzim letošního roku. Ve velké nejistotě jsou především menší podniky, a to bez ohledu na obor podnikání.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...