Úterý 28. května 2024
ikona hodiny27. 12. 2021 18:16

Rok 2022 očima firem

Jaké jsou hlavní brzdy českého podnikání?

Podnikatelé očekávají, že jejich firmu bude příští rok ovlivňovat především napjatý pracovní trh a dostupnost materiálů a součástek. Vyrovnat se budou muset s dopady koronavirové pandemie v podobě změn spotřebitelského chování, přerušení obchodních vztahů i ztráty trhů.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Pravidelně každý srpen se Hospodářská komora ČR ptá svých členů na jejich očekávání, co se týká rizik spojených s fungováním jejich firem pro následující rok. Podobnou otázku pokládají každoročně členové Evropské asociace hospodářských a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) firmám v jednotlivých zemích.

Trh práce největší překážkou

Pro firmy je v roce 2022 největší bariérou rozvoje podnikání rostoucí cena práce, které se obává 70 % respondentů šetření, a s tím úzce související nedostatek kvalifikované pracovní síly (trápí 67 % respondentů, viz graf 1). Tato úskalí se drží na předních místech žebříčku již několik posledních let bez ohledu na velikost firmy nebo na obor podnikání. Náklady na pracovní sílu jsou spojeny jednak se strukturálními problémy trhu práce, tedy s nesouladem poptávky a nabídky jednotlivých kvalifikací, jednak s regulatorními zásahy – růstem platů ve veřejné sféře, navyšováním minimální mzdy a s tím i zaručených mezd, ale také s vysokým pojistným odváděným zaměstnavateli.

Nedostupné a drahé vstupy

Třetí nejčastěji zmiňovanou překážkou byznysu v příštím roce, kterou zvolilo 53 % respondentů, je fyzická i cenová dostupnost vstupů, jako jsou materiály, součástky nebo energie. Intenzivněji tento problém vnímají ty největší firmy. Rostoucí ceny energií ale dopadají v podstatě na všechna odvětví, a to přímo (např. firmám zdražují účty za elektřinu) i nepřímo (např. přes rostoucí ceny dodavatelů). Nejsilněji pociťují dopady energeticky nejvíce náročná odvětví, především se to týká zpracovatelského průmyslu (strojírenství, zpracování kovů, elektrotechnika, chemický průmysl a další), což je zásadní část českého průmyslu. Nedostatek vstupů vlivem přerušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a epidemický vývoj jsou dvě nejsilnější negativní rizika dalšího vývoje celé české ekonomiky v nejbližším období. Předpokládáme, že se tato rizika budou projevovat minimálně do poloviny příštího roku. Přes nedostatek čipů a dalších surovin bude průmysl letos silný. Firmy sice vyrábějí pod svým potenciálem, ale kvůli samotnému nedostatku vstupů nekrachují.

Grafy: HK ČR Grafy: HK ČR

Byrokracie stále kvete

Za významnou překážku byznysu v příštím roce, kterou zvolilo 29 % respondentů, podnikatelé považují i vysokou administrativní zátěž, která je často spojena mimo jiné i s výkaznictvím a řadou dalších povinností včetně např. exekucí, které v rámci personální a mzdové agendy musí zaměstnavatel vykonat za své zaměstnance. Pozitivní je zjištění, že podmínky pro získání financování jsou spíše okrajovým problémem (označilo je 11 % respondentů), a to i u těch nejmenších firem.

Dopady pandemie na podnikatele

Spolu s ostatními hospodářskými komorami v Evropě jsme se zvlášť dotazovali i na dopady koronavirové pandemie na členské firmy v příštím roce (viz graf 2). Celkem 44 % respondentů se bude muset vypořádat se změnami spotřebitelského chování. Podobně jako jsme pozorovali a pozorujeme změnu ve stravovacích návycích domácností, bude se měnit spotřebitelské chování i v roce 2022 a udržet s ním krok nebude jednoduché především pro ty nejmenší podniky. Více než u třetiny (35 %) zúčastněných firem bude jejich podnikání poznamenáno přerušením, resp. zpřetrháním dodavatelsko-odběratelských vztahů. Především se to týká firem s více než 250 zaměstnanci a zpracovatelského průmyslu, který je v ČR klíčovým tahounem růstu. Se vztahy s odběrateli a dodavateli je úzce spojená i ztráta trhu, resp. poptávky, která zasáhne 32 % firem. Mnoho českých firem, především těch, které mají se zahraničím intenzivní vazby, stále nemůže standardně rozvíjet obchodní vztahy. Ty jsou obvykle úzce založeny na pravidelném fyzickém setkávání spojeným s cestováním. Koronavirová krize ukázala, že při tvorbě řady služeb lze využívat i práci z domova. Větší využívání home office může vyvolat další úspory v provozních nákladech firem (např. menší potřeba kancelářských ploch). V některých odvětvích nepochybně využití home office může znamenat dokonce i zvýšení produktivity práce (např. eliminace neefektivně stráveného času na cestě do a z pracoviště), a to třeba i v souvislosti s pozitivním vlivem sladění rodinného a pracovního života. Je však třeba poznamenat, že ne pro všechna odvětví (prakticky celá průmyslová výroba) je však práce z domova řešením.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...