Úterý 3. října 2023
ikona hodiny21. 5. 2021 07:55

Výsledky celoevropského šetření mezi 30 tisíci malými a středními podniky

První letošní pololetí ve znamení pozvolného oživení

Citelné zlepšení ekonomické situace firem v druhé polovině 2020 vyrovnalo jen menší část ztrát z jara loňského roku. Nálada firem s maximálně 250 zaměstnanci se v ČR i v EU zlepšuje, nicméně data na ekonomický boom v první polovině roku neukazují.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Restart ekonomiky Foto: Shutterstock.com

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SMEunited Business Climate Index, dále jen BCI) se v Evropě od loňského podzimu zlepšil z 54,6 na 59,8. Přes tento nárůst se výsledek řadí mezi nejnižší čísla zaznamenaná v Evropě od finanční krize v roce 2009. Oživení v prvních šesti měsících letošního roku tak pravděpodobně bude jen pozvolné. Na silnější růst se můžeme těšit spíše až v druhé polovině roku.

Na výsledek měla negativní vliv především druhá vlna pandemie koronaviru v Evropě na přelomu podzimu a zimy 2020 a s ní spojená mimořádná opatření vlád a lockdown ekonomik. Optimismus firem se totiž již nevrátil na úroveň léta 2020, kdy docházelo k všeobecnému uvolňování s pozitivním dopadem na prakticky všechny ekonomické obory v jednotlivých zemích.

Graf: COT Zdroj: HK ČR Graf: COT

POZNÁMKA KE GRAFU
SMEunited Business Climate Index (BCI) je počítán jako průměr malých a středních firem, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo neutrální) do 0 (vše negativní). Economic Sentiment Indicator Evropské komise (EC ESI) měří 5 indikátorů důvěry spojených s různými odvětvími. European Markit Composite Purchasing Managers Index (Markit PMI) sleduje proměnné, jako jsou tržby, zaměstnanost, zásoby a ceny velkých firem ve výrobě a službách. Průměr hodnot Markit PMI I EC ESI za posledních 6 měsíců byl upraven tak, aby byl srovnatelný s BCI, přičemž 70 je dlouhodobá průměrná / neutrální hodnota.

Struktura oživení

Největší zlepšení vykázal obrat, který zaznamenal v předchozím období největší propad. Zlepšení obratu se přitom týká všech sledovaných odvětví, především pak průmyslu. V celé Evropě jsou krizí nejvíce postiženy firmy působící v osobních službách, kde je v současnosti zotavení nejpomalejší ze všech sektorů.

Zlepšení podnikatelského prostředí je patrné nejen na BCI, ale i na dalších významných celoevropských ukazatelích. BCI ve srovnání s jinými indexy v grafu byl již podruhé v řadě nejnižší. Důvodem je především fakt, že zahrnuje pouze malé a střední podniky. Právě na ty mimořádná opatření vlád dopadla zvláště tvrdě. Skutečné oživení v tomto segmentu nicméně bude o to rychlejší. Zaměstnanost během krize v evropských malých a středních podnicích nezaznamenala významný výkyv ve srovnání s obratem, investicemi nebo zakázkami. To svědčí i o účinnosti národních programů podpory zaměstnanosti, které zabránily výraznému propouštění.

ČR versus Evropa

Výsledky BCI v evropských zemích vykazují významné rozdíly a pohybují se v širokém rozpětí. Záleží přitom na načasování pandemických vln i rychlosti a míře reakce vlád na ně včetně účinnosti podpůrných programů zaměřených na podnikatele. Například firmy v Itálii, Španělsku nebo Francii, které byly silně zasaženy hned zkraje koronavirové krize, vykázaly větší pokles, ale i rychlejší následný růst BCI. Oproti tomu podniky například v Německu či Rakousku, na které lockdown dopadl později a méně silně, vykázaly nižší pokles BCI, ale i menší optimismus ohledně dalšího vývoje.

Česká republika vykázala na podzim 2020 druhý největší pokles BCI v historii, který byl navíc výrazně hlubší než v Evropské unii. Přesto české hodnoty zůstaly nad evropským průměrem i nad dosud nejhorším výsledkem v 1. polovině roku 2009. Také v České republice přitom v letošním roce došlo k pozitivnímu obratu, výsledek BCI vzrostl z 56,6 na 62,7. Růst i výsledná hodnota je nad evropským průměrem. Rychlejší oživení českých podniků je pochopitelné vzhledem k hlubšímu propadu ve srovnání s Evropou a překvapivě silným výsledkům především průmyslu koncem roku 2020.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Trendy
Na vlně esportu: Český startup upevňuje pozice v zahraničí

V bettingu zaznamenává Oddin.gg především stále větší význam...

Sledování esportových zápasů je stále silnějším rivalem sledování...

Oddin.gg je českou firmou s globálním týmem, který...

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...

Analýzy
Umělá inteligence otevírá ve farmacii příležitosti k růstu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl patří už dnes k...

První náznaky toho, že využití umělé inteligence ve...

Partnerství mezi farmaceutickými podniky a společnostmi zaměřenými na...

Umělá inteligence však přináší tradičním farmaceutickým firmám nejen...

Brzdu rychlejšího pronikání AI do farmaceutického průmyslu představují...

Kromě technologických společností se navíc o oblast zdravotnictví...

Analýzy
Počet veřejných zakázek roste, hodnota klesá

Jak vyplývá ze závěrů analýzy za leden až...

„Situace na stavebním trhu vypadá, že je ideální...

Jedním ze sledovaných parametrů jsou oznámení o zakázce,...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

Hlavním ukazatelem ovlivňujícím aktuální stavební produkci jsou zakázky,...

„Při současných cenách stavebních dodávek se nevyplatí stavět...

„Jako hlavní hnací motor u veřejných zakázek nadále...