Čtvrtek 20. června 2024
ikona hodiny21. 5. 2021 07:55

Výsledky celoevropského šetření mezi 30 tisíci malými a středními podniky

První letošní pololetí ve znamení pozvolného oživení

Citelné zlepšení ekonomické situace firem v druhé polovině 2020 vyrovnalo jen menší část ztrát z jara loňského roku. Nálada firem s maximálně 250 zaměstnanci se v ČR i v EU zlepšuje, nicméně data na ekonomický boom v první polovině roku neukazují.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Restart ekonomiky Foto: Shutterstock.com

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SMEunited Business Climate Index, dále jen BCI) se v Evropě od loňského podzimu zlepšil z 54,6 na 59,8. Přes tento nárůst se výsledek řadí mezi nejnižší čísla zaznamenaná v Evropě od finanční krize v roce 2009. Oživení v prvních šesti měsících letošního roku tak pravděpodobně bude jen pozvolné. Na silnější růst se můžeme těšit spíše až v druhé polovině roku.

Na výsledek měla negativní vliv především druhá vlna pandemie koronaviru v Evropě na přelomu podzimu a zimy 2020 a s ní spojená mimořádná opatření vlád a lockdown ekonomik. Optimismus firem se totiž již nevrátil na úroveň léta 2020, kdy docházelo k všeobecnému uvolňování s pozitivním dopadem na prakticky všechny ekonomické obory v jednotlivých zemích.

Graf: COT Zdroj: HK ČR Graf: COT

POZNÁMKA KE GRAFU
SMEunited Business Climate Index (BCI) je počítán jako průměr malých a středních firem, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo neutrální) do 0 (vše negativní). Economic Sentiment Indicator Evropské komise (EC ESI) měří 5 indikátorů důvěry spojených s různými odvětvími. European Markit Composite Purchasing Managers Index (Markit PMI) sleduje proměnné, jako jsou tržby, zaměstnanost, zásoby a ceny velkých firem ve výrobě a službách. Průměr hodnot Markit PMI I EC ESI za posledních 6 měsíců byl upraven tak, aby byl srovnatelný s BCI, přičemž 70 je dlouhodobá průměrná / neutrální hodnota.

Struktura oživení

Největší zlepšení vykázal obrat, který zaznamenal v předchozím období největší propad. Zlepšení obratu se přitom týká všech sledovaných odvětví, především pak průmyslu. V celé Evropě jsou krizí nejvíce postiženy firmy působící v osobních službách, kde je v současnosti zotavení nejpomalejší ze všech sektorů.

Zlepšení podnikatelského prostředí je patrné nejen na BCI, ale i na dalších významných celoevropských ukazatelích. BCI ve srovnání s jinými indexy v grafu byl již podruhé v řadě nejnižší. Důvodem je především fakt, že zahrnuje pouze malé a střední podniky. Právě na ty mimořádná opatření vlád dopadla zvláště tvrdě. Skutečné oživení v tomto segmentu nicméně bude o to rychlejší. Zaměstnanost během krize v evropských malých a středních podnicích nezaznamenala významný výkyv ve srovnání s obratem, investicemi nebo zakázkami. To svědčí i o účinnosti národních programů podpory zaměstnanosti, které zabránily výraznému propouštění.

ČR versus Evropa

Výsledky BCI v evropských zemích vykazují významné rozdíly a pohybují se v širokém rozpětí. Záleží přitom na načasování pandemických vln i rychlosti a míře reakce vlád na ně včetně účinnosti podpůrných programů zaměřených na podnikatele. Například firmy v Itálii, Španělsku nebo Francii, které byly silně zasaženy hned zkraje koronavirové krize, vykázaly větší pokles, ale i rychlejší následný růst BCI. Oproti tomu podniky například v Německu či Rakousku, na které lockdown dopadl později a méně silně, vykázaly nižší pokles BCI, ale i menší optimismus ohledně dalšího vývoje.

Česká republika vykázala na podzim 2020 druhý největší pokles BCI v historii, který byl navíc výrazně hlubší než v Evropské unii. Přesto české hodnoty zůstaly nad evropským průměrem i nad dosud nejhorším výsledkem v 1. polovině roku 2009. Také v České republice přitom v letošním roce došlo k pozitivnímu obratu, výsledek BCI vzrostl z 56,6 na 62,7. Růst i výsledná hodnota je nad evropským průměrem. Rychlejší oživení českých podniků je pochopitelné vzhledem k hlubšímu propadu ve srovnání s Evropou a překvapivě silným výsledkům především průmyslu koncem roku 2020.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Aktuality
Dvaadvacátý ročník Zaměstnavatele roku zná své vítěze

„Blahopřeji všem celostátním i regionálním vítězům. Prosadit se...

V kategorii nad 5 000 zaměstnanců obhájila prvenství...

Přestože je v České republice různých žebříčků a firemních...

Expertní pohled
Nečekaný způsob, jak eliminovat kyberbezpečnostní hrozby

Firmy totiž často nastavují a spravují své počítačové...

Jako prevence před napadením sítě je nutné znát...

Aktuality
Chovají se firmy k uchazečům o práci zodpovědně?

Na portále StartupJobs je registrováno 3 387 firem,...

To, jestli společnosti odpověděly všem uchazečům, denně automaticky...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Dobré zprávy pro projektové společnosti

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Stavební produkce...

V minulém roce trh projektových prací stagnoval. Pro...

Kapacity projektových společnosti jsou silně vytíženy. Některé projektové...

V současné chvíli mají projektové společnosti nasmlouvané zakázky...

V roce 2023 bylo zadáno 1 975 zakázek...

Trendy
Udržitelnost se už dostává do DNA firem

Společnost BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri...

Téměř všechny dotázané společnosti (97 %) věří, že udržitelnost...

Začlenění aspektů ESG do obchodní strategie a výběr správných...

Podle průzkumu nejsou ve značném počtu společností výsledky...

Analýzy
Ani přes výrazný růst cen nemovitostí realitní bublina v ČR nehrozí  

Z dat Eurostatu dále vyplývá, že ruku v ruce...

Vlastním bydlením u nás v současné době disponuje 78...