Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny4. 12. 2019 07:57

Výsledky šetření mezi 53 tisíci podniky v Evropě

Hlavní bariéry podnikání 2020

Největšími úskalími rozvoje podnikání v ČR budou v roce 2020 rostoucí cena práce, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nadměrná administrativní zátěž. Stejně jako ve zbytku Evropy ale výrazně vzrostly také obavy firem z možného oslabení domácí poptávky.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Jakub Hněvkovský Foto: Jakub Hněvkovský

Vyplývá to ze šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES), které data za české firmy dodává Hospodářská komora ČR.

Rozdíly mezi zeměmi i sektory

Výsledky letošního šetření ukazují na zmírnění optimismu evropských firem pro rok 2020. Oproti výsledkům loňského šetření se hodnocené bariér v jednotlivých zemích poměrně výrazně liší. Firmy v zemích západní Evropy se více obávají možného oslabení zahraniční poptávky, firmy ve střední a východní Evropy včetně ČR hlavně napjaté situace na trhu práce.

A letos se v názoru na rizika dalšího vývoje výrazněji rozcházejí i české firmy v závislosti na velikosti firem i na oboru jejich podnikání. Zatímco zpracovatelský průmysl u nás trápí spíše ceny energií a surovin a zahraniční poptávka, ve stavebnictví je to zejména domácí poptávka a ve službách pak administrativní zátěž.

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor – EUROCHAMBRES

Zastupuje více než 20 milionů podniků a 1 700 regionálních a místních komor ve 44 zemích. Hospodářská komora ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. V říjnu 2019 byl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý zvolen náměstkem EUROCHAMBRES.

Letošní ročník EUROCHAMBRES Economic Survey je již 27. V řadě. Co se týká počtu zapojených podniků (v letošním roce 53 000 z 28 zemí Evropy), jedná se o zcela unikátní šetření. Podnikatelé odpovídají na sérii otázek v souvislosti s očekáváním v následujícím roce ohledně domácích a exportních prodejů, investic a zaměstnanosti. Otázky se týkají i podnikatelské důvěry a hlavních úskalí rozvoje podnikání. Za ČR tyto odpovědi zjišťuje Hospodářská komora ČR.

Obavy z vývoje poptávky

Zatímco pro rok 2019 nejčastěji označovaly evropské firmy za největší brzdu rozvoje podnikání nedostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací, pro rok 2020 je to domácí poptávka, které se podnikatelé v Evropě obávají víc než rostoucích nákladů na pracovní sílu. Česká republika na prvních dvou místech žebříčku nezaznamenala meziročně změnu, nicméně riziko slábnoucí domácí poptávky v příštím roce mezi českými podnikateli výrazně posílilo (z 18,3 % na 28,7 %).

Slabší zahraniční poptávka je jako překážka podnikání pro rok 2020 vnímána evropskými podnikateli téměř shodně jako pro letošek. V České republice meziročně vzrostl podíl podnikatelů, kteří se slabší poptávky ze zahraničí obávají (z 6,2 % na 16,0 %). Jako celek ale patří slábnoucí zahraniční poptávka spíše mezi okrajové problémy českých podnikatelů, nicméně ve vybraných odvětvích bude její vliv zřejmě zásadní. U našich sousedů na Slovensku vyjádřilo obavy z vývoje zahraniční poptávky dokonce 58,6 % firem (bariéra č. 2 po nákladech práce).

Brexit ani finance problémem nejsou

Obavy z dopadů vystoupení Spojeného království z EU oproti loňsku výrazně posílily, nicméně pro rok 2020 ho evropské podniky vnímají spíše jako minoritní riziko. Pro české podnikatele je hrozba spojená s brexitem zcela okrajová, jako překážku ji označilo jen 3,5 % podniků (loni to bylo 1,3 %). Zajímavé je, že v sousedním Německu vnímají firmy brexit výrazně negativněji, s 46 % respondentů se stala 3. nejvíce palčivou překážkou rozvoje podnikání v roce 2020.

Pozitivní je, že získat finance pro investice zřejmě nebude pro většinu evropských firem problémem ani v příštím roce. V České republice je situace v tomto směru ještě lepší. Firmy by rozhodně měly využít této příležitosti k dalším investicím především do digitalizace a robotizace, která jim umožní udržení a případně i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Expertní pohled
Evropský průmysl ve světě zítřka: Komu (ne)zvoní hrana?

O rizicích a příležitostech spjatých s probíhající metamorfózou...

V pátečním panelu Evropský (automobilový) průmysl: výzvy a...

„Deglobalizace není v ničím zájmu, mění se ‚jen‘...

Podobně bezpečnostní analytik Milan Mikulecký vzpomněl, že se...

Domácí i zahraniční odborníci otevřeli diskuzi, která významem...