×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 21. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny26. 10. 2020 08:34

Návrh rozpočtu je v rozporu s vládními programy i s ambicí na zvýšení naší konkurenceschopnosti

Rozpočet? Utrženi ze řetězu!

Současný návrh rozpočtu se opírá o Makroekonomickou predikci Ministerstva financí postavenou na datech známých k 9. září, případně ke konci srpna. Je evidentní, že od té doby se epidemická situace výrazně změnila, byly zavedeny i nové regulace s významným dopadem do české ekonomiky. Ovlivněny budou příjmové i výdajové položky rozpočtu v letošním a tím i v příštím roce, a to nejen vlivem koronavirové krize. Důvodem je mimo jiné i fakt, že do návrhu rozpočtu nejsou započteny efekty zrušení superhrubé mzdy tak, jak je vláda představila, tedy v rozsahu cca 90 mld. Kč. V případě, že se tato negativní rizika materializují, je diskuze o parametrech současného návrhu rozpočtu bezpředmětná.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Mám-li komentovat návrh rozpočtu v situaci, v jaké byl sestavován, považuji deficit na rok 2021 ve výši 320 mld. Kč jako neakceptovatelný a jako skutečné „utržení financí ze řetězu“. Nejsem přesvědčena, že finance budou vynaloženy opravdu účelně, tedy především na prorůstová opatření, to je na podporu soukromých investic, zlepšení podnikatelského prostředí v ČR a k udržitelnosti veřejných financí. Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám má navíc vláda motivaci schodek v roce 2020 nadhodnocovat, protože ho použije jako základnu, kterou jen patřičně oindexuje, aby získala východisko pro příští rok. Udělá si tak „polštář“ pro sledování svých politických cílů v roce 2021. Reálně proto hrozí, že rozpočet bude na českou ekonomiku působit procyklicky. Konkrétně zmíním jen některé aspekty návrhu, nad kterými je třeba se pozastavit.

I kvůli navrhovanému jednorázovému příspěvku pro důchodce v letošním roce bude dosaženo nejvyšší hodnoty deficitu důchodového účtu v historii ČR (62,7 mld. Kč). V letech 2018 a 2019 byl přitom tento účet v přebytku! Kvůli vyplacení jednorázového příspěvku již v roce 2019 dojde navíc ke zvýšení základny pro valorizaci důchodů od 1. 1. 2021 a průměrný starobní důchodu tak vzroste o 839 Kč (5,8 %). Ze strany vlády se jedná o rezignaci na opatření směřující k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Podíl státního dluhu na HDP se zvýší z 38,4 % v roce 2020 na 41,6 % v roce 2021. V loňském roce přitom tato hodnota činila 28,5 %! Dynamika nárůstu podílu dluhu na HDP je varovná a jedná se o velmi negativní signál, který česká ekonomika vysílá nejen potenciálním investorům, ale i drobným podnikatelům a spotřebitelům, že je možné zkusit neobezřetně žít nad vlastní možnosti.

 V roce 2021 má dojít ke zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 9 % a k růstu celkových výdajů na platy ve veřejné sféře o 5,7 % (o 12,8 mld. Kč). Průměrný plat ve veřejném sektoru tak meziročně vzroste o 4,8 % (o 1819 Kč). Jsem přesvědčena, že zaměstnanci veřejného sektoru by stejně jako podnikatelé a jejich zaměstnanci měli „dýchat s českou ekonomikou“. Nevidím důvod, proč by neměla být společnost v tomto směru solidární. Není třeba rozevírat nůžky mezi již dnes vyššími platy ve veřejném sektoru a nižšími mzdami v soukromé sféře. Programové prohlášení vlády, na které se MF odkazuje, nemohlo předjímat vývoj v roce 2020 a tzv. lockdown. Je zde tedy legitimní prostor pro to, aby mohlo být od cílů Prohlášení ustoupeno.

Obecná kritika růstu výdajů a schodku ale neznamená, že návrh neobsahuje položky, které by bylo rozumné výrazně zvýšit. Ve státním rozpočtu na rok 2021 jsou na oblast podpory VVI zahrnuty výdaje v celkovém objemu 47,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst jen o 0,9 mld. Kč (1,9 %). Podíl těchto výdajů na HDP pro rok 2021 dosahuje 0,8 %, tedy ani ne 1 % HDP. A je to „pouhých“ 15 % plánovaného schodku!

Kdyby byla podstatnější část schodku určena na financování výzkumu, vývoje a inovací, tedy klíčových aktivit pro rychle se měnící digitalizovaný svět, na vnější i vnitřní bezpečnost naší otevřené ekonomiky, a nikoliv na neefektivní růst osobní spotřeby lidí závislých na státu, dal by se rozpočet z dlouhodobé perspektivy pochopit.

Závěrem lze shrnout, že je návrh rozpočtu v rozporu s Národním programem reforem i vládní strategií Country for the Future a obecně s ambicí na zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Hrozí tak, že změny, které nás v poměrně krátké době nevyhnutelně čekají, zastihnou českou ekonomiku zcela nepřipravenou.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Analýzy
Nad boxy stále jasně vede doručení domů

Ačkoli se důležitost rychlého doručení diskutuje čím dál...

Ačkoli 29 % Čechů deklarovalo, že v konkrétním e-shopu...

Kromě rychlosti je při výběru e-shopu a rozhodování...

Přes často diskutovaný nárůst popularity doručovacích boxů se...

Analýzy
O procento vyšší tržby, o 30 procent větší náklady

Na první pohled vypadá standardní meziroční srovnání pro...

 „Nám v Czech Inn Hotels se daří, zvyšujeme...

Srpnová čísla jsou z hlediska obsazenosti lehce atypická....

Ze srpnových čísel českých hotelů vynikají v obsazenosti...

Trendy
Spořitelna investuje 5 milionů eur do biotechnologií

„Ústav organické chemie a biochemie je díky úspěchu...

Pro i&i Bio, který navázal na úspěšné působení...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho

Search Engine Optimization, zkráceně SEO, v češtině chápeme...

Obecně společným znakem SEO je zalíbit se Googlu....

Mít svižné a technicky správně zpracované stránky nemusí...

Při spravování obsahu vašeho webu nesmíte zapomínat i...

V principu platí, že vaší snahou by mělo...

Stejně jako každý digitální obor, i SEO v...

Expertní pohled
Nové tváře a trendy: Marketingové kampaně v čele s influencery

Nové influencerské tváře se objevují každou chvíli a...

Využití influencerů v marketingu má své výhody i...

Pokud ale nechcete svůj budget zbůhdarma vyhodit z...

Jak tedy ze spolupráce vytěžit maximum? Podle Ondřeje...

Čím více followerů, tím větší dosah… Zní to...

Málokterý influencer umí číst myšlenky. Hned na začátku...

Pohled z praxe
Prevence znamená lepší život

Proč se osobně tak zasazujete o spolupráci s firmami na péči...

Jak by měl management při zavádění změn postupovat?...