Neděle 19. května 2024
ikona hodiny26. 10. 2020 08:34

Návrh rozpočtu je v rozporu s vládními programy i s ambicí na zvýšení naší konkurenceschopnosti

Rozpočet? Utrženi ze řetězu!

Současný návrh rozpočtu se opírá o Makroekonomickou predikci Ministerstva financí postavenou na datech známých k 9. září, případně ke konci srpna. Je evidentní, že od té doby se epidemická situace výrazně změnila, byly zavedeny i nové regulace s významným dopadem do české ekonomiky. Ovlivněny budou příjmové i výdajové položky rozpočtu v letošním a tím i v příštím roce, a to nejen vlivem koronavirové krize. Důvodem je mimo jiné i fakt, že do návrhu rozpočtu nejsou započteny efekty zrušení superhrubé mzdy tak, jak je vláda představila, tedy v rozsahu cca 90 mld. Kč. V případě, že se tato negativní rizika materializují, je diskuze o parametrech současného návrhu rozpočtu bezpředmětná.

Karina Kubelková Karina Kubelková autor

Hlavní analytička HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Mám-li komentovat návrh rozpočtu v situaci, v jaké byl sestavován, považuji deficit na rok 2021 ve výši 320 mld. Kč jako neakceptovatelný a jako skutečné „utržení financí ze řetězu“. Nejsem přesvědčena, že finance budou vynaloženy opravdu účelně, tedy především na prorůstová opatření, to je na podporu soukromých investic, zlepšení podnikatelského prostředí v ČR a k udržitelnosti veřejných financí. Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám má navíc vláda motivaci schodek v roce 2020 nadhodnocovat, protože ho použije jako základnu, kterou jen patřičně oindexuje, aby získala východisko pro příští rok. Udělá si tak „polštář“ pro sledování svých politických cílů v roce 2021. Reálně proto hrozí, že rozpočet bude na českou ekonomiku působit procyklicky. Konkrétně zmíním jen některé aspekty návrhu, nad kterými je třeba se pozastavit.

I kvůli navrhovanému jednorázovému příspěvku pro důchodce v letošním roce bude dosaženo nejvyšší hodnoty deficitu důchodového účtu v historii ČR (62,7 mld. Kč). V letech 2018 a 2019 byl přitom tento účet v přebytku! Kvůli vyplacení jednorázového příspěvku již v roce 2019 dojde navíc ke zvýšení základny pro valorizaci důchodů od 1. 1. 2021 a průměrný starobní důchodu tak vzroste o 839 Kč (5,8 %). Ze strany vlády se jedná o rezignaci na opatření směřující k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Podíl státního dluhu na HDP se zvýší z 38,4 % v roce 2020 na 41,6 % v roce 2021. V loňském roce přitom tato hodnota činila 28,5 %! Dynamika nárůstu podílu dluhu na HDP je varovná a jedná se o velmi negativní signál, který česká ekonomika vysílá nejen potenciálním investorům, ale i drobným podnikatelům a spotřebitelům, že je možné zkusit neobezřetně žít nad vlastní možnosti.

 V roce 2021 má dojít ke zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 9 % a k růstu celkových výdajů na platy ve veřejné sféře o 5,7 % (o 12,8 mld. Kč). Průměrný plat ve veřejném sektoru tak meziročně vzroste o 4,8 % (o 1819 Kč). Jsem přesvědčena, že zaměstnanci veřejného sektoru by stejně jako podnikatelé a jejich zaměstnanci měli „dýchat s českou ekonomikou“. Nevidím důvod, proč by neměla být společnost v tomto směru solidární. Není třeba rozevírat nůžky mezi již dnes vyššími platy ve veřejném sektoru a nižšími mzdami v soukromé sféře. Programové prohlášení vlády, na které se MF odkazuje, nemohlo předjímat vývoj v roce 2020 a tzv. lockdown. Je zde tedy legitimní prostor pro to, aby mohlo být od cílů Prohlášení ustoupeno.

Obecná kritika růstu výdajů a schodku ale neznamená, že návrh neobsahuje položky, které by bylo rozumné výrazně zvýšit. Ve státním rozpočtu na rok 2021 jsou na oblast podpory VVI zahrnuty výdaje v celkovém objemu 47,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst jen o 0,9 mld. Kč (1,9 %). Podíl těchto výdajů na HDP pro rok 2021 dosahuje 0,8 %, tedy ani ne 1 % HDP. A je to „pouhých“ 15 % plánovaného schodku!

Kdyby byla podstatnější část schodku určena na financování výzkumu, vývoje a inovací, tedy klíčových aktivit pro rychle se měnící digitalizovaný svět, na vnější i vnitřní bezpečnost naší otevřené ekonomiky, a nikoliv na neefektivní růst osobní spotřeby lidí závislých na státu, dal by se rozpočet z dlouhodobé perspektivy pochopit.

Závěrem lze shrnout, že je návrh rozpočtu v rozporu s Národním programem reforem i vládní strategií Country for the Future a obecně s ambicí na zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Hrozí tak, že změny, které nás v poměrně krátké době nevyhnutelně čekají, zastihnou českou ekonomiku zcela nepřipravenou.

Články autora Karina Kubelková

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Firmy řeší, jak pojmout home office

Výhody plynoucí z možnosti využívání home office jsou...

Videokonferencím se někteří zaměstnanci ještě nedávno vyhýbali. Přinášely...

Do světa spotřební kancelářské elektroniky vstoupily také chytré...

Aktuální meeting roomy by měly být vybavené kvalitní...

Expertní pohled
Jestřábí ČNB dodala koruně nový impuls

Na domácím poli hraje koruně do karet změna...

My nadále počítáme s pozvolným posilováním koruny –...

Expertní pohled
Výhled pro černé zlato a možný dopad na ceny benzínu

Termínové kontrakty na ropu BRENT, WTI si připsaly...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý podle listu...