×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny5. 10. 2020 18:17

Nové role ve vedení Hospodářské komory

Nově zvolené představenstvo na svém zasedání 16. září schválilo nové rozdělení gescí pro členy prezidia Hospodářské komory. V mnoha sférách došlo k výrazným změnám, stejně jako v gestorech profesních unií.

Petr Simon autor

Foto: archiv HK ČR Foto: archiv HK ČR

Prezident Vladimír Dlouhý je i nadále zodpovědný za oblast hospodářské politiky, energetiky a obranného průmyslu.

Viceprezident Radek Jakubský má v gesci veškeré zahraniční aktivity a podporu exportu, průmysl jako celek a vnitrokomorové záležitosti.

Viceprezident Roman Pommer si ponechává své tradiční oblasti, tedy celý sektor živností a řemesel, mistrovskou zkoušku, bezpečnost, kvalitu a vyhrazená technická zařízení.

Viceprezident Tomáš Prouza zastupuje obchod a služby, vedle této oblasti pak pod jeho gesci spadá také zaměstnanost a práce, zdravotnictví a sociální služby i evropská agenda, která představuje zahrnuje vedle aktivit HK ČR v rámci Eurochambres také agendu na úrovni EU a agendu jiných evropských organizací s dopadem na Českou republiku.

Viceprezident Michal Štefl je odpovědný za oblast dopravy, životního prostředí, stavebnictví, regionálního rozvoje a také vědy, výzkumu a inovací.

Viceprezident Zdeněk Zajíček je gestorem pro oblasti informačních a komunikačních technologií, telekomunikací, digitální agendy, legislativa, kulturního a kreativního průmyslu i vzdělávání.

Pokud jde o profesní unie Hospodářské komory, pro období 2020–2023 byly gesce usnesením představenstva rozděleny takto: unii Obchod a cestovní ruch povede nově Tomáš Prouza, unii Průmysl a doprava Stanislav Sedláček, který již v minulosti v této roli působil. Unii Služby pro podnikání a ostatní nově vede Zdeněk Zajíček, Roman Pommer si naproti tomu zachoval pozici v čele unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení.

Portál KomoraPlus.cz připravuje se všemi viceprezidenty sérii rozhovorů, které budeme postupně uveřejňovat v říjnu a listopadu. Rozhovor s prezidentem Vladimírem Dlouhým připravujeme pro listopadové číslo měsíčníku Komora.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...