Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny30. 10. 2020 10:00

Národní strojírenský klastr chce být lídrem transformace

Národní strojírenský klastr je zapsaný spolek 45 společností působících převážně v oblasti strojírenství. Od svého založení v roce 2003 působí také v příbuzných oborech a spolupracuje s akademickými institucemi. Firmy klastru zaměstnávají více než 19 000 pracovníků a dosahují ročních tržeb ve výši 2 miliard eur.

Petr Simon autor

Foto: archiv NSK Foto: archiv NSK

Spolek byl zřízen za účelem podpory inovací, zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji i celé ČR. Lídry klastru představují společnosti Vítkovice Cylinders, Strojírny a stavby Třinec a VŠB – Technická univerzita Ostrava. Všichni členové reprezentativně pokrývají celý strojírenský dodavatelský řetězec od vývoje a výzkumu, výroby základních kovů a hutního zpracování přes výrobu kovových konstrukcí až po výrobu strojů a velkých technologických celků.

Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, podporu svých členů na veletrzích – pravidelně na MSV Brno, organizuje nákupní aliance a pro své členy připravuje také vzdělávací a inovační projekty. Každoročně pořádá konferenci Strojírenství Ostrava, semináře a workshopy pro odborníky i laickou veřejnost. K zajištění těchto činností využívá mimo jiné zdroje EU, a to konkrétně spolufinancování projektů OP PIK – Posílení spolupráce mezi členy NSK a Posílení mezinárodní spolupráce NSK. Konference Strojírenství Ostrava představuje v celoroční agendě klastru jednu z nejdůležitějších akcí, která se stala tradičním celorepublikovým setkáním stovek odborníků ze strojírenství a mnoha souvisejících průmyslových a ekonomických oborů.

Tematicky se konference pokaždé zaměřuje na aktuální potřeby odvětví, například loni se její již třináctý ročník opíral o strategický dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, a proto dostal název Inovační strategie České republiky a její odraz v kvalitě vzdělávání – budoucnost českého průmyslu. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu v areálu Dolu Hlubina v budově Brick House v Dolních Vítkovicích a byla spojená s doprovodným workshopem a s prohlídkou areálu Dolních Vítkovic.

Členové Národního strojírenského klastru

ARGUTEC        

Společnost založili v roce 2012 současní majitelé společnosti Ing. Martin Plaček a Ing. Michal Holiš. Jedná se o jednu z deseti společností střední Evropy, která získala prestižní ocenění v kategorii Rising star žebříčku Deloitte Technology Fast 50 2016 Central Europe. Společnost se od návrhu přes instalaci a integraci až po servis zaměřuje na vlastní systémy strojového vidění pro kontrolu vad či tvaru, aplikace termovizních systémů a deep learning.

BAROZ ENER

Česká rodinná firma působí na trhu již od roku 1998. Ve třech divizích zajišťuje 70 zaměstnanců výrobu, montáž a demontáž ocelových konstrukcí, montáže, opravy a rekonstrukce elektroinstalací či kabelových souborů, výrobu rozvaděčů nízkého napětí, revizní zprávy, diagnostiku, údržbu a montáž technologických celků či jednotlivých strojních zařízení, generální a dílčí opravy strojních zařízení a celých výrobních úseků, svářečské, paličské a zámečnické práce, akustická měření, studie a konzultace a také technická měření vibrací, vibrodiagnostiku a modální analýzu.

BAŠISTA – STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Krnovská firma byla založena již v roce 1991. Výrobní program je speciálně zaměřen na obrábění kovů realizací jak kusové, tak sériové výroby na CNC strojích v oblasti soustružení, frézování, vrtání a broušení. Firma disponuje dalším významným programem, který je zajišťován zámečnickými pracemi, výrobou svařovaných ocelových konstrukcí s následným opracováním na CNC horizontálních strojích.

CYLINDERS HOLDING

Od roku 1905 se tato česká společnost kontinuálně zabývá vývojem a výrobou ocelových bezešvých tlakových lahví a nádob s rozsahem tlaků 16 až 1 380 bar a zároveň realizuje řešení produktových aplikací pro skladování a transport v modulárních celcích, takzvané virtuální plynovody. Jako jediná společnost umí vyrobit metodou zpětného protlačovaní ocelové nádoby pro skladování vodíku až při 1 000 barech. Staví na principech cirkulární ekonomiky a potvrzuje tak, že existují komfortní ekologická a současně i ekonomická řešení špičkové kvality.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČVUT v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má univerzita 8 fakult – stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou, fyzikálně inženýrskou, fakultu architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a fakultu informačních technologií. Na ČVUT studuje přes 18 500 studentů. Vynikajících výsledků univerzita dosahuje i ve výzkumu a vývoji, když její vědecké týmy sbírají mnohá světová ocenění.

DIMER

Společnost Dimer je jedním z největších producentů těsnění, těsnících prvků a mechanických ucpávek v ČR. Portfolio produktů pokrývá spektrum veškerých těsnících prvků a Dimer je společnost s jednoznačně nejkomplexnějším sortimentem v této oblasti na trhu v ČR a SR. Sortiment dodávek zahrnuje od o-kroužků, gufer, těsnících šňůr, stíracích kroužků přes profilová, speciální těsnění, plochá, vysekávaná těsnění až po kovová, sendvičová, vinutá těsnění. Samostatnou divizí je produkce mechanických ucpávek.

ECOFER

Firma byla založena v roce 2005 a zabývá se vývojem nových technologií a přenosem těchto technologií do průmyslové praxe. Portfolio firmy je velmi široké a zahrnuje metalurgii, zpracování odpadu, řídicí systémy, projekci, návrhy konstrukčních řešení, výrobu prototypů. Zabývá se také přípravou dokumentace pro ochranu duševního vlastnictví a je majitelem řady patentů a užitných vzorů. Spolupracuje s Vysokou školou báňskou – TU Ostrava.

EGE SERVICE

Mladá, kreativní a progresivní společnost vznikla před dvěma lety a zaměřuje se na výrobu ocelových konstrukcí a údržbu, kontroly a opravy parogenerátorů a kompenzátorů objemu typu VVER. Navazuje tak na činnost společnosti Vítkovice Power Engineering. Zaměstnanci společnosti tak pracují v oblasti servisu jaderných elektráren nepřetržitě od roku 1985, nejdříve na JE Bohunice (Slovensko) a JE Dukovany, v současnosti především na JE Temelín a JE Dukovany. Podíleli se i na dostavbě JE Mochovce (Slovensko).

EUROPEAN WELDING INSTITUTE

Společnost European Welding Institute zahájila činnost v roce 2018 se zaměřením na oblast svařování, strojního průmyslu, energetiky, jaderné energetiky, plynárenství, vodárenství a dalších odvětví průmyslu a stavebnictví. Jádro společnosti tvoří tři experti s dlouholetou odbornou praxí v oblasti svařování, vedení staveb a certifikací společností. Společnost nabízí komplexní služby v technických oborech a realizaci projektů dle požadavků zadavatelů především v oblastech svařování, kontrol svarových spojů a vyhrazených zařízení plynových, tlakových, elektrických i zdvíhacích.

FERRIT

Soukromá česká strojírenská firma byla založena v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích. Díky široké síti poboček a servisních center s vyškoleným odborným personálem poskytuje perfektní služby zákazníkům v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu, Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Turecku, Číně, Indii, Vietnamu, Mexiku, Kolumbii a Zimbabwe a snaží se rozšířit svoje aktivity i do dalších zemí kontinentů Afriky, Ameriky a Austrálie.

HAMETAL OSTRAVA

Společnost nabízí své služby v oblasti metalurgického a strojírenského inženýringu a je také respektovaným dodavatelem strojních dílů na bázi odlitků, výkovků, válcovaného materiálu i svařovaných konstrukcí. Svým zákazníkům, mezi nimiž jsou především hutě, ocelárny a metalurgický průmysl, válcovny, povrchové a hlubinné doly, koksovny, vysoké pece, strojírenské, cementářské, energetické, teplárenské podniky a stavební i přepravní firmy, dodává jak samotné strojní díly, tak i zkompletované montážní celky.

 HAVÍŘOVSKO-KARVINSKÝ KOVO KLASTR

Aktivity a cíle klastru směřují do pěti prioritních oblastí: Vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů a odborný růst zaměstnanců členských firem, Propagace strojírenských a technických oborů pro zastavení odlivu pracovní síly v této oblasti se zaměřením na Průmysl 4.0, Odborná pomoc v oblasti výzkumu a vývoje zaměřena na strojírenství a svařování, Společný nákup produktů a služeb a konečně Prezentace a propagace klastru a public relations i marketing pro jeho členy. Nosným pilířem klastru je také podpora spolupráce s firmami ze Srbska prostřednictvím Vojvodina clusteru.

HYDAC

Inovativní společnost s tradicí delší než půlstoletí je zaměřená na inženýring a kompletní dodávky fluidních systémů na klíč například pro lisy, energetiku, průmyslová zařízení, pojízdné stroje, zkušební stendy a další. Vyrábí vlastní komponenty a systémy v oblasti fluidní techniky a automatizace – stěžejní jsou filtry pro hydraulické kapaliny a procesní techniku, hydraulické akumulátory, chladiče, ventily, armatury, elektronické snímače, hydrogenerátory, upevňovací elementy a příslušenství, a to jak pro stacionární, tak pro mobilní techniku.

KOFING

Firma je součástí ostravské skupiny Promet Group a zabývá se převážně projektováním a dodávkami komplexních technologických celků, ocelových a jiných konstrukcí, především pro hutní, strojírenský, energetický nebo chemický průmysl. Založena byla v Paskově již v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v Moravskoslezském kraji. Do hlavní produkce společnosti patří kovovýroba, technologické dodávky, laserové pálení, přeprava a manipulace.

KRÁLOVOPOLSKÁ

Akciová společnost je předním dodavatelem aparátů pro energetický, chemický a petrochemický průmysl a také jeřáby, které nacházejí uplatnění nejen v metalurgickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích. Hlavními zákazníky společnosti jsou přední a významné společnosti z České republiky i ze světa, přičemž více než polovina produkce jde na export. Produktové portfolio tvoří především výměníky tepla, kondenzátory, tlakové nádoby, reaktory, kolony, komponenty průmyslové pece, kolektory, utilizační kotle, ocelové konstrukce a jeřáby.

LAMMB

Společnost se zabývá měřením geometrie, seřizováním, nastavením a opravami obráběcích strojů a výrobních strojů. Poskytuje diagnostiku vibrací, vyvažování provozu, nastavení strojů, motorů a otočné části i tribo-technické služby. Technici společnosti tvoří specializované středisko pro ustavování nejrůznějších strojů a zařízení od obráběcích strojů přes generátory, čerpadla a kompresory až po hřídelové pohony. V rámci tribo-technického servisu zajišťuje firma rozbory olejů, maziv, paliv a opotřebení zařízení, stejně jako filtrace olejových náplní dodatkovou aditivací.

MACH-TĚSNĚNÍ

Výhradně česká výrobní společnost s dlouholetou tradicí a vysokou flexibilitou se specializuje na výrobu průmyslového těsnění a tvarových výpalků. Pracuje zde 25 zaměstnanců a firma disponuje vlastní výrobou i pohotovostními sklady. Výrobní programy jsou zaměřeny především na petrochemický, farmaceutický a potravinářský průmysl. Výrobky společnosti se opírají o chemicky rezistentní materiály šetrné pro životní prostředí i potravinářská zařízení a jsou vysoce odolné vůči kyselým i zásaditým látkám, jiné zase splňují nároky na vysoce kvalitní žáruvzdorné materiály vhodné do extrémně vysokých teplot či na materiály rezistentní proti vysokotlakým a vysokoteplotním médiím.

MEZ NEDVĚDICE

Tradiční český výrobce čerpadel, míchadel, elektromotorů, generátorů a odvozených zařízení. Firma byla založena v Nedvědici v roce 1925 jako firma Radiomotor a vyráběla rotační měniče pro galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. Po roce 1948 byla začleněna do národního podniku MEZ – Moravské elektrotechnické závody. V roce 1998 byla firma zprivatizována a stala se díky své flexibilitě a adaptabilitě jednou z nejdynamičtějších výrobních firem v České republice i v Evropě.

MONGOLIAN FORUM

Společnost byla založena v roce 2015 s cílem rozvíjet vztahy mezi Mongolskem a Českou republikou. Zabývá se především zprostředkováním obchodu a služeb mezi firmami v Mongolsku a v České republice. Společnost mimo jiné pomůže zajistit českým podnikům občany Mongolska, kteří budou splňovat všechny definované zdravotní, kvalifikační a odborné podmínky a budou mít veškerá platná povolení k zaměstnání a pobytu za účelem zaměstnání na konkrétní pracovní pozici.

NÁRODNÍ STAVEBNÍ KLASTR

Seskupení malých a středních podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. V roce 2020 NS Klastr sdružuje celkem devatenáct členů a čtyři spolupracující subjekty. Členové klastru aktivně spolupracují na realizaci společných projektů ve vědecko-výzkumné oblasti, vzdělávání a propagaci. Dlouhodobou vizí Národního stavebního klastru je zvyšování využitelnosti přírodních i ekologických materiálů ve stavebnictví a podpora trvale udržitelného stavitelství.

PKS SERVIS

Zavedená ostravská společnost působí na trhu již od roku 1997, kdy své aktivity zaměřila výhradně na technické, výrobní, prodejní a servisní činnosti v oboru hydraulických zařízení, systémů centrálního mazání a pneumatiky. S postupem doby se nabídka služeb rozšířila i na vývoj, projekci, konstrukci, výrobu a montáž, dále nonstop servis, rekonstrukce systémů a prodej hydraulických komponent. Know-how společnosti je postaveno na detailní znalosti fungování hydraulických systémů a národních, evropských i celosvětových standardů.

PRO-DO PROJEKTOVÁ A DOTAČNÍ KANCELÁŘ

Firma byla založena v roce 2014. Hlavním předmětem podnikání je dotační management a stavebnictví. V oblasti dotačního managementu firma zajišťuje identifikace a posouzení dotačních možností pro klienta, vyhledání vhodných dotačních titulů, přípravu projektové žádosti včetně povinných i nepovinných příloh, konzultace a poradenství během realizace projektu, zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu, přípravu a realizaci výběrových řízení i zpracování zpráv o udržitelnosti. V oblasti stavebnictví nabízí firma architektonické návrhy staveb, projekce a technické řešení dřevostaveb, navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, technické návrhy v oblasti alternativního zakládání staveb, odborné poradenství v oblasti pasivních a nízkoenergetických budov, specializované činnosti při výstavbě dřevostaveb, provádění foukané izolace pro novostavby a dodatečné zateplení staveb, odborné a technické zkoušky i pronájem a stavbu lešení.

RT STEEL

Společnost zajišťuje kompletní dodávky materiálů a služby pro energetický průmysl. Od roku 2005 se stabilně rozvíjí i v oblasti dodávek hutního materiálu. Sídlem se dvěma výrobními halami je situována v Chomutově, ve městě s již historickou tradicí ve výrobě hutního materiálu, jako je výroba silnostěnných ocelových trubek, tyčového materiálu či slévárenství. Využití volných kapacit výroby umožňuje společnosti pružně reagovat na požadavky zákazníka i v případě řešení nestandardních materiálů či náhrad materiálů v rámci novelizace norem.

RUSPOLYMET

Jediný specializovaný podnik v Rusku a Společenství nezávislých států, který vyrábí vysoce kvalitní polotovary kroužků a disky. Je hlavním dodavatelem předních světových výrobců motorů pro civilní letadla. Jde o jedinečný komplex hutnické výroby a výroby kovu s kompletním výrobním cyklem, počínaje tavením široké řady jakostních tříd oceli, slitin niklu až po výrobu tyčí, kruhů a disků různých druhů a velikostí. Díky tradici 150 let aktivní vědecké a výrobní činnosti a více než 50 let práce se speciální ocelí je zkušeným a odpovědným výrobcem zpracování složitých slitin, nemagnetické oceli odolné proti korozi, uhlíkové a legované oceli, slitin niklu a titanu a slitin mědi a hliníku.

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Spolek působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 127 členských organizací. Členy jsou významné průmyslové podniky, všech šest statutárních měst kraje, významná města regionu, všechny čtyři univerzity působící na území kraje, klastrové organizace i malé a střední firmy. Posláním Sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje a koordinace vzájemných aktivit s cílem rozvoje kraje v oblasti ekonomické základny a podnikání, životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury, vzdělávání a širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

SPOJENÉ SLÉVÁRNY

Společnost využívá technologii gravitačního lití bronzových, mosazných a hliníkových slitin do pískových forem a technologii odstředivého lití bronzu a mosazi. Nabízí zhruba 50 typů slitin bronzu a mosazi a 20 různých slitin hliníku. Roční kapacita slévárny je okolo 350 tun ročně. Nabízí také služby modelárny pro výrobu modelových zařízení z pryskyřice, dřeva i kovu a služby obrobny pro kusovou a malosériovou výrobu, strojní opracování na CNC obráběcích strojích a ve spolupráci s kooperanty.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY – FRÝDEK-MÍSTEK

Školní rok 2019/2020 je již osmým školním rokem existence sloučeného subjektu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Nabízí střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v  oborech Strojírenství, Strojírenská metalurgie, Informační technologie, Technická zařízení budov, Technické lyceum, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost. Skladba oborů plně kopíruje požadavky zaměstnavatelů regionu.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE

Tato příspěvková organizace slaví v tomto roce sto let od svého založení. Státní průmyslová škola se zrodila z potřeb ostravského průmyslového regionu v období první republiky – zájem o studium byl obrovský, maximální počet žáků škola zaznamenala v roce 1939, kdy ji navštěvovalo 2 040 žáků denního studia a 860 účastníků různých kurzů. V současnosti se jedná o moderní školu s přibližně 470 žáky. Škola se modernizovala a přizpůsobila trendům, dnes nabízí vzdělávání v maturitních oborech Strojírenství – výpočetní technika, Strojírenství – automobilní technika, Ekonomika a podnikání – management ve strojírenství, Mechanik seřizovač – mechatronik a ve tříletém denním učební oboru zakončeném výučním listem – Obráběč kovů.

STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC

Aktivity společnosti jsou zaměřeny na strojírenskou zakázkovou výrobu, provádění opravářských, údržbářských a stavebních činností. Strojírenská činnost zahrnuje hlavně opravárensko-údržbářskou činnost pro mateřskou společnost Třinecké železárny, a. s., a dále je zaměřena na externí trhy, kde společnost dodává strojírenské celky a díly dle vlastní výkresové dokumentace nebo dodané zákazníkem. Stavební činnost pak zahrnuje především průmyslové a občanské stavby a výstavbu komunikací včetně oprav.

TÜV SÜD CZECH

Světově uznávaná společnost působí ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytuje služby v oblastech testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání. Má zastoupení na více než 1 000 místech světa. V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995 prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech. Ta svými sedmi pobočkami pokrývá všechny regiony ČR a její odborníci jsou tak snadno dostupní všem klientům. Primární náplní činnosti je poskytování nezávislého ověřování a certifikace. Tyto služby umožňují klientům přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY

Tradiční česká společnost, jejíž vznik se odvozuje od počátků hutnictví ve Vítkovicích. Za více než 190 existence těžkého strojírenství v Ostravě si společnost vybudovala impozantní pověst partnera s globálním dosahem, jehož vize a zkušenosti v oblasti těžkého strojírenského průmyslu a energetiky ovlivňují nejen české průmyslové prostředí, ale také významně zasahují do investic a rozvojových projektů v celosvětovém měřítku. Výrobní portfolio společnosti zahrnuje díky vlastní výrobě oceli produkty pro široké spektrum průmyslových oborů – od dodávek kompletních inženýringových řešení pro ocelárny, válcovny, speciální zařízení těžkého průmyslu nebo povrchové doly přes odlitky a přesně opracované výkovky pro energetiku, lodní, ocelářský, cementárenský a těžební průmysl až po dodávky surových ingotů, kovaných tyčí anebo také válcovaných obručí pro železniční a tramvajovou dopravu.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Škola navazuje na tradice Střední školy technické v Ostravě-Hrabůvce a soukromého gymnázia Lingva v Ostravě-Porubě. V současné době se uchazeči o studium mohou vzdělávat v 3letých učebních oborech zakončených odbornou zkouškou, nebo čtyřletých oborech s maturitou. Škola také umožňuje studentům tříletých oborů nástavbové studium. Absolventi poté nacházejí široké uplatnění např. ve strojírenském, leteckém a dřevařském průmyslu a v dalších zajímavých odvětvích.

VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY

Společnost je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi. Za dobu své existence prošla řadou změn, poslední z významných změn, která nastala v průběhu roku 2003, byla privatizace společnosti a její následná fúze se společností Slévárna barevných kovů. Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Využívá moderní licenční technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva.

VÚHŽ

Výrobně-obchodní firma profituje z úspěšných aktivit bývalého výzkumného ústavu založeného v roce 1948. Zaměstnává více než 300 pracovníků v šesti střediscích s různorodým zaměřením. Orientuje se především na zahraniční trhy v oblasti speciální hutní výroby a dodávek automatizačních technologií pro tento průmysl. Zabývá se výzkumem, vývojem, výrobou, testováním a zpracováním projektů hladinoměrů pro nová nebo modernizovaná kontinuální lití, výrobou speciálních ocelových profilů válcovaných za tepla s vysokou rozměrovou přesností, výrobou odlitků technologií odstředivého lití z litin, ocelí a legovaných materiálů, a to včetně dvouvrstvého lití, výrobou přesných nástrojů i strojních dílů a provozuje i povlakovací centrum, laboratoře a zkušebny.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Univerzita výuku zajišťuje sedmi fakultami a je respektovanou technickou univerzitou s mnoha jedinečnými kompetencemi. Jednou z nejstarších fakult je Fakulta strojní, která letos oslavila 70. výročí od jejího založení. V současné době na fakultě studuje přes 2 100 studentů v českém nebo anglickém jazyce.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Díky více než 19 tisícům studentů je největší technickou univerzitou v České republice. Na osmi fakultách nabízí vzdělání v technických, přírodovědných i uměleckých oborech a pomáhá tak připravit kvalitní technické odborníky pro průmysl a praxi. Letos slaví 120 let od svého založení, a to konkrétně 19. září. Svým vznikem navázalo na tradici německé techniky, která tu byla ještě dříve. Ve světových žebříčcích QS nebo THE se VUT pravidelně umisťuje mezi nejlepšími univerzitami. Podle QS World University Rankings 2016 se řadí mezi top výzkumné instituce s nejvyšším hodnocením kategorie research – very high. Dlouhodobě pak patří mezi 4 % nejlepších světových univerzit.

OSTATNÍ ČLENOVÉ KLASTRU

www.ak1324.cz

www.svarservis.cz

www.energy-cluster.cz

www.senses.cz

www.tto.cz

www.vitkovice.cz

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Aktuality
Hitem pracovního trhu jsou hotdesky a home office

Generace Z přichází do českých firem a společně...

Kromě práce zajímá generaci Z také prostředí, ve...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...