Úterý 27. února 2024
ikona hodiny7. 1. 2021 14:07

Průmysl 4.0 ve výrobě technických plynů

Hlavní surovina: vzduch

Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas v České republice, představuje oblast, která je – přes své široké využití – velmi specifická a obecně v podstatě méně známá. A dokazuje, že Česko může mít i v rámci nadnárodní společnosti významné místo.

Petr Simon autor

Foto: archiv Linde Gas Foto: archiv Linde Gas

Řekne-li se Linde, mnozí sice budou znát název, ale méně si už představí, čím se zabývá.

Naše produkty nejsou sice vidět, přesto si bez nich nelze představit každodenní život. Jsme důležitou součástí snad všech průmyslových odvětví. Metalurgie, svařování, chemický průmysl, sklářství, automobilová výroba, zdravotnictví, ale třeba i čepování piva nebo balení potravin jsou oblasti, které se bez našich produktů neobejdou. Pracujeme opravdu s velmi rozmanitým portfoliem zákazníků, jimž dodáváme nejrůznější typy plynů potřebných k jejich práci.

Linde Gas v České republice

Součást společnosti Linde plc, celosvětového lídra v oblasti technických plynů, který působí ve více než 100 zemích světa. V České republice je Linde Gas největším výrobcem a dodavatelem technických, medicinálních a speciálních plynů, disponuje také nejširší prodejní sítí technických plynů a příslušenství v České republice. Zákazníkům nabízí inovativní řešení, technologie a služby šité na míru.

Nabízíte řešení na míru: umíte pro specifického zákazníka vyrobit i specifický plyn?

Ano, umíme. Máme aplikaci Specify, umožňující namíchat směs plynů přímo podle požadavků zákazníka. Toho využívají především hodně odborně založení zákazníci typu laboratoří, většina zákazníků odebírá standardní produkty. Pro ně máme k dispozici tým aplikačních inženýrů, kteří jsou schopni reagovat na konkrétní individuální požadavky. V neposlední řadě jsme nedávno zprovoznili také specializovaný e-shop…

Plyny tedy prodáváte i online?

Digitalizace je jednou z našich současných priorit a koronavirová krize tuhle cestu ještě více uspíšila. Našim zákazníkům dnes nabízíme plnohodnotný e-shop, jehož prostřednictvím jednoduše a rychle objednají, co potřebují, z pohodlí domova.

Co si lze vůbec představit pod pojmem speciální a technické plyny?

Naší hlavní surovinou je vzduch. Zakladatel společnosti Carl von Linde patentoval postup, jak jednotlivé složky vzduchu rozdělit a získat kyslík, dusík a argon. K nim můžeme doplnit další produkty, které už ale získáváme jinými cestami – například vodík, acetylen, helium a oxid uhličitý. Speciální plyny jsou pak většinou směsi výše uvedených produktů, případně samotné plyny vysokých čistot.

Portfolio vašich produktů je nesmírně široké, kde je těžiště produkce?

Těžištěm jsou vzdušné plyny – tedy kyslík, dusík a argon.

Která z těch oblastí je nejnáročnější na výrobu a proč?

Jak název napovídá, nejsložitější je výroba speciálních plynů, která klade důraz na vysokou přesnost a také na analytiku a certifikaci produktů. Podobně je tomu i u medicinálních plynů. Ze samotných produktů bych pak zmínil helium, jež se získává jen na několika málo místech na světě. Roste počet možností jeho využití, a tím se zvyšuje celosvětová poptávka, což se následně samozřejmě odráží i na jeho ceně.

Evropa obecně klade velký důraz na zelené technologie a produkty. Jak na to reagujete?

Naší výhodou je, že máme produkty a aplikace, které pomáhají ochraně životního prostředí. Příkladem jsou například naše aplikace pro čističky odpadních vod. Přicházíme nově i se zelenými produkty, které se vyrábějí výhradně za použití elektrické energie z obnovitelných zdrojů a u kterých dokážeme garantovat minimální uhlíkovou stopu. Pomáháme tak zákazníkům plnit jejich ekologické cíle.

Linde je nadnárodní koncern působící po celém světě. Jakou pozici zaujímá v rámci koncernu Linde ČR?

Linde plc je celosvětovým lídrem na poli technických plynů a my samozřejmě využíváme benefity z toho plynoucí, kterými jsou například technologické poznatky či mezinárodní spolupráce. Postavení České republiky v rámci koncernu je velmi dobré. ČR má obecně dlouhou tradici výroby technických plynů. My sami máme širokou výrobní základnu, hustou prodejní síť, která čítá téměř 200 prodejen, a silné postavení na českém trhu, kde dosahujeme obratu 5 miliard korun a zaměstnáváme více než 500 pracovníků.

Podporuje česká pobočka i oblast výzkumu a vývoje?

Výzkum a vývoj je v Linde Gas řešen globálně, přesto máme oblasti, kterými ostatní země podporujeme. Tou první je ROC centrum v Ropici v Moravskoslezském kraji, ze kterého naši pracovníci vzdáleně řídí výrobu v závodech ve střední a východní Evropě a na Blízkém východě. Toto centrum je typickým představitelem Průmyslu 4.0. Pracujeme zde s autonomními systémy, které využívají prvky strojového učení, což nám pomáhá zvyšovat produktivitu práce. Zatímco dříve zvládl jeden operátor obsluhovat jedno výrobní zařízení, dnes jich díky těmto technologiím a centralizovanému dálkovému řízení zvládne řídit až deset. Dále můžeme zmínit výrobu speciálních plynů a plynů vysokých čistot v Praze. Tu plánujeme v tomto roce zásadně rozšířit a nově zásobovat i okolní země. To, že v konkurenci ostatních zemí byla vedením koncernu pro tyto velké projekty vybrána právě Česká republika, nás velmi těší. Kromě samotných investic to znamená také vytvoření několik desítek nových pracovních míst.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...