×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 22. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny26. 1. 2021 13:40

Zájem o zahraniční pracovníky pandemie u českých firem nesnižuje

Bez zahraničních pracovníků to nejde

Nedostatek kvalifikovaných sil je dlouhodobě jednou z bariér růstu české ekonomiky, pandemie tuto situaci ještě zvýraznila. Tím větší význam mají tři vládní programy ekonomické migrace  Klíčový a vědecký personál, Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Kvalifikovaný zaměstnanec. Přestože pandemie ochromila volný pohyb osob, byl v loňském roce o zahraniční zaměstnance ze. strany českých firem větší zájem než v roce 2019.

Petr Simon autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

České podnikatele proto může těšit, že do roku 2021 vstoupily všechny programy ekonomické migrace plně funkční a pomáhají tak řadě podnikatelů řešit nelehkou situaci. „Ukazuje se, že programy ekonomické migrace s jasně nastavenými kritérii a transparentním procesem získávání pobytových oprávněních byly jednoznačně krokem správným směrem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Význam programů je navíc podtržen současnou situací, kdy programy představují jediný způsob, jak české firmy mohou získat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí na dlouhodobější pracovní vztah.“

V rámci Programu klíčový a vědecký personál bylo v loňském roce zařazeno více než 1 300 zahraničních pracovníků včetně rodinných příslušníků, v případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec to bylo více než 710 pracovníků včetně rodinných příslušníků, přičemž o rok dříve to bylo v prvním programu 360 pracovníků, ve druhém 273. Nejčastěji pocházeli z Ruska, Japonska, Ukrajiny, Turecka, Indie, Vietnamu a Běloruska, největší zájem byl o řídící pracovníky, IT specialisty, specialisty v oblasti marketingu, účetní a auditory, právníky, ale také o výzkumné pracovníky, novináře, zdravotníky, manažery a techniky.

Program kvalifikovaný zaměstnanec byl více závislý na vývoji epidemické situace v dané zemi, u většiny zemí byly kvóty čerpány na 50 %, u Indie to bylo jen něco kolem 33 %, naopak u Kazachstánu a Moldávie čerpání kvóty dosáhlo cca 75 %. „Pro české firmy bylo klíčové obnovení fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec na Ukrajině s roční kvótou 40 000 žádostí. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také o zaměstnance z Kazachstánu a Moldavska, a to vedle Mongolska a Filipín, které spolu s Ukrajinou tvoří hlavní zdrojové země pracovní síly, na které je program zaměřen,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Podle vyjádření ministra Karla Havlíčka nyní jeho úřad ve spolupráci s dalšími dotčenými resorty na základě získaných zkušeností aktuálně pracuje na úpravě programů zaměřených na vysoce kvalifikované zaměstnance, aby byly dostupnější například start-upům.

Potřebnost a přínos programů potvrzuje i Tomáš Zelený, který má ekonomickou migraci v rámci Hospodářské komory České republiky ve své gesci: „Musím potvrdit zvláště velkou snahu zapojených resortů, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí, při aktivitách vedoucích k znovuotevření vízové agendy v Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Jako Hospodářská komora jsme byli od začátku nouzového stavu v kontaktu s firmami, evidovali jsme jejich zájem o další pracovníky z jednotlivých programových zemí a následně jsme se snažili co nejrychleji implementovat ochranná opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví. Nebylo to vždy úplně jednoduché a přehledné, nároky na pracovníky překračující hranice ČR se několikrát měnily – testy pro pendlery, doklady potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění, vyplnění elektronického formuláře a podobně – a bezpochyby měly dopady na podnikatelskou veřejnost. O všech těchto skutečnostech a novinkách jsme se snažili co nejrychleji zaměstnavatele informovat prostřednictvím naší regionální sítě, asistenčních kanceláří v cizích zemích, ale i formou edukativních aktivit prostřednictvím několika webinářů a současně jsme se snažili o co nejrychlejší návrat k náběru plné kapacity Schengenských krátkodobých víz na Ukrajině.“

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Trendy
Dny AI představí samořiditelná auta i roboty

Dny AI 2023 odstartují 9. října v Brně,...

Nejširší záběr aplikací AI představí sekce zaměřené na...

Poslední sekce cílí na výzkum a veřejnou správu....

Expertní pohled
Efektivní komunikace s novináři aneb Jak na tiskovou zprávu

Tisková zpráva totiž představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů...

Důležité jsou také citace, které dodávají tiskové zprávě...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Potřebujeme flexibilnější pravidla pro řidiče zájezdových autobusů

EHSV přijal text zaměstnavatelské skupiny, který volá po...

Sami řidiči prostřednictvím svých profesních asociací očekávají, že...

Aktuality
Na co všechno a za jakých podmínek lze získat dotace?

Stavební veletrh FOR ARCH v září proběhne již...

Jaké novinky se letos chystají? Za program Nová...

Co je možné v současnosti modernizovat a budovat...

Aktuality
Česká technologie pomáhá FBI hledat pohřešované děti

Od roku 2018, kdy Apify spojil své síly...

Zatím se iniciativa soustředí jen na Egypt, ale...