Nábytek se v Česku testuje na vyspělých technologiích nové generace

Snaha o modernizaci technické základny pro zkoušení a certifikaci nábytku, dostupné hlavně pro české a slovenské výrobce a distributory, vyústila v polovině loňského roku v otevření Technologického centra pro zkoušení nábytku, které vzniklo při Textilním zkušebním ústavu v Brně (TZÚ). Nová akreditovaná zkušebna disponuje technologicky vyspělým zařízením pro zkoušení všech typů nábytku od židlí a stolů přes postele a matrace až po čalouněný a úložný nábytek.

Tomáš Lukeš ikona hodiny1. 4. 2021 07:12
Foto: TZÚ Brno Brněnská zkušebna nábytku má moderní technologie Foto: TZÚ Brno

Na začátku letošního roku byl technologický park zkušebny rozšířen o nejmodernější zkušební zařízení od předního německého dodavatele. Pro zákazníka je hlavním přínosem této technologie, založené na využití tenzometrů (elektronických snímačů síly), především garance přesnosti provedeného testu ve vztahu k příslušným normám. Tedy jistota, že zkouška byla provedena přesně podle parametrů požadovaných normou v rámci pouze přípustných odchylek.

Tenzometry jsou instalované na tlačných (nebo tažných) pneumatických pístech a snímají přesné hodnoty sil v místě jejich působení na povrch zkoušeného nábytku. Hlavní výhodou oproti technicky zastaralejším analogovým zařízením je to, že tyto moderní systémy umožňují díky oné zpětné vazbě přesné nastavení a kontrolování působících sil v každém nastaveném cyklu. Tím odpadá riziko, že síla bude nekontrolovaně kolísat nad rámec normou povolených odchylek, což může vést buď k nedostatečnému anebo naopak k příliš velkému zatížení a vlivem toho ke zkreslení výsledků zkoušky. Snímané hodnoty jsou v reálném čase přenášeny do počítače a zpracovávány pomocí speciálních zkušebních programů.

Celý proces zkoušení je řízen automaticky a průběžně zaznamenáván z pohledu aplikovaných sil a dráhy pístů, což umožňuje mj. sledovat chování částí nábytku v návaznosti na jejich trvanlivost a životnost. Tím pádem výrobce ví, jak se jednotlivé části chovají a může v rámci vývoje výrobku toto zohlednit. Zároveň lze kdykoliv zpětně vyhledat protokoly o průběhu konkrétních zkoušek.

S těmito vyspělými technologiemi, které jsou nyní dostupné i u nás, pracují všechny přední zahraniční zkušebny, jako je například TÜV, CATAS, FCBA nebo IKEA, s nimiž TZÚ v rámci svého členství v evropské pracovní skupině CEN/TC 207 Nábytek aktivně spolupracuje na přípravě nových evropských norem (EN). Členové této pracovní skupiny tak ví, jaké změny se chystají a mohou své zkušební postupy s předstihem přizpůsobit pro zkoušení a certifikaci podle nových požadavků.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ochranná známka: zdánlivá banalita, která se firmě vyplatí

Laicky řečeno jde o maličkosti, které tvoří duši...

Ochranná známka se dá přirovnat k zámkům nebo...

Ochranné známky mají takřka hodnotu zlata nejen pro...

Ochranné známky se totiž netýkají jen firem, ale...

Německá značka oblečení Adidas například v minulosti vedla...

Aktivity HK ČR
Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace

Metodika očkování proti onemocnění covid-19 se týká zaměstnavatelů...

Aktuality
MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

„V programu COVID 2021 kompenzujeme 500 korun na...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Máme práci i pro čtvrté tisíciletí

Máme za sebou rok, který jsme nečekali, na...

Vnímáte možnost dočasného uzavření průmyslu, což byl březnový...

Jak se díváte do budoucnosti? Stavebnictví vykazuje mírný...

Když odmyslíme hotely, stojí si trh jak? JN:...

Pohled z praxe
Do vápenky patří i ženy

Ten začal hodně zostra. Oslavy a radost z dokončené první...

Karanténa sice za relativně krátký čas skončila, ale...

Jedním ze segmentů, který s rodinnou vápenkou spolupracuje, je...

Pohled z praxe
Když zavřeme průmysl, nahradí nás okamžitě konkurence

Jak se daří Laski zvládat problémy, které jistě...

Jste silně exportní firma – co je pro...