Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny22. 3. 2024 06:14

Nábytkáři vítají zrušení institutu zaručené mzdy

Asociace českých nábytkářů přivítala zprávu Hospodářské komory, že vláda na svém včerejším zasedání (dne 20.3.2024) rozhodla o zrušení institutu zaručené mzdy v podnikatelském prostředí. Dle návrhu se zrušení netýká státní správy, kde by toto prehistorické opatření mělo zůstat i nadále platné. 

Tomáš Lukeš autor

tajemník Asociace českých nábytkářů

Foto: Shutterstock.com Nábytkáři vítají zrušení institutu zaručené mzdy Foto: Shutterstock.com

V současné době je Česká republika povinna implementovat evropskou legislativu, která zakotvuje minimální mzdu a zároveň určuje některé její parametry. Jedná se legislativu, která bude závazná pro celou Evropskou unii. Zároveň v ČR platí legislativa, která je přežitkem dob dávno minulých a tou je i institut zaručené mzdy. Stav, kdy začne platit evropská legislativa o minimální mzdě a zároveň by platila legislativa stanovující zaručenou mzdu je strašákem nejenom zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců samotných. Proč je tomu tak? Protože v případě platnosti obou legislativních směrů by se mzda přidávala nejenom těm, kteří jsou na spodní příjmové hranici, tedy těm, kdo pobírají minimální mzdu, ale zároveň by se zvedala mzda všem ve firmě. A mzda se za tohoto předpokladu zvedá všem. Nikoliv podle zásluh, nikoliv podle toho, co kdo pro firmu udělal, ale podle jakýchsi tabulek, které kdosi vypracoval před mnoha desetiletími. Tím by poctiví a pracovití zaměstnanci svým úsilím povinně dotovali mzdu i těm, kteří by si zasloužili přidat méně nebo by si zasloužili nepřidávat vůbec.

Stav, kdy by podnikatelé pouze v ČR měli povinnost se řídit zaručenou mzdou by platila pouze u nás v České republice, a nikoliv v ostatních zemích EU. Takovýto přežitek by znamenal značnou překážku v podnikání a ztrátu konkurenceschopnosti našich výrobců, protože by docházelo k prolínání evropské a národní legislativy. To by v konečném důsledku znamenalo jediné řešení a tím je nárůst nezaměstnanosti.

AČN opakovaně oslovovala Ministerstvo práce a sociálních věcí a upozorňovala na blížící se problém prolínání evropské a národní legislativy, která bude ke škodě nejenom podnikatelů, ale i zaměstnanců včetně nábytkářského průmyslu. AČN vítá i odpolitizování stanovování minimální mzdy zavedením automatického valorizačního mechanismu. Odpadne tím populistické zneužívání minimální mzdy k deklarování nereálných cílů.

Články autora Tomáš Lukeš

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Názory

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Názory
Lze Green Deal s novým Evropským parlamentem zrušit?

Zelená dohoda je shodou 27 členských států na...

Důležité je také lépe monitorovat implementaci Zelené dohody....

Názory
ČNB znovu výrazně snižovala sazby

Rozhodnutí ČNB skutečně nebylo překvapivé. Aktuální inflační ohniska...

Další výhled pro domácí měnovou politiku je tažen...