Úterý 23. dubna 2024
ikona hodiny22. 3. 2024 06:14

Nábytkáři vítají zrušení institutu zaručené mzdy

Asociace českých nábytkářů přivítala zprávu Hospodářské komory, že vláda na svém včerejším zasedání (dne 20.3.2024) rozhodla o zrušení institutu zaručené mzdy v podnikatelském prostředí. Dle návrhu se zrušení netýká státní správy, kde by toto prehistorické opatření mělo zůstat i nadále platné. 

Tomáš Lukeš autor

tajemník Asociace českých nábytkářů

Foto: Shutterstock.com Nábytkáři vítají zrušení institutu zaručené mzdy Foto: Shutterstock.com

V současné době je Česká republika povinna implementovat evropskou legislativu, která zakotvuje minimální mzdu a zároveň určuje některé její parametry. Jedná se legislativu, která bude závazná pro celou Evropskou unii. Zároveň v ČR platí legislativa, která je přežitkem dob dávno minulých a tou je i institut zaručené mzdy. Stav, kdy začne platit evropská legislativa o minimální mzdě a zároveň by platila legislativa stanovující zaručenou mzdu je strašákem nejenom zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců samotných. Proč je tomu tak? Protože v případě platnosti obou legislativních směrů by se mzda přidávala nejenom těm, kteří jsou na spodní příjmové hranici, tedy těm, kdo pobírají minimální mzdu, ale zároveň by se zvedala mzda všem ve firmě. A mzda se za tohoto předpokladu zvedá všem. Nikoliv podle zásluh, nikoliv podle toho, co kdo pro firmu udělal, ale podle jakýchsi tabulek, které kdosi vypracoval před mnoha desetiletími. Tím by poctiví a pracovití zaměstnanci svým úsilím povinně dotovali mzdu i těm, kteří by si zasloužili přidat méně nebo by si zasloužili nepřidávat vůbec.

Stav, kdy by podnikatelé pouze v ČR měli povinnost se řídit zaručenou mzdou by platila pouze u nás v České republice, a nikoliv v ostatních zemích EU. Takovýto přežitek by znamenal značnou překážku v podnikání a ztrátu konkurenceschopnosti našich výrobců, protože by docházelo k prolínání evropské a národní legislativy. To by v konečném důsledku znamenalo jediné řešení a tím je nárůst nezaměstnanosti.

AČN opakovaně oslovovala Ministerstvo práce a sociálních věcí a upozorňovala na blížící se problém prolínání evropské a národní legislativy, která bude ke škodě nejenom podnikatelů, ale i zaměstnanců včetně nábytkářského průmyslu. AČN vítá i odpolitizování stanovování minimální mzdy zavedením automatického valorizačního mechanismu. Odpadne tím populistické zneužívání minimální mzdy k deklarování nereálných cílů.

Články autora Tomáš Lukeš

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Názory

Názory
Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?

Evropa totiž dle Draghiho příliš dlouho (naivně) věřila...

Obecně platí, že Draghiho lékem na zhoršující se...

Názory
Geopolitika opět v centru pozornosti

Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do...

A právě podpora Ukrajiny ze strany Spojených států...

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...