Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny18. 6. 2021 14:18

Díky novince je možné podat daňové přiznání bez sankce do konce června

Pro letošní přiznání daně z příjmu byly a jsou důležité tři termíny. Posunutý termín pro listinné podání byl do 3. května, přes datovou schránku měli lidé čas do 1. června a s daňovým poradcem se termín posunul až na 1. července 2021. Díky novince, kdy není nutné dávat daňovému poradci plnou moc dopředu, ale klidně až s přiznáním, mohou této možnosti využít i opozdilci.

Monika Lukešová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Podat daňové přiznání pozdě se nevyplatí. Sankce se totiž vypočítávají od původního termínu, nikoliv od posunutého, které již druhý rok po sobě umožnilo ministerstvo financí. Kdo ještě přiznání k dani z příjmu nepodal, může využít služeb daňového poradce. Ale momentálně je vytížení poradců tak velké, že by lidé měli jejich služby poptat co nejdříve,“ upozorňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Výhodou je, že letos se nemusí podávat plná moc před uplynutím tříměsíční lhůty, ale až společně s daňovým přiznáním. V případě, že poplatník podá daňové přiznání 1. července bez daňového poradce, může za pokutu dát mnohem víc peněz, než by dal za služby daňového poradce.

Pokud chcete navázat profesní vztah s daňovým poradcem, je vhodné nejprve zkontrolovat, zda je zapsaný v seznamu daňových poradců. Seznam vede Komora daňových poradců a je k dispozici na jejích webových stránkách. Někomu stačí pouze sezonní spolupráce, někdo potřebuje vedení daňové agendy po celý rok. V případě velkého objemu práce lze spíše doporučit poradenské společnosti. Zakázky v rozsahu střední či malé společnosti nebo OSVČ zvládne samozřejmě i samostatný daňový poradce,“ radí Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group.

Možností, jak si rovněž prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání je podání individuální žádosti o prodloužení lhůty, a to až na 3 měsíce. Žádost musí být odůvodněna. Důvody musí být dostatečně silné a závažné, aby správce daně žádosti vyhověl. Rovněž je nutné důvody řádně prokázat. Žádost je obvykle zpoplatněna, avšak z důvodu pandemické situace byly ministryní financí prominuty správní poplatky. Prominutí správního poplatku se vztahuje na žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Důvodem prominutí je dle ministryně financí snížení administrativní zátěže na straně daňových subjektů i správců daně v době, kdy jsou tito dotčeni na své činnosti zvýšenou nemocností v důsledku šíření viru SARS-CoV-2, a zpřístupnění příslušného institutu pro postižené daňové subjekty.

Články autora Monika Lukešová

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Expertní pohled
Evropský průmysl ve světě zítřka: Komu (ne)zvoní hrana?

O rizicích a příležitostech spjatých s probíhající metamorfózou...

V pátečním panelu Evropský (automobilový) průmysl: výzvy a...

„Deglobalizace není v ničím zájmu, mění se ‚jen‘...

Podobně bezpečnostní analytik Milan Mikulecký vzpomněl, že se...

Domácí i zahraniční odborníci otevřeli diskuzi, která významem...