Úterý 27. února 2024
ikona hodiny28. 7. 2021 14:27

Příspěvek na dovolenou může dostat i rodinný příslušník

Mezi zajímavé prázdninové zaměstnanecké benefity patří příspěvek na dovolenou. Jeho atraktivitu zvyšuje i skutečnost, že může být poskytnut i rodinnému příslušníkovi zaměstnance. Možnost tohoto příspěvku neovlivňují ani různé typy pracovních poměrů. Získat ho může jak zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, tak i člověk pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr.

Monika Lukešová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„Pokud se zaměstnavatel rozhodne příspěvek svému zaměstnanci poskytnout, může tak učinit ze dvou různých zdrojů. Prvním zdrojem jsou již zdaněné peněžní prostředky, ze kterých vytvořil sociální fond, který představuje účelově vytvořený fond určený k uspokojování kulturních, sociálních a dalších souvisejících potřeb zaměstnanců. Tyto peněžní prostředky již u zaměstnavatele byly zdaněny,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner společnosti V4 Group.

Dalším zdrojem, ze kterého lze poskytovat příspěvek na dovolenou pro zaměstnance jsou ještě nezdaněné peněžní prostředky. „Zjednodušeně to znamená, že příspěvek na dovolenou si zaměstnavatel naúčtuje přímo do nákladů, avšak tyto náklady prohlásí za daňově neuznatelné. I když se bude na straně zaměstnavatele jednat o nedaňový náklad, může být i tak atraktivní. Pokud by totiž zaměstnavatel poskytoval příspěvek formou odměny do mzdy, podléhala by tato odměna odvodům na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance i zaměstnavatele,“ popisuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 z Group.

Příspěvek na straně zaměstnance je osvobozen od daně, ale s limitem

Na straně zaměstnance je takovýto příspěvek osvobozen, jak od daně z příjmů, tak od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše 20 000 korun za rok. Pokud by byla dovolená dražší než 20 000 korun, což je při dnešních cenách velmi pravděpodobné, může dojít k následujícím scénářům:

Zaměstnavatel přispěje 20 000 korun a zaměstnanec si uhradí sám hodnotu zájezdu nad 20 000 korun. Při této variantě zůstanou zachovány všechny daňové úlevy.

Zaměstnavatel přispěje 40 000 korun. U zaměstnanec se příspěvek rozpadne na dvě části. První část bude tvořit osvobozených 20 000 korun, ze kterých zaměstnanec neplatí daň z příjmů ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. Druhou část tvoří zbývajících 20 000 korun, které již budou zdanitelným příjmem zaměstnance a budou rovněž zahrnuty do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. U zaměstnavatele se příspěvek také rozpadne na dvě části. První část bude tvořit 20 000 korun jako nedaňový náklad zaměstnavatele. Druhá část bude tvořit zbylých 20 000 korun. „Tyto náklady již budou daňově uznatelné. Pojistné, které hradí zaměstnavatel z částky nad limit 20 000 korun, která zvyšuje vyměřovací základ pro odvod pojistného u zaměstnance, bude opět jeho daňovým nákladem,“ dodává Michal Jelínek.

„Problematické u tohoto typu zaměstnaneckého benefitu je však forma, v jaké musí být poskytnut. Musí se totiž jednat o nepeněžní příspěvek, tedy je vyloučená možnost, že by si zaměstnanec sám dovolenou zaplatil, a zaměstnavatel mu peníze až poté zaslal. Tím, kdo takovýto zájezd zakoupí, musí být jednoznačně zaměstnavatel. Peněžní příspěvek na dovolenou se automaticky stává součásti mzdy a veškeré výhody takovéhoto příspěvku jsou nenávratně ztraceny,“ objasňuje Markéta Szotkowská.

Články autora Monika Lukešová

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nic něco stojí

Realita ukazuje, že si to neuvědomujeme, což hned...

Péče o bezpečnost bezpochyby přinese zvýšené náklady. „Vnímám...

Česko si skutečně zvyklo brát bezpečí jako samozřejmost...

Evropa skloňuje směrnici NIS2 – ta právě zavádí...

Pokud jde o bezpečnost, hrají dnes nepřekvapivě značnou...

A pak je tu druhý důvod. Člověk. Moderní...

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...