Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny29. 11. 2021 17:40

Beze změny se budeme jen plácat na místě

Již před časem jsme oslovili Národní strojírenský klastr a jeho členy, abychom se zeptali, jak oni vidí současnou situaci. Dnes nabízíme odpovědi tří dalších členů.

Petr Simon autor

Foto: NSK Foto: NSK

Zeptali jsme se:

  1. Jak se vašeho podniku dotkla pandemie? Přinesla i něco pozitivního?
  2. Ekonomika se ve všech směrech mění – chybí a zdražují vstupy, nejsou zaměstnanci, EU akcentuje zelené mantinely. Co považujete dnes za největší brzdu rozvoje české ekonomiky a kde naopak vidíte příležitost?

Hydac

Brzdou je nedostatek lidí Pandemie nám zejména na přelomu let 2020/2021 a v první půlce letošního roku ubrala množství práce a následkem velmi rychlého zvyšování vstupních nákladů došlo k výraznému snížení našich marží.

Pozitivního bohužel na pandemii nevidím nic. Za největší brzdu rozvoje české ekonomiky považuji nedostatek kvalifikované pracovní síly. Zejména technicky vzdělaných lidí. HYDAC, spol. s r. o. / www.hydac.com

Národní strojírenský klastr byl zřízen za účelem podpory inovací, zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících původně v Moravskoslezském kraji. Členská základna klastru pokrývá celý strojírenský hodnotový řetězec od výroby kovů a hutního zpracování přes výrobu kovových konstrukcí až po výrobu strojů. Klastr se soustřeďuje na vytváření dodavatelských řetězců, pravidelně připravuje vlastní stánek klastru na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno a pro své členy připravuje vzdělávací a inovační projekty, semináře a workshopy pro odborníky i laickou veřejnost. K zajištění těchto činností také přispívá EU spolufinancováním projektu OP PIK Rozvoj aktivit Národního strojírenského klastru a projektu OPZ Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru, protože si uvědomuje, že lidské zdroje jsou důležitým faktorem úspěchu firem zapojených v klastru. Účelem řešených projektů je inovovat a dále rozvíjet NSK o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve strojírenském průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektů chce zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací a rovněž zlepšit spolupráci mezi stávajícími členy klastru. Na seminářích a workshopech klastr vytváří podmínky pro výměnu informací z oblasti strojírenského průmyslu a příbuzných oborů, a to prostřednictvím pravidelného setkávání zástupců jednotlivých členských firem, organizací, spolků a VaV institucí. Klastr chce dále propagovat své společnosti na národní úrovni, a to opět formou expozice na strojírenském veletrhu, vytvářením propagačních materiálů a prezentací firem a jejich aktivit v médiích. Tyto aktivity jsou pro rozvoj NSK stěžejní – vytvářejí značku klastru, zvyšují jeho image a přispívají k rozšíření členské základny klastru. Cílem uvedených aktivit je, aby se klastr propagoval na národní úrovni a navazoval tak nová partnerství v rámci celé České republiky.

Spojené slévárny

Nebezpečím bude strmý nárůst cen energií Každá z předchozích tří vln pandemie se na naší společnosti podepsala dramatickým snížením objemu kontraktace, potažmo výrobních zakázek, a tedy i tržeb.

Pozitivní dopad pak vidíme v procvičení krizového řízení, díky kterému (a také díky podpůrnému vládnímu programu Antivirus) jsme vzniklou situaci ustáli. Zvýšené ceny vstupních materiálů se nám podařilo promítnout do cen finálních produktů, respektive výstupů, zatím netrpíme nedostatkem žádných jiných vstupů ani nedostatkem zaměstnanců. Dalším potenciálním nebezpečím bude strmý nárůst cen energií. Za jednu z brzd rozvoje české ekonomiky určitě považuji právě zmiňovanou akceleraci zelených mantinelů EU a z toho vyplývajících, primárně průmyslových, restrikcí, a to v podobě neustálého zdražování emisních povolenek, obstrukce při řešení dostavby Jaderné elektrárny Dukovany apod. Příležitost dnes spatřuji především ve vodíkových technologiích a také právě v jaderné energetice.

SPOJENÉ SLÉVÁRNY, spol. s r. o. / www.spojeneslevarny.cz

ECOFER

Win-win strategie se v Evropě nepoužívá dostatečně Firma vyvíjí a dodává zařízení a technologie. Zpoždění v dodávkách zařízení z Itálie bylo i půl roku, to extrémně ovlivnilo celou firmu. Nic z hmotných subdodávek nedošlo v termínu. Navíc kvalita dodávek, například projekčních prací, dále neustále klesá. Negativní bylo i omezení pohybu a možnosti osobních jednání. Nepříjemností byla i nemožnost teplého oběda na služební cestě. Z hlediska firmy jsme měli více času na vývoj materiálů se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi vhodnými pro budoucí akumulaci elektřiny ve formě tepla. Z širšího společenského hlediska covid ukázal křehkost našeho světa, ale myslím, že si to málo lidí uvědomuje. Covid navíc uvedl do chodu procesy, které napětí uvnitř společnosti mění, a mám obavu, že k horšímu. Roste rozevírání nůžek mezi státními zaměstnanci a zaměstnanci ve výrobních podnicích. Rozpadá se povědomí společenské sounáležitosti a odpovědnosti. Nerozumím, jak je možné, že zaměstnanci výrobní sféry ve výplatách zaostávají za státními zaměstnanci. Vysvětluji si to tak, že zájem o náročná povolání ve výrobních podnicích klesá. Zaměstnanci hledají zaměstnání, kde je stát objednatelem nebo ve státem vynucených službách. Poměrný pokles mezd ve výrobní sféře může být bohužel způsoben poklesem relativní technické úrovně v EU. Druhým důvodem je redistribuce kapitálu do neproduktivních oblastí prostřednictvím státních dotací, nebo z důvodu neschopnosti dohody. Příkladem neschopnosti dohody může být výstavba Nord stream II místo užití existující infrastruktury, nebo výstavba bariér pro přenos německé elektřiny z větrníků přenosovou soustavou Česka a Polska. Win-win strategie se v Evropě nepoužívá dostatečně.

Za hlavní brzdu rozvoje považuji absurdní daňové zákony, kdy zdaňujeme pracovní sílu, která je obnovitelná, a málo zdaňujeme spotřebu a prakticky nezdaňujeme suroviny a odpady. Tyto postupy vedou k omezení přirozené evoluce, protože lidská práce coby hybná síla změn je drahá. Současný stav je výsledkem současných pravidel a vztahů. Podrobnou analýzu a důkazy přináší kniha Vzestup a pád národů, která analyzuje ekonomický růst, stagflaci a společenskou rigiditu. Podřízení pravidel technickým důvodům otevře ekonomické možnosti pro rozvoj inovací, bez této změny se budeme dále plácat na místě a naše situace (Česká republika, V4 a EU) se vzhledem ke světu bude dále zhoršovat.

ECOFER, s. r. o. / www.ecofer.cz

Minulé odpovědi najdete zde.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...