Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny10. 3. 2022 13:38

Český autoprůmysl pomáhá Ukrajině

Navzdory složité situaci a doznívající pandemii firmy českého autoprůmyslu finančně i nefinančně podporují zlepšení situace na Ukrajině, její občany i rodiny svých ukrajinských zaměstnanců. Zhruba polovina tuzemských firem je přitom konfliktem obchodně přímo zasažena, více než třetina firem již pociťuje nedostatek surovin, materiálů či dílů potřebných pro výrobu a více než pětina musí řešit logistické problémy, které konflikt vyvolal. Vyplývá to z šetření, které Sdružení automobilového průmyslu uspořádalo mezi svými členy.

Vojtěch Severýn autor

Foto: Shutterstock.com Český autoprůmysl pomáhá Ukrajině Foto: Shutterstock.com

„V první řadě bych rád ocenil obrovskou vlnu solidarity s ukrajinským národem, která se od vypuknutí války na Ukrajině v ČR vzedmula. Firmy autoprůmyslu a jejich zaměstnanci pořádají finanční a humanitární sbírky, organizují odvozy pro občany Ukrajiny prchající před válečným konfliktem, či jim zajišťují ubytování. Naprostou samozřejmostí je pro firmy, které zaměstnávají Ukrajince, pomoc jim samotným a jejich rodinám,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „Pokud odhlédneme od nekonečné lidské tragédie, která se odehrává nedaleko nás a zaměříme se na dopady na průmysl, je zcela zřejmé, že po dvou covidových letech nás opět čeká další velmi složité období. Ačkoliv konflikt se napřímo obchodně dotýká zhruba poloviny firem odvětví, zprostředkovaně však výpadky dodávek i růst cen opět narušuje výrobní řetězce v ČR i napříč EU. Kvůli konfliktu dochází k narušení dodávek surovin a materiálů potřebných pro výrobu oceli, hliníku, baterií, ale i polovodičových čipů. Chybí ale také některé konkrétní subdodávky – například v důsledku přerušení výroby u významných ukrajinských subdodavatelů kabelových svazků. To vše se promítá u řady finálních výrobců ve zpomalování či dokonce přerušení výroby, což dále vytváří obrovský tlak na celý dodavatelský řetězec,“ shrnuje současnou složitou situaci Zdeněk Petzl.

Z šetření vyplývá, že občany Ukrajiny zaměstnávají téměř tři čtvrtiny respondentů. Jejich podíl na celkové zaměstnanosti v těchto firmách tvoří cca 6 %. Více než polovina společností pak zaznamenala odchod některých ze svých zaměstnanců z důvodu branné povinnosti nebo obav o své blízké zpět na Ukrajinu. V naprosté většině jde ale pouze o malé počty osob. Zaměstnanci naopak s podporou firem vyvíjejí značné úsilí, aby dostali své rodinné příslušníky do ČR nebo do jiných bezpečných zemí Evropské unie. Firmy i jejich zaměstnanci pořádají finanční i materiálové sbírky, poskytují příchozím ubytování, organizují transporty od hranic s Ukrajinou, ale zároveň i nabízejí práci těm, kteří o ni projeví zájem.

O rychlém promítání dopadů konfliktu na trh svědčí i to, že už téměř polovina firem za pouhý týden od vypuknutí války zaznamenala růst cen vstupních materiálů nebo dílů. Sankce uvalené na Rusko a Bělorusko se v tuto chvíli přímo nebo zprostředkovaně dotýkají cca čtvrtiny firem. Obecně lze říci, že situace je nyní velmi nejistá a nadpoloviční většina společností (62 %) si v současné době netroufá predikovat další ekonomické dopady v letošním roce. 21 % společností očekává v tomto roce pokles zakázek a zbylých 18 % pak pro letošek předpovídá růst. Značná nejistota obestírá také produkci automobilů v Česku. „Jestliže jsme na začátku roku s optimismem očekávali alespoň přiblížení k předkrizovým hodnotám, bude výroba spíše kopírovat vývoj v uplynulých dvou letech. Za úspěch by dle aktuální znalosti situace bylo možno považovat, pokud se podaří překonat hranici 1,1 milionu nových vozidel,“ odhaduje Zdeněk Petzl. „Pro průmysl tak situace je a bude velmi složitá. Abychom krizi zvládli, musíme se ve spolupráci s vládou zaměřit na několik prioritních oblastí. Je to především co možná nejrychlejší zajištění integračních podmínek pro nově příchozí uprchlíky. Vyřešit jejich rychlý přístup na trh práce, zajistit kapacity pro jejich ubytování, adaptaci dětí do školských zařízení aj., současně s tím ale musíme legislativně upravit i stávající podmínky pro zaměstnávání osob ze třetích zemí, zejména pokud jde o vyřizování víz a přerozdělení kvót pro jednotlivé země. Nezbytná je i systémová diskuze ohledně zajištění dlouhodobé bezpečnosti a predikovatelnosti dodávek surovin a energií včetně jejich cen,“ dodává Zdeněk Petzl.

Články autora Vojtěch Severýn

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Aktuality
Hoteliéři ocenili Aleše Hámu a pořad S karavanem po Česku

Mezi oceněné patří hotely, které excelují ve službách,...

Mimořádné ocenění převzal také moderátor a herec Aleš...

„Naše asociace každým rokem vybírá jeden významný počin,...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...