Čtvrtek 13. června 2024
ikona hodiny8. 4. 2022 17:04

Vláda podpoří nízkoemisní služební vozy

Vláda na svém jednání 6. dubna 2022 schválila balíček opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Koncepční součástí balíčku jsou také opatření na podporu nízkoemisní mobility. Konkrétně by dle návrhu mělo dojít ke snížení povinného přidanění služebního nízkoemisního vozidla využívaného také k soukromým účelům z jednoho procenta pořizovací ceny na polovinu.

Vojtěch Severýn autor

Foto: Shutterstock.com Podpora pro nízkoemisní služební vozy Foto: Shutterstock.com

Stát zároveň podpoří výstavbu dobíjecí infrastruktury zkrácením doby odpisování z deseti na pět let. Jde o opatření, která Sdružení automobilového průmyslu vládě, spolu se zkrácením doby odpisování pro nízkoemisní vozidla, doporučila jako jeden z nástrojů podpory rozvoje čisté mobility, ale současně jako opatření proti dopadům skokových nárůstů cen ropy i na podporu zajištění energetické nezávislosti ČR.

„Jsme velmi rádi, že vláda v krátkém čase zareagovala na naše doporučení a zahrnula podporu nízkoemisní mobility do své agendy. Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje systémový přístup k probíhající transformaci, a to především v podobě vytváření vhodných podmínek, odstraňování administrativně-technických překážek a budování potřebné infrastruktury,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. Služební automobil využívaný současně k soukromým účelům je v Česku velmi oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Při až dvojnásobné pořizovací ceně elektromobilu oproti běžnému konvenčnímu vozidlu jsou však firmy a především zaměstnanci demotivování k pořízení nízkoemisního vozu, protože i odvod je oproti klasickému spalovacímu autu dvojnásobný. „Vítáme proto návrh ministra financí a rozhodnutí vlády o snížení tohoto odvodu na polovinu, stejně jako zrychlení odpisů pro stavbu dobíjecích stanic, které Česku pomůže zrychlit výstavbu potřebné infrastruktury. V tuto chvíli tak zbývá jen doplnit zkrácení odpisů i pro samotná nízkoemisní vozidla. Zajistíme tím nejen úspory pro zaměstnance a firmy, ale nízkoemisní mobilita je současně i jedním z pilířů energetické soběstačnosti ČR, stejně jako je odpovědí na dopady skokových nárůstů cen ropy.“ dodává Martin Jahn.

U povinného odvodu při využívání služebního automobilu k soukromým účelům jde o příjem zaměstnance. Novelizován tak bude zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Podle současného znění zákona se při užívání služebního vozidla zaměstnavatele zaměstnancem, které tento zaměstnavatel poskytne zaměstnanci k užívání bezplatně jak pro služební, tak i soukromé účely, určí výše příjmu ze závislé činnosti zaměstnance procentuální částkou ze vstupní ceny vozidla. Pokud tedy nově dojde k využití nízkoemisního služebního vozidla, zdanitelný příjem zaměstnance bude snížen na 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý měsíc. Současně dojde podle návrhu ministerstva financí v rámci novely zákona o daních z příjmů ke zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily – tedy jak samostatně stojících dobíjecích stanic tak i tzv. wallboxů – z 10 na 5 let. Bude tak možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení dobíječek jako daňový výdaj. To je relevantní zejména v současné době rychlého technologického vývoje, stejně jako opatření na podporu rozvíjejícího se trhu. Stejné opatření v rámci pořízení nízkoemisních vozidel, tedy zkrácení doby odpisování, by rovněž výrazným způsobem podpořilo rozhodování firem o pořízení nízkoemisních vozidel bez dodatečných zásahů do státního rozpočtu.

Sdružení automobilového průmyslu proto vítá rozhodnutí vlády a apeluje na poslance a senátory, aby navržená opatření schválili a doplnili zkrácením doby odpisování pro nízkoemisní vozidla. Česká republika byla dosud v podpoře čisté mobility na chvostu EU. Zatímco v tuzemsku bylo v roce 2021 registrováno celkově 6 381 nových bateriových a plug-in hybridních vozidel, tedy 3,1 procenta z celkového počtu nových vozidel, v Evropské unii v minulém roce tvořily elektrické vozy 18 procent prodejů. Ve výstavbě dobíjecích stanic je na tom ČR o něco lépe. K 31. prosinci 2021 bylo v České republice na 944 dobíjecích stanicích evidováno 1 841 veřejných dobíjecích bodů, tedy průměrně 5,4 elektromobilů na jeden dobíjecí bod.

Články autora Vojtěch Severýn

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme...

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že...

Aktuality
Naplňuje mě energií, když vidím, s čím se podnikatelé vyrovnají

Loni po svém zvolení jste v rozhovoru pro časopis...

Vedle nedostatku pracovních sil trápí podnikatele rovněž vysoké...

Vedle státu digitalizuje i Hospodářská komora, na jaké novinky se...

Expertní pohled
Tuzemská inflace v květnu zvolnila na 2,6 %

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny stagnovaly. Oproti dubnu...

Z pohledu ČNB je důležitý právě pohled do...

Pro nejbližší měsíce počítáme s dalším pozvolným poklesem...

Celkové vyznění dnešních inflačních čísel je z pohledu...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Podnikatelé se chtějí podílet na financování strategických investic

„Nepodceňujme a važme si toho, že tu máme...

Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj je přesvědčen, že...

Aktuality
Naplňuje mě energií, když vidím, s čím se podnikatelé vyrovnají

Loni po svém zvolení jste v rozhovoru pro časopis...

Vedle nedostatku pracovních sil trápí podnikatele rovněž vysoké...

Vedle státu digitalizuje i Hospodářská komora, na jaké novinky se...

Aktuality
Svůj věk vnímám jako výhodu

Patříte k jedněm z nejmladších ředitelů nebo ředitelek okresní hospodářské...

Kdybyste chtěla nalákat firmy, které nejsou členy Komory,...