Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny8. 4. 2022 17:04

Vláda podpoří nízkoemisní služební vozy

Vláda na svém jednání 6. dubna 2022 schválila balíček opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Koncepční součástí balíčku jsou také opatření na podporu nízkoemisní mobility. Konkrétně by dle návrhu mělo dojít ke snížení povinného přidanění služebního nízkoemisního vozidla využívaného také k soukromým účelům z jednoho procenta pořizovací ceny na polovinu.

Vojtěch Severýn autor

Foto: Shutterstock.com Podpora pro nízkoemisní služební vozy Foto: Shutterstock.com

Stát zároveň podpoří výstavbu dobíjecí infrastruktury zkrácením doby odpisování z deseti na pět let. Jde o opatření, která Sdružení automobilového průmyslu vládě, spolu se zkrácením doby odpisování pro nízkoemisní vozidla, doporučila jako jeden z nástrojů podpory rozvoje čisté mobility, ale současně jako opatření proti dopadům skokových nárůstů cen ropy i na podporu zajištění energetické nezávislosti ČR.

„Jsme velmi rádi, že vláda v krátkém čase zareagovala na naše doporučení a zahrnula podporu nízkoemisní mobility do své agendy. Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje systémový přístup k probíhající transformaci, a to především v podobě vytváření vhodných podmínek, odstraňování administrativně-technických překážek a budování potřebné infrastruktury,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu. Služební automobil využívaný současně k soukromým účelům je v Česku velmi oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Při až dvojnásobné pořizovací ceně elektromobilu oproti běžnému konvenčnímu vozidlu jsou však firmy a především zaměstnanci demotivování k pořízení nízkoemisního vozu, protože i odvod je oproti klasickému spalovacímu autu dvojnásobný. „Vítáme proto návrh ministra financí a rozhodnutí vlády o snížení tohoto odvodu na polovinu, stejně jako zrychlení odpisů pro stavbu dobíjecích stanic, které Česku pomůže zrychlit výstavbu potřebné infrastruktury. V tuto chvíli tak zbývá jen doplnit zkrácení odpisů i pro samotná nízkoemisní vozidla. Zajistíme tím nejen úspory pro zaměstnance a firmy, ale nízkoemisní mobilita je současně i jedním z pilířů energetické soběstačnosti ČR, stejně jako je odpovědí na dopady skokových nárůstů cen ropy.“ dodává Martin Jahn.

U povinného odvodu při využívání služebního automobilu k soukromým účelům jde o příjem zaměstnance. Novelizován tak bude zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Podle současného znění zákona se při užívání služebního vozidla zaměstnavatele zaměstnancem, které tento zaměstnavatel poskytne zaměstnanci k užívání bezplatně jak pro služební, tak i soukromé účely, určí výše příjmu ze závislé činnosti zaměstnance procentuální částkou ze vstupní ceny vozidla. Pokud tedy nově dojde k využití nízkoemisního služebního vozidla, zdanitelný příjem zaměstnance bude snížen na 0,5 % vstupní ceny vozidla za každý měsíc. Současně dojde podle návrhu ministerstva financí v rámci novely zákona o daních z příjmů ke zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily – tedy jak samostatně stojících dobíjecích stanic tak i tzv. wallboxů – z 10 na 5 let. Bude tak možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení dobíječek jako daňový výdaj. To je relevantní zejména v současné době rychlého technologického vývoje, stejně jako opatření na podporu rozvíjejícího se trhu. Stejné opatření v rámci pořízení nízkoemisních vozidel, tedy zkrácení doby odpisování, by rovněž výrazným způsobem podpořilo rozhodování firem o pořízení nízkoemisních vozidel bez dodatečných zásahů do státního rozpočtu.

Sdružení automobilového průmyslu proto vítá rozhodnutí vlády a apeluje na poslance a senátory, aby navržená opatření schválili a doplnili zkrácením doby odpisování pro nízkoemisní vozidla. Česká republika byla dosud v podpoře čisté mobility na chvostu EU. Zatímco v tuzemsku bylo v roce 2021 registrováno celkově 6 381 nových bateriových a plug-in hybridních vozidel, tedy 3,1 procenta z celkového počtu nových vozidel, v Evropské unii v minulém roce tvořily elektrické vozy 18 procent prodejů. Ve výstavbě dobíjecích stanic je na tom ČR o něco lépe. K 31. prosinci 2021 bylo v České republice na 944 dobíjecích stanicích evidováno 1 841 veřejných dobíjecích bodů, tedy průměrně 5,4 elektromobilů na jeden dobíjecí bod.

Články autora Vojtěch Severýn

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Aktuality
Hoteliéři ocenili Aleše Hámu a pořad S karavanem po Česku

Mezi oceněné patří hotely, které excelují ve službách,...

Mimořádné ocenění převzal také moderátor a herec Aleš...

„Naše asociace každým rokem vybírá jeden významný počin,...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...