×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 24. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny28. 6. 2022 15:25

Kulatý stůl Otidea rozebral dopad kauzy Metrostav do veřejných zakázek

Kauza Metrostav: Dobře myšleno, špatně provedeno

Odvolací Vrchní soud v Praze v červnu při jednání o druhé větvi Rathova případu potvrdil dřívější rozsudek soudu I. stupně, který v českých poměrech nemá obdoby. Metrostav jako právnická osoba byl za účast na úplatkářské aféře na tři roky vyloučen z veřejných zakázek. Jak to ovlivní celé prostředí?

Foto: Petr M. Ulrych Kauza Metrostav – mnoho otázek, málo odpovědí Foto: Petr M. Ulrych

Metrostav je strategickým partnerem státu při budování infrastruktury. Nyní však se státem nesmí po tři roky uzavírat smlouvy. Stavební firma již oznámila, že  ve svém důsledku trest znamená ztrátu převyšující třicet miliard a že využije možnost dovolání. Dá se tedy ještě očekávat další právní bitva. Nicméně ta už nemá odkladný účinek, rozsudek odvolacího soudu je pravomocný. Jak se dotkne firem, které jsou partnery a subdodavateli Metrostavu? Co znamená pro zakázky, jejichž plnění běží? Může Metrostav pokračovat, převezme je někdo, nebo se na tři roky zastaví? Co rozsudek znamená pro zadavatele? Téma, kterému byla minulý týden věnována i první část červnového kulatého stolu společnosti Otidea, která je v oblasti veřejných výběrových řízení respektovaným expertem. Nejen o kauze Metrostav, ale i o řadě dalších úskalí a novinek legislativy i praxe veřejných zakázek s účastníky z řad firem a zadavatelů diskutovali Mgr. Adéla Havlová, LL.M, Mgr. Mojmír Florian, Mgr. Miroslav Knob a JUDr. Pavel Zuska

Témata kulatého stolu OTIDEA

  • Kauza Metrostav, právní rozbor rozsudku
  • Sčítání veřejných zakázek
  • Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky
  • Téma inflačních doložek
  • Rozhodovací praxe úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Ani matka, ani dcera

Potvrzení tvrdého původního rozsudku bylo pro mnohé překvapením, nebylo však jediné. Metrostav se hodlal proti případnému zákazu bránit tím, že přepustí svou roli jinému právnímu subjektu – dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. To však výrok odvolacího soudu přímo zakazuje. „Metrostav Infrastructure původně v případu nijak nefigurovala, nicméně aby se Metrostav mohl očekávanému trestu touto cestou vyhnout, musel na svou dceru převést část svého závodu. Převedla i reference a soud měl za to, že převodem na dceru přešla i trestní odpovědnost,“ poznamenal k rozšíření původního rozsudku Pavel Zuska. Jiných dcer a společností skupiny Metrostav se rozsudek netýká a je tedy zřejmé, že ostatní společnosti skupiny – s výjimkou společností Metrostav a.s. a Metrostav Infrastructure a.s. – se veřejných zakázek mohou účastnit i nadále.

Bezprecedentní trest, s nímž nejsou zkušenosti

Kauza Metrostav ukázala ale řadu problematických míst. Jak poznamenala Adéla Havlová, s podobným trestem zatím nemáme zkušenost, není zřejmé, co přesně znamená. Podle diskutujících expertů lze proto očekávat, že dojde k dalším právním sporům o výklad, protože zákonodárci při tvorbě předpisu nebyli zcela důslední. Teoreticky totiž podle některých názorů například u zakázek malého rozsahu nemusí zadavatel požadovat základní kvalifikaci, kam spadá i trestní bezúhonnost. Jiné názory se přiklánějí k tomu, že i podlimitní veřejná zakázka je stále veřejnou zakázkou a rozsudek se na ni vztahuje. „Takových výkladových nejasností je v případu celá řada. Rozhodně bych všem zadavatelům doporučil se zmíněnými dvěma společnostmi skutečně nespolupracovat a neuzavírat žádné smlouvy, protože v krajním případě by to mohlo být chápáno i jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí,“ komentoval důsledky rozsudku Mojmír Florian.

Poddodavatel jako úniková cesta?

Smlouvy již uzavřené podle zúčastněných expertů rozsudkem dotčeny nebudou, ty budoucí ano a to i v případě, že jsou kryty již dřívější rámcovou smlouvou. „Klasická rámcová dohoda není zadáním zakázky, nestanoví žádné závazky,“ poznamenal Florian. Ani tady se ale experti úplně neshodli, podle některých lze čekávat terminologické bitvy, například o rozdíl mezi plněním a čerpáním.

Zazněl i názor, že pro smlouvy budoucí by řešením pro obě postižené firmy mohl být alespoň v některých případech institut poddodavatele, na který už rozsudek nemusí dosáhnout. Důvodem je do značné míry faktický i právní rozdíl mezi účastí a plněním. Rozsudek totiž firmám zakazuje uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek. Někteří diskutující však ani v tomto názoru řešení pro Metrostav či zadavatele nevidí a spíše se přiklánějí k názoru, že trest byl vysloven bez vědomí všech souvislostí.

Debata expertů zkrátka ukázala více otázek než odpovědí. Zákon o veřejných zakázkách byl zcela jistě dobře myšlen, ale má své chyby. Dobře myšlen byl i rozsudek ve zmíněné kauze, ale zdá se, že nebyl dostatečně přesně formulován a trest není – podle názoru expertů – přesně určitý. Výsledek? Je dost dobře možné, že o analýzu a výklad jednotlivých pojmů z rozsudku i zákona o veřejných zakázkách se nyní povedou spory, které délkou mohou předčit i samotný tříletý trest.

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Trendy
Skupina ČEZ zintenzivní aktivity při úsporách vody

Zúčastněné společnosti se zavazují k zavedení účinných opatření...

Jednou z priorit je například úspora pitné vody....

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...

Cestovní ruch
Korejce vrací do Česka Bohemian Rhapsody

Roadshow byla načasována na období těsně před obnovením...

Návrat turistů do Česka podpoří také kampaň Bohemian...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...

Expertní pohled
Proč v roce 2023 využívat data science?

Každým dnem se ukazuje, že zpracování a analýza...

V jednadvacátém století je oblast data science považována...

Cílem datové vědy je pomoci organizacím pochopit vzorce...

Datová věda je jedním z nejinovativnějších oborů moderního...

Expertní pohled
Proč je LinkedIn jedničkou pro byznys?

A ač to bude znít neuvěřitelně, konkurence je...

Jen je potřeba vědět jak na to. K úspěchu...