Středa 29. května 2024
ikona hodiny13. 6. 2023 11:42

Zaměstnanecké opční programy v Česku nefungují

Dvě třetiny společností nabízejí virtuální alternativu, ukazuje průzkum Mavericks

V zahraničí představují zaměstnanecké opční programy (ESOP) jeden z nejefektivnějších způsobů, kterým nalákat nové zaměstnance. Umožňují totiž zaměstnancům získat po určitém čase podíl ve společnosti, a přímo se tak podílet na jejich úspěších a růstu hodnoty. V Česku je však tento nástroj kvůli nevýhodnému režimu zdanění téměř nevyužitelný. Proto více než dvě třetiny společností, které nějakou formu zaměstnaneckých podílů nabízejí, využívají takzvané virtuální podíly. Data o využívání ESOPů v Česku přinesla advokátní kancelář Mavericks v rámci své příručky shrnující motivační programy v České republice. Na průzkumu se podílel také portál StartupJobs a organizace Czech Founders.

Kateřina Čejková autor

Foto: Shutterstock.com Zaměstnanecké opční programy v Česku nefungují Foto: Shutterstock.com

„ESOP umožňuje zejména mladým společnostem přilákat talentované zaměstnance tím, že jim nabídnou majetkový podíl. V Česku však pro takový nástroj nejsou vhodné daňové podmínky – zaměstnanec totiž musí z podílu odvádět daně dříve, než z něj uvidí jedinou korunu. Celkem jeho podíl může podléhat až dvojnásobnému zdanění a odvodům na zdravotním a sociálním pojištění. O problému se začalo hovořit na institucionální úrovni už v roce 2021 a dosud se nic nezměnilo. Česku a jeho podnikatelům tak podle našeho názoru může ujet vlak oproti západní Evropě,“ shrnuje stav ESOPů u nás Tomáš Ditrych, vedoucí partner advokátní kanceláře Mavericks.

ESOP (Employee Stock Options Plan) dává zaměstnancům společnosti možnost po uplynutí určité doby získat majetkový podíl, skrze který se podílí na finančních výsledcích společnosti a jejím případném prodeji. Za současných daňových pravidel se však z pohledu zaměstnanců jedná spíše o danajský dar. Podíl totiž zaměstnanci musejí zdanit hned při jeho nabytí, ačkoli z něj v daném okamžiku neplyne žádný peněžitý příjem a jeho budoucí hodnota je nejistá. To je problém zejména u dynamicky se rozvíjejících technologických společností, které si takový daňový náklad v naprosté většině případů nemohou dovolit, a uchylují se proto k alternativním (fantomovým či virtuálním) motivačním schématům.

„ESOPy rozhodně mají obrovský potenciál být jedním ze stěžejních katalyzátorů celé české ekonomiky. Snadno uchopitelný a realizovatelný ESOPový systém umožní firmám přilákat ty nejlepší talenty, kterým dá prostřednictvím opcí do ruky možnost podílet se na úspěchu celé společnosti. Schopní lidé se tak mohou dostat k penězům a později zakládat své vlastní společnosti. Z dlouhodobého hlediska se tak v ESOPech ukrývá hmatatelná šance posunout českou ekonomiku vpřed,“ vysvětluje Filip Mikschik, CEO a zakladatel StartupJobs.

Místo reálných podílů se nabízí virtuální

Mavericks ve spolupráci se StartupJobs a CzechFounders realizovali průzkum mezi technologickými společnostmi a startupy, kterak se s problémem ESOPů v Česku vypořádávají. Tři čtvrtiny respondentů nějakou formu ESOPu nabízejí, ale pouze necelá třetina jde cestou klasického, vysoce daněného ESOPu. Zbytek společností nabízí takzvané virtuální podíly. Společnosti se dobrovolně zavazují, že zaměstnancům v programu při sjednané události (například prodeji společnosti) vyplatí finanční částku odpovídající hodnotě reálného podílu. 31 % společností tuto možnost nabízí už během prvního roku zaměstnání. Průzkum mezi startupy je součástí nové příručky Mavericks, která podnikatelům radí s nastavením ESOP programů a nástrahami českého právního řádu. Příručka současně obsahuje návrh legislativní změny, díky níž by se české právní prostředí stalo pro společnosti využívající ESOPy mnohem zajímavějším a konkurenceschopnějším.

„Virtuální podíly pro společnosti i zaměstnance dávají v českém prostředí velký smysl. Zaměstnanec sice nemá skutečný podíl a nepodílí se na zisku, ale z hlediska daní nemusí nic platit až do chvíle, kdy se ‚jeho‘ virtuální podíl prodá. Nicméně to stále není optimální cesta. Tou by byl klasický model ESOPu, který dovolí zaměstnancům držet reálný podíl ve společnosti, pro kterou pracují, za rozumných daňových podmínek. Tedy aby zaměstnanec daně platil tehdy, kdy z podílu skutečně má nějaký příjem, typicky tedy při prodeji takového podílu zaměstnancem třetí osobě,“ vysvětluje Ditrych.

Na úrovni Evropské unie v březnu 2021 Evropská komise vydala iniciativu nazvanou EU Startup Nations Standard, jejímž cílem je vytvořit právní rámec, který by šel vstříc realitě a potřebám dnešních startupů. K iniciativě přistoupila i Česká republika, zatím se však čeká na reálné dopady iniciativy. Inspiraci pro novou právní úpravu nabízí i zahraniční státy, a to například Lotyšsko a Estonsko, kde je úprava značně pokročilá. Samotná kancelář Mavericks přišla již předloni s vlastním návrhem změny zákona o daních z příjmů. V poslední době po úpravě ESOPů v daňovém systému volá také nová iniciativa #ESOPasap, za kterou stojí nebo ji jinak podporují subjekty jako Miton či konkrétní podnikatelé jako Tomáš Čupr.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Trendy

Aktuality
Hitem pracovního trhu jsou hotdesky a home office

Generace Z přichází do českých firem a společně...

Kromě práce zajímá generaci Z také prostředí, ve...

Pohled z praxe
Skvělý nápad! Keramorchestr hravě rozezní cihly i střešní tašky

Aby výsledek byl neotřelý, volba padla na stavební...

Ač to zní neuvěřitelně, střešní tašku typu Tondach...

Praxe prověřila keramofon z půlených bobrovek jako životaschopný nástroj,...

Basa tvrdí muziku – toto rčení je založeno...

Ačkoliv to vypadá, že v oblasti keramických střešních krytin...

Ke skladbě moderní střechy patří neodmyslitelně podstřešní fólie,...

Ke společnosti Wienerberger neodmyslitelně patří cihly, k hudební skupině...

Keramorchestr se rozrostl od svého vzniku do velkých...

Trendy
Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního...

Nový průzkum asociace ABSL ukázal, že diverzita a...

Vedle vynikajících výsledků v S části ESG vykazuje...

V pražském centru inovačních a podnikových služeb SAP...

Ve snaze omezit ekologický dopad a posílit udržitelnost,...

„Inovací, které přispívají k potlačení klimatických změn, vzniká...