Středa 29. května 2024
ikona hodiny27. 6. 2023 09:00

AI, automatizace a digitální dovednosti otevírají nové dveře

Zázračný věk moderních technologií je tady. Umělá inteligence (AI) už není otázkou hypotetického scénáře, ale páteří průmyslových odvětví. AI s sebou přinesla neuvěřitelný potenciál pro zlepšení našeho zdraví i kvality života. Abychom z toho však mohli plně těžit, je nezbytné mít dostatečné digitální dovednosti a stát se aktivními tvůrci. Nikoliv pouze pasivními spotřebiteli.

Václav Růžička autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Vstup moderní technologie na pracovní trh má revoluční dopad a přináší nové paradigma pro způsob, jakým pracujeme a hledáme zaměstnání. Digitalizace a automatizace procesů vedou k postupnému úbytku manuální práce a zároveň rostou potřeby pracovní síly s technickými a digitálními dovednostmi. Tento trend lze sledovat napříč různými odvětvími, od průmyslu a obchodu až po zdravotnictví a služby. Rychlý pokrok technologií však vyvolává obavy, že mnoho pracovních pozic bude nahrazeno stroji a umělou inteligencí, což by mohlo přinést ztrátu pracovních míst.

Moderní technologie však do našeho života přinášejí zásadní vylepšení. A to jak pracovního, tak osobního. Mnozí z nás využívají chytré hodinky a náramky, které nám pomáhají sledovat fyzickou aktivitu a poskytují nám individuální tréninkové plány a stravovací doporučení. Využíváme různé aplikace pro každodenní aktivity. V profesním životě nám technologie umožňují využít kreativitu a intelekt na úkoly s větší přidanou hodnotou a současně snižovat čas strávený nudnými a repetitivními úkoly. Avšak ne každý má dostatečné digitální dovednosti, aby z technologií dokázal plně těžit a stát se jejich aktivním tvůrcem místo pasivního konzumenta.

Boom umělé inteligence a Data Science v Česku

Moderní technologie mají také zásadní vliv na transformaci vzdělávání. Během pandemie se online a hybridní výuka staly standardem, což studentům nyní umožňuje přístup ke kvalitnímu vzdělání odkudkoliv a kdykoliv. Díky lepšímu využití dat se personalizují vzdělávací programy a zlepšuje se způsob, jakým se učíme. S rostoucím počtem studentů a potřebou efektivního online učení se objevují nové technologie pro hodnocení a poskytování zpětné vazby. Výuka se tak stává méně závislou na individuálních schopnostech a časových omezeních jednotlivých učitelů.

„V Coding Bootcampu Praha například neustále vylepšujeme naši e-learningovou platformu na základě dat a zpětné vazby od studentů. Tím jsme schopni lépe vést studenty při studiu programování a našim mentorům uvolňujeme čas, aby mohli poskytovat osobní péči a podporu našim studentům,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Síla dat a hranice soukromí

Jednou z největších výzev spojených s moderními technologiemi je ochrana soukromí. S narůstajícím množstvím dat, která jsou sbírána a zpracovávána, je důležité zajistit ochranu osobních údajů uživatelů a zabezpečit je. V poslední době se také čím dál více diskutuje o etických otázkách týkajících se umělé inteligence, jako je diskriminace, transparentnost, posilování stereotypů a možnost manipulace. Vylepšování těchto technologií by mělo brát v úvahu tyto otázky.

„Moderní technologie nám umožňují komunikovat, pracovat a bavit se rychleji a efektivněji. S sebou však také přinášejí výzvy ohledně soukromí a bezpečnosti. Mají ambivalentní vliv na sociální interakce. Na jedné straně nám umožňují rychlejší a snazší komunikaci na dálku, ale na druhé mohou vést k izolaci a snižování kvality osobního kontaktu. Tento jev je hojně diskutován při tématu home officu, kde se objevuje pocit osamělosti u zaměstnanců bez rodiny,“ uvědomuje si Večerková.

Technologie mají potenciál změnit způsob, jak pracujeme a podnikáme

Jeden z nejnovějších trendů v oblasti moderních technologií je spojen s datovou vědou, umělou inteligencí a strojovým učením. Tyto technologie mají obrovský potenciál v oblasti zpracování a analýzy velkého množství dat, predikce trendů a chování a dalších aplikací, které mohou přinést zlepšení v mnoha oblastech, včetně průmyslu, zdravotnictví a finančních služeb. Datová věda a umělá inteligence umožňují podnikům získávat cenné poznatky ze svých dat a využívat je k informovaným rozhodnutím. Například analýza velkých objemů dat umožňuje identifikovat skryté vzorce a trendy, což je nepostradatelné při strategickém plánování a predikci budoucího chování trhu.

Automatizace a digitalizace vyžadují nové technické a digitální dovednosti, což otevírá dveře pro odborníky v těchto oblastech. Práce na dálku zvyšuje flexibilitu a umožňuje lidem pracovat odkudkoli na světě. V podnikatelském prostředí moderní technologie zvyšují efektivitu, snižují náklady, zvyšují konkurenceschopnost a vylepšují využití dat pro rozhodování. Umělá inteligence propojuje zařízení a systémy a analyzuje obrovská množství dat. V budoucnosti se očekává ještě větší integrace umělé inteligence do našich životů a pracovních procesů, což povede ke zvýšení efektivity, výkonu a poskytování personalizovaných služeb. Můžeme očekávat další rozvoj a rozšíření moderních technologií, které přinesou ještě větší pokrok a inovace do našeho pracovního a podnikatelského života.

Články autora Václav Růžička

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...