Sobota 22. června 2024
ikona hodiny6. 4. 2023 13:16

Letos vzroste počet zařízení IoT na 14,4 miliard

Není to tak dávno, co jsme si představovali svět, ve kterém by naše každodenní předměty ožily a plnily za nás každodenní úkoly. Pravdou je, že ačkoli se tomu nestalo tak, jak jsme očekávali, jsme stále blíže a blíže tomu, abychom se dočkali skutečně neuvěřitelných věcí. To vše díky takzvanému internetu věcí neboli IoT (Internet of Things).

Václav Růžička autor

Foto: Shutterstock.com IoT vládne světu Foto: Shutterstock.com

Zatímco v roce 2020 bylo k internetu připojeno necelých 10 miliard zařízení IoT, do roku 2025 se odhaduje dvojnásobek a do roku 2030 dokonce trojnásobek tohoto počtu. Současný svět se stává čím dál více technologicky propojeným, a čelí tak novým bezpečnostním rizikům. Evropská unie proto dokonce zavádí kyberneticky bezpečnější legislativní prostředí. Co to ale vlastně IoT je? A jaký má potenciál?

IoT má zásadní vliv na náš každodenní život

Od chytrých termostatů, které automaticky upravují teplotu, aby šetřily energii, až po automobily se zabudovanými senzory, které poskytují zpětnou vazbu v reálném čase – internet věcí je všude a jeho aplikace se zdají být téměř neomezené. Díky propojení všech zařízení a sběru dat mohou uživatelé využívat získané informace k přijímání informovanějších rozhodnutí v osobním i profesním životě. „Například zařízení pro sledování zdravotního stavu umožňují lidem měřit životní funkce, jako je srdeční tep a rychlost dýchání, i když nejsou v ordinaci svého lékaře. Kromě toho spotřebiče internetu věcí, jako jsou samočisticí trouby či myčky, výrazně usnadnily život například zaneprázdněným rodičům, kteří tak mohou raději věnovat čas svým dětem,“ říká Jana Večerková, ředitelka Coding Bootcamp Praha.

Jak zařízení IoT fungují?

Každý objekt má jedinečné identifikátory a schopnost přenášet data po síti, často pomocí senzorů. Prostřednictvím této sítě si zařízení mohou vyměňovat data, reagovat na příkazy od jiných objektů a provádět akce na základě předem stanovených pravidel. Shromážděná data z těchto objektů pak slouží pro přijímání lepších rozhodnutí.

Výhody IoT

Domy vybavené IoT poskytují lidem větší kontrolu nad jejich bezpečnostními systémy, což jim umožňuje efektivněji monitorovat a chránit jejich majetek. Dalším příkladem v segmentu domácností jsou chytré spotřebiče, které umí regulovat spotřebu energie a šetřit peníze tím, že si nastaví určitý časový rozvrh, kdy mají být spuštěny; navíc je mohou jejich majitelé vzdáleně sledovat ze svých chytrých telefonů nebo počítačových zařízení. Firmám přináší IoT výhody v podobě cenných poznatků o chování a trendech zákazníků, které lze využít k vytváření lepších produktů a služeb a zvýšení efektivity. Kromě toho IoT umožňuje sofistikovanou automatizaci, která snižuje náklady na manuální práci. A konečně, připojení strojů k internetu a přístup k monitorování průmyslových procesů v reálném čase, od kontroly teplot ve skladu až po přesný chod montážních linek.

„Propojením různých strojů, systémů a digitálních zařízení získávají podniky přehled o tom, jak efektivně fungují a jak rychle odhalit potenciální problémy i příležitosti ke zlepšení. Navíc díky využití prediktivní analýzy mohou podniky využívat informace získané ze zařízení IoT k předvídání potřeb zákazníků a zlepšování reakcí na jejich služby,“ říká Jana Večerková.

Nevýhody IoT

S rychlým růstem počtu zařízení připojených k internetu jsou s internetem věcí spojena tři hlavní rizika: bezpečnost a ochrana soukromí, přesnost a spolehlivost dat a nedostatečná koordinace. Za prvé, pokud jde o bezpečnost a soukromí, pokud není síť chráněna před potenciálními hrozbami, jako je malware nebo hackerské útoky, mohou být připojená zařízení použita jako vstupní bod pro útočníky, kteří mohou napadnout další části sítě. Nicméně nejde jen o externí útočníky. Zákazníci mohou sdílet mnoho osobních údajů, aniž by si plně uvědomovali důsledky takového jednání. Poskytovatelé řešení pak tyto údaje mohou shromažďovat bez toho, aniž by poskytly jejich dostatečnou ochranu a transparentně vysvětlili, kdo k nim má přístup a jak budou použity. Za druhé, protože mnoho těchto zařízení shromažďuje data, která jsou následně sdílena mezi různými systémy IoT, je důležité zajistit, aby tato data byla přesná a spolehlivá, jinak by mohla ohrozit fungování těchto zařízení v závislosti na jejich použití. A za třetí, pokud je připojeno více zařízení IoT bez dobré centralizované koordinace, může dojít k neefektivitě v důsledku nekonzistence nebo špatné komunikace mezi zařízeními.

Problémy se zabezpečením

Vzhledem k tomu, že dnes už máme zkušenosti s tím, že téměř každé zařízení je napadnutelné, je třeba se zabývat otázkami bezpečnosti. Propojení všech zařízení na světě představuje zcela nová bezpečnostní rizika. Jsme připraveni důvěřovat rozsáhlé síti integrovaných elektronických zařízení? Společnost IoT Analytics předpokládá, že v roce 2023 vzroste počet zařízení internetu věcí o 18 % na 14,4 miliardy a do roku 2025 by se mohl zvýšit na 27 miliard připojených zařízení internetu věcí. Jedním z trendů, který v roce 2023 umožní tento růst, je častější nahrazování bezdrátových sítí 2G/3G sítěmi 4G/5G. Čím více zařízení propojíme a zapojíme do sítě, tím více potenciálních dveří a oken mohou útočníci využít, aby se dostali dovnitř a získali přístup k datům.

Přichází změna…

Zařízení IoT – od chytrých přenosných zařízení přes domácí spotřebiče, automobily, zabezpečovací systémy v budovách až po průmyslové stroje – se často ukazují jako strašák pro ty, kdo jsou zodpovědní za kybernetickou bezpečnost. Vzhledem k tomu, že se často nepoužívají k přímému ukládání citlivých údajů, výrobci se ne vždy zaměřovali na jejich zabezpečení pomocí běžných bezpečnostních záplat a aktualizací. V roce 2023 by však měla po celém světě vstoupit v platnost řada vládních iniciativ, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost připojených zařízení, jakož i cloudových systémů a sítí, které je všechny propojují. Mezi ně patří i systém zařízeních IoT, který má spotřebitelům poskytnout informace o možných bezpečnostních hrozbách, jež představují zařízení, která si přinášejí do svých domovů.

Akt o kybernetické odolnosti

Evropská komise předložila návrh Aktu o kybernetické odolnosti, který momentálně čeká na konečné schválení Evropskou radou a Parlamentem. V návaznosti na veřejné konzultace ukončené v květnu 2021 pokračuje Akt o kybernetické odolnosti v realizaci digitální transformace EU do roku 2030. Návrh zákona zavádí pravidla kybernetické bezpečnosti pro výrobce a vývojáře digitálních produktů IoT. Vychází ze zásady security-by-design, jejímž cílem je zajistit, aby výrobci digitálních zařízení odpovídali za bezpečnost již ve fázi návrhu a konstrukce. A poté po celou dobu životního cyklu prodávaných výrobků. Zákon by vyplnil mezery v právní úpravě týkající se softwarových a hardwarových produktů IoT, které v digitální oblasti dosud nejsou regulovány. Harmonizoval by tak příslušný rámec norem a zvýšil právní jistotu pro účastníky jednotného trhu. Tento převratný krok by do oblasti IoT vnesl globální legislativní prostředí.

Koncept chytrých měst

Propojením miliard zařízení dokázal IoT městům analyzovat obrovské objemy dat s cílem optimalizovat plánování města, dopravu, zdravotní péči, ochranu životního prostředí a další. Díky aplikaci AI a ML mohou chytrá města využívat data získaná z těchto zdrojů ke zvýšení efektivity správy infrastruktury a poskytování lepších služeb obyvatelům.

„Konkrétním příkladem jsou třeba inteligentní pouliční osvětlení, které se ztlumí, když je na ulicích méně lidí, případně inteligentní systémy odpadového hospodářství, které mohou sledovat odpadky a kontejnery pro efektivní optimalizaci tras. Smyslem je, aby technologie chytrých měst usnadňovaly zlepšení kvality života poskytováním chytřejších řešení, která šetří energie, čas i peníze,“ říká Jana Večerková.

Jaká je budoucnost IoT?

Internet věcí už s námi koexistuje. A umožňuje, aby se fyzický svět setkával se světem digitálním a vzájemně spolupracoval. V příštích několika letech budeme propojeni způsoby, které jsou dnes považovány za nemožné. Vzhledem k tomu, že IoT rok od roku exponenciálně roste, společnosti využívají obrovské obchodní a technologické hodnoty, které může nabídnout. Díky přístupu k levným senzorům s nízkou spotřebou energie, novým úrovním konektivity, platformám cloud computingu, strojovému učení (ML) a analytice se již nyní spojují nejmodernější technologie v něco nového a fascinujícího. Je jisté, že IoT se bude rozvíjet, a že technologové udělají dobře, když budou držet krok s dobou. Uvidíme však, jak rychle a jak dlouho bude tento růst pokračovat. Možná je to jen tím, že IoT je stále jako spící obr, který pohne světem, až se probudí.

Články autora Václav Růžička

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...