Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny3. 9. 2021 08:46

Třetinu evropského cíle snížení emisí CO2 do roku 2030 řeší energeticky udržitelné firmy v portfoliu EIT InnoEnergy

Ze silnic zmizí 250 000 000 automobilů

Více než 9,1 miliardy eur ročních nákladů na energie a 1,1 giga tun emisí má do konce desetiletí ušetřit více než 250 inovativních startupů a scale-upů v portfoliu EIT InnoEnergy. Představuje to třetinu evropského cíle snížení uhlíkových emisí do roku 2030. Organizace o tom informuje ve svém novém reportu. Navzdory covidové pandemii zaznamenalo toto pečlivě vybrané portfolio pro udržitelnou energetiku rapidní expanzi. Popudem k tomu je rostoucí společenský tlak v souvislosti s energetickou transformací a evropský legislativní balíček Fit for 55, díky němuž se rychle navyšuje poptávka po inovacích, jež by řešily aktuální klimatické výzvy.

Jarda Průcha autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hledáčkem EIT InnoEnergy od jejího založení prošlo přes 5 000 startupů, organizace pomohla firmám uvést na trh více než 300 produktů – přičemž 85 % z těchto společností je globálních a nyní řeší klimatické výzvy po celém světě. Portfolio EIT InnoEnergy vytvořilo od roku 2010 25 000 pracovních míst.

Elena Bou, spoluzakladatelka a ředitelka pro inovace EIT InnoEnergy, uvádí: „Snížením této úrovně emisí CO2 v podstatě vyřazujeme ze silnic téměř 250 milionů automobilů. Díky našemu globálnímu přístupu k řešení klimatických změn se nám podařilo dosáhnout obrovského dopadu. Přestože je v našem portfoliu většina startupů v rané fázi, tak jsme již nyní společně vytvořili na 25 000 pracovních míst. Představte si, co můžeme společně dokázat, až dospějí, možnosti jsou nekonečné. Je to pro nás obrovský úspěch. Právě díky takovým výsledkům jsme předním hnacím motorem inovací v oblasti udržitelného rozvoje nejen v Evropě, ale i po celém světě.“

O reportu EIT InnoEnergy

Zpráva identifikuje průběžný dopad portfolia EIT InnoEnergy prostřednictvím hodnocení a klasifikace investic dle příspěvku k dekarbonizaci životního prostředí.

Přístup k měření dopadu pro účely této zprávy je dvojí: zaprvé příspěvek všech společností v portfoliu k cílům udržitelného rozvoje a zadruhé kvantifikace ukazatelů dopadu (ekonomických/sociálních/ekologických) agregovaných ze všech společností v portfoliu. Časovým rámcem uvažovaným ve výpočtech je rok 2030 pro ukazatele dopadu související s životním prostředím, zatímco pro ekonomické a sociální dimenze dopadu byl vypočten dopad realizovaný. Čísla uvedená ve zprávě vycházejí z údajů poskytnutých společnostmi v portfoliu EIT InnoEnergy. Kompletní report EIT InnoEnergy naleznete ZDE.

Portfolio EIT InnoEnergy je největší svého druhu na světě. Díky růstu v oblasti obnovitelných zdrojů energie, inteligentních měst a ekologické mobility se očekává, že do roku 2030 bude portfolio vyrábět více než 600 TWh čisté energie.

Bou dodává: „Poslední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC zněla jako červený kód pro lidstvo; miliardy lidí jsou ohroženy, pokud okamžitě nepřijmeme opatření k velkému snížení emisí uhlíku, abychom stabilizovali rostoucí teploty. Z nedávné zprávy Mezinárodní agentury pro energii IEA víme, že emise CO2 z energetiky a průmyslu vzrostly od roku 1992 o 60 %.“

Čísla EIT InnoEnergy ukazují, jak velký vliv mají začínající a rozvíjející se podniky v oblasti udržitelné energie, které dokážou se správnou podporou zbořit status quo a přispět k tomu, aby byla energie cenově dostupná, bezpečná a uhlíkově neutrální. Stejně tak jsou k úspěšnému zvládnutí této výzvy zapotřebí podnikatelé ze všech společenských vrstev, což dokládá portfolio organizace, ve kterém je zastoupeno více než 80 národností a v posledních letech se razantně zvýšil počet podnikatelek.

O EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je vedoucím motorem udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k podpoře zelené dohody a evropských cílů v oblasti dekarbonizace. Společnost byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a má kanceláře po celé Evropě a v Bostonu v USA.

Společnost je celosvětově uznávána jako nejaktivnější investor v oblasti energetiky a jeden z největších investorů do technologií v oblasti klimatu a obnovitelných zdrojů energie v roce 2020. S  využitím svého ekosystému, který tvoří více než 500 partnerů a 23 akcionářů, podporuje inovace v celé řadě oblastí – patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie a udržitelné budovy a města.

Do dnešního dne investovala organizace 560 milionů eur do energetických inovací, které mají do roku 2030 přinést výnosy ve výši 72,8 miliardy eur a ušetřit 1,1 milionu tun CO2 ročně. Má 1 400 absolventů magisterských programů a pomohla vytvořit 24 930 pracovních míst. EIT InnoEnergy je hnací silou několika evropských iniciativ, včetně Evropské aliance pro baterie (EBA), Evropského centra pro urychlení zeleného vodíku (EGHAC) a Evropské solární iniciativy (ESI).

V současnosti společnost podporuje průkopníky a inovátory v oblasti startupů, jako jsou Hymeth, Naoden, Cascade Drives, Alpinov X, Wattsun, Nawa Technologies, SciBreak, SunRoof, NabraWind, CorPower, BetterSpace, Vilisto, Duckt a Llewo.

„Když investujeme, hodnotíme potenciál společností podle klíčových ukazatelů výkonnosti. Je to součást naší hloubkové kontroly. A jakmile se stanou startupy součástí našeho portfolia, připravujeme společně s nimi plán, jak posílit nové cíle nad rámec těch původních. Nejde jen o výběr a měření, ale o to, mít společně s podnikem akční plán, který se zaměřuje na milníky, cíle a úspěchy,“ uzavírá Bou.

Články autora Jarda Průcha

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Expertní pohled
Proč zůstanou peníze drahé?

To jinými slovy znamená, že éra super-levných peněz,...

Za třetí jde o demografický vývoj. U této...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...