Pátek 19. července 2024
ikona hodiny3. 4. 2024 11:08

Investoři se startupů nebojí

Chybí jim však znalosti a průvodce, ukázal průzkum

Téměř polovina investorů by do svého portfolia vedle jiných aktiv zařadila také investice do startupů. Brzdí je však neznalost, obávají se, že nemají dostatek vědomostí. Zároveň vnímají, že investice do startupů s sebou nese vyšší míru rizika. Ukazuje to výzkum investiční skupiny DEPO Ventures, která vedle andělských fondů buduje mezinárodní syndikát investorů. Výzkum byl veden snahou zmapovat aktuální stav venture kapitálového investičního prostředí v Česku a identifikovat překážky, které od investic odrazují. Strategickými partnery průzkumu jsou advokátní kancelář Mavericks, vládní agentura na podporu podnikání CzechInvest a Czech Business Angel Association (CBAA).

Jarda Průcha autor

Foto: Shutterstock.com Investoři se startupů nebojí, chybí jim však znalosti a průvodce, ukázal průzkum Foto: Shutterstock.com

Nedostatek znalostí o investování do rizikového kapitálu je nejčastějším důvodem, proč se investoři dosud vyhýbali investicím do startupů. V průzkumu DEPO Ventures označilo tuto možnost 47 % respondentů. Průzkumu se přitom zúčastnili lidé, kteří již mají dostatečné zkušenosti s investicemi do jiných aktiv, jako jsou reality, dluhopisy či akcie. Druhým nejčastějším důvodem je vnímané vysoké riziko, které je s takovou investicí spojené (40 %), a dále vysoká kapitálová náročnost (34 %). Ostatní možnosti jako nedostatek času nebo úplný nezájem volili respondenti jen v malém procentu případů.

„Je zřejmé, že investice do startupů nejsou úplně pro všechny. Startupy se nejspíš nikdy nestanou součástí portfolia každého investora. Chce-li však někdo investovat do vznikajícího projektu a jen neví, jak na to, může se spojit třeba s fondy, které ročně procházejí stovky až tisíce projektů a vybírají ty s největším potenciálem uspět. Další možností jsou andělské syndikáty nebo vstup do asociace, která otevře dveře do prostředí rizikového kapitálu,“ říká Petr Šíma, generální partner DEPO Ventures.

Právě pomoc s identifikací potenciálně úspěšných startupů vhodných pro investici je podle respondentů tím hlavním, co by je k investování rozhoupalo. Tuto možnost zvolilo 62 % účastníků průzkumu. Dále by ocenili také možnost spoluinvestování s ostatními (43 %) a edukaci investorů (36 %). Zatímco akcí zaměřených na zakladatele startupů a jejich týmy rychle přibývá, vznikají akcelerátory, kde se jim věnují zkušení experti z byznysu, s edukací investorů je to v Česku slabé. Akcí nebo workshopů určených výhradně pro investory je jen pár – patří k nim například Investiční akademie pod patronací agentury pro rozvoj podnikání CzechInvest či konference Engaged Investments, kterou každoročně pořádá DEPO Ventures.

CzechInvest podporuje startupový ekosystém od roku 2011. „Pokračujeme tím v naší misi zvyšovat konkurenceschopnost České republiky. Investice do inovativních startupů a jejich úspěchy na mezinárodních trzích jsou nejen podnikatelská příležitost, ale představují také vklad pro budoucí prosperitu, která zajistí udržitelný růst zdejší životní úrovně. Jsme rádi u toho a doufáme, že se podaří pro tuto činnost lákat stále více lidí a zdrojů i v následujících letech,“ říká Ivo Denemark, ředitel divize startupů a venture investic CzechInvest.

V Česku také existuje nezávislá asociace andělských investorů (CBAA). Podle jejího šéfa Karla Obluka je investice do startupů obří příležitostí. „Zásady správného investování do startupů se dají naučit, stejně jako třeba řízení auta. I zde však platí, že bez základních znalostí se může začátečník hodně spálit. Přitom jde o skvělou příležitost pomoci rozjet nové úspěšné podniky, podělit se o své know-how a k tomu, když se zadaří, i dobře vydělat,“ dodává Obluk.

Vzdělání přinese další kapitál

Vzdělání investorů by rozhodně nebylo samoúčelné. Takřka polovina investorů totiž v průzkumu uvedla, že by do startupů investovali, pokud by se dozvěděli více o tom, jak vše probíhá a jaká rizika to skýtá. A jen pouhých 15 procent respondentů tvrdí, že o investování do startupů by nestáli, ani kdyby měli více informací. Vyšší povědomí a širší znalosti o investování do startupů mezi širokou veřejností by mohly napomoci dalšímu rozvoji startupového ekosystému v Česku. S bohatšími vědomostmi by si investoři poradili i s kapitálovou náročností investic, mohli by se dozvědět o možnostech, kde je případně možné investovat i v nižších částkách. Rozvoji ekosystému pomáhají i zprávy o úspěšných investicích. Například poskytovatel systému pro správu ubytovacích zařízení Mews nedávno ohlásil investici 110 milionů dolarů, tedy zhruba 2,5 miliardy korun. Firma s českými kořeny se díky tomu posunula mezi jednorožce, startupy s hodnotou přes miliardu dolarů.

Startupoví investoři jsou optimističtější, obávají se však nedostatku kvalitních projektů

Česká startupová scéna má letos velkou šanci posílit, investice do technologických firem patrně po hubenějším loňsku významně stoupnou. Při chuti jsou hlavně generální partneři fondů, třetina z nich hodlá investovat výrazně více. Mají však obavy, zda se jim podaří získat dostatek kapitálu od soukromých investorů. Ti sice chtějí v drtivé většině s investicemi pokračovat, takřka 30 procent však jen v nižší míře než loni. Ukazuje to výzkum investiční skupiny DEPO Ventures, která vedle andělských fondů buduje mezinárodní syndikát andělských investorů. Strategickými partnery průzkumu jsou advokátní kancelář Mavericks, agentura CzechInvest a Czech Business Angel Association (CBAA).

Největší zájem o investice projevují generální partneři (GP) venture kapitálových fondů. Jen pětina z nich bude investovat méně než loni a pouhých 7 % nebude letos investovat vůbec. Investiční apetit si zachovávají také investoři do fondů (LP) – na otázku, zda budou i letos investovat do technologických firem, odpovědělo kladně 86 % z nich. Naopak mezi andělskými investory a investory do syndikátů je vysoký podíl těch, kteří nebudou letos investovat nebo zatím nemají jasno. V prvním případě je to 25 % a ve druhém dokonce 28 %.

Startupoví investoři mají největší obavy z toho, aby se jim podařilo najít dostatek kvalitních startupů. Trápí to 43 % respondentů. Dalších 40 % investorů se obává, že jejich investice ztroskotají ještě před zahájením kvůli nedostatku potřebného kapitálu. Investory rovněž znepokojuje ekonomická situace či globální události. Generální partneři i investoři do fondů se v největších výzvách shodují, přiřazují jim však rozdílnou prioritu. Zatímco pro GP je největší výzvou získání kapitálu od investorů, u LP jsou prioritou exity a likvidita. V závěsu je výkonnost fondu, investoři hledají fondy s dobrými výsledky a schopností generovat návratnost.

„Dává to smysl. Pro investory je důležité, aby během smysluplného časového horizontu dokázali realizovat zisky ze své investice. Kvůli pádu valuací a růstu úrokových sazeb v posledním období se však exity zadrhly. Pokud se trh letos rozhýbe, znamená to pro investory větší vidinu likvidity, a tedy i větší ochoty investovat. Celé to může znamenat, že jsme v přirozené fázi cyklu, trh může být vyčerpaný. Je malý a kapacita investorů je omezená,“ říká Michal Ciffra, generální partner DEPO Ventures.

Český startupový trh zaznamenal v roce 2023 propad, zejména během prvního a druhého čtvrtletí nastal pokles valuací doprovázený menší investiční aktivitou. „Ve druhé polovině roku se investiční apetit vrátil na úroveň roku 2022, k posunu u valuací a výše investic však v raných fázích financování startupů nedošlo. Do roku 2024 nicméně vstupujeme s optimismem. V naší transakční praxi se už nyní ukazuje, že loňský scénář se opakovat nebude. Uplynulý rok potvrdil, že české startupové prostředí si v posledních letech vybudovalo pevné základy, díky kterým dokáže přečkat i krizová období,“ říká Tomáš Ditrych, řídící partner advokátní kanceláře Mavericks.

Za riziko přicházejí vyšší výnosy

O zhodnocení ve startupech však nemusejí mít investoři obavu. Necelá polovina respondentů sice zatím nedokáže říci, jak se jejich investice zhodnotila, protože neprovedli žádný exit. Z průzkumu však vyplývá, že 24 % investorů hodnotí výkonnost investic do startupů jako vyšší proti ostatním třídám aktiv. Dalších 12 % respondentů dokonce tvrdí, že výkonnost rizikového kapitálu výrazně převyšuje. Pro téměř 14 % investorů je výkonnost jejich investic ve startupech nižší.

Analýza MOIC (násobek investovaného kapitálu) ukázala, že nejčastější míra návratnosti investic do startupů se pohybuje v rozmezí 1–5násobku investovaného kapitálu napříč všemi způsoby. Vysoké návratnosti přes 11násobek jsou vzácné a většinou se vyskytují u andělských investorů, kteří investují přímo do startupu výměnou za podíl. Konkrétně pak přímým způsobem dosáhli investoři nejvyššího průměrného zhodnocení 11,3násobku, investice do VC fondu průměrně zhodnotili 7,13× a prostřednictvím syndikátů 3,5×. Polovina investorů nicméně nevyužívá pouze jeden přístup, ale vzájemně investiční metody kombinuje.

Investoři mají největší zájem o startupy ze střední a východní Evropy. Tuto možnost v průzkumu zvolilo 33 % respondentů. Dalších 13 % investorů se zaměřuje na celý svět a stejný podíl mají ti, kteří své investice směřují do projektů v rámci Evropy. Výhradně na startupy z České republiky se zaměřuje 25 % dotázaných investorů. Je to méně než loni, kdy tuto možnost zvolilo v průzkumu 31 % investorů. Nižší podíl preference českých startupů ukazuje na rostoucí zájem o příležitosti na jiných trzích, především ve středoevropském regionu. Podle Petra Šímy je však tento údaj stále vysoký, geografická diverzifikace by měla být jednou z hlavních zásad každého investora. „Není důležité, odkud startup pochází, důležitý je nápad, osobnost zakladatele, jeho vize a celkový byznysový potenciál jeho projektu. Ve většině případů je potřeba také globální dosah,“ říká Petr Šíma.

Jen pětina má správně rozložené portfolio

Oblasti zájmu se v posledních letech příliš nemění. Mezi investory přetrvává sázka na technologie umělé inteligence, fintechy neboli finančně-technologické startupy a projekty spojené se zdravotnictvím a duševní péčí. Následuje analytika a zpracování velkých dat, pokročilé průmyslové strategie či startupy zaměřené na vzdělávání. Pořadí prvních tří oblastí je stejné jako v loňském průzkumu. Startupy zaměřující se na péči o tělo i duši tehdy z třetího místa sesadily technologie blockchainu, která je nyní až na sedmé příčce. „Zájem o blockchain loni opadl kvůli propadům kryptoměn v předchozím období. Osobně bych však tuhle technologii neodepisoval, nyní jsou kryptoměny opět na vlně zájmu a u blockchainu teď vidím velký potenciál ve spojení s umělou inteligencí,“ říká Petr Šíma.

Andělští investoři, podobně jako GP či LP, nemají problém s nedostatkem startupů, ale nedaří se jim identifikovat ty kvalitní. Právě tato skutečnost představuje nejčastější problém pro 39 % respondentů. Často si stěžují také na vysokou valuaci startupu (34 %) či na značné požadavky ohledně minimální investované částky (25 %). Žádným problémům nečelilo loni 13 % andělských investorů. Andělští investoři podle průzkumu investují nejčastěji v rozmezí mezi 10 000 a 25 000 eury přímým způsobem, tedy výměnou za podíl ve firmě. A 64 % investorů, kteří investují přímým způsobem, se řadí mezi investory na plný úvazek. Nicméně pouze 20 % andělských investorů má správně diverzifikované portfolio s více než deseti investicemi. Více než polovina investorů má nejvýše pět investic.

Průzkum provádí investiční skupina DEPO Ventures již po páté. Tentokrát se zaměřila nejen na andělské investory, ale všechny typy soukromých i profesionálních investorů rizikového kapitálu. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno formou online dotazníku na vzorku 320 respondentů. Dotazník byl rozeslán soukromým investorům i řídícím partnerům fondů rizikového kapitálu v České republice. Sběr dat probíhal během ledna a února 2024.

Články autora Jarda Průcha

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Analýzy
Kancelářské budovy v Praze stárnou, řešením je refit

Zhruba 30 % pražského trhu kanceláří v současnosti...

Nabídka služeb, vybavení objektu a splnění kritérií ESG...

Přese všechno platí, že rekonstrukce starých budov může...

Investice do rekonstrukcí starších budov jeví jako efektivní...

Srovnání s ostatními evropskými městy přitom dle ní...