×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny16. 2. 2023 10:15

Czechoslovak Group je nově generálním partnerem ocenění Česká hlava

Aktivní podpora vědy a výzkumu může pomoci České republice a firmám, jež v ní působí, udržet prosperitu i do budoucích let. V průmyslově-technologické skupině Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada se proto stala podpora inovací jedním z hlavních pilířů, na nichž skupina staví. Firmy i celé divize v rámci CSG masivně investují do výzkumu i vývoje, spolupracují s vysokými školami. Nově se CSG stává generálním partnerem prestižního ocenění Česká hlava a v jejím letošním, již 22. ročníku, ponese cena Industrie název Czechoslovak Group. Partnerství projektu bude tříleté.

Jaroslav Martínek Jaroslav Martínek autor

Vystudovaný ekolog v průběhu doktorského studia od základu změnil svůj život – na příštích deset let se stal sportovním novinářem. Nejprve působil jako šéfredaktor webu hokej.cz, následně na webu idnes.cz v rámci vydavatelství Mafra. Po založení rodiny přestoupil na stranu public relations a začal se věnovat mediální komunikaci klientů zejména v oblasti strojírenství, finančnictví a energetiky. Pracuje v agentuře PP Partners Prague.

Foto: CSG Skupina CSG se mj. podílí na vývoji vodíkové Tatry. Teď se stala generálním partnerem ocenění Česká hlava. Foto: CSG

Česká hlava je nejprestižnější ocenění, jakého může vědec v České republice dosáhnout. Vyhlašuje se již od roku 2002 a mezi vítězi hlavní Národní ceny vlády Česká hlava jsou například profesor Antonín Holý, známý egyptolog profesor Miroslav Bárta nebo molekulární genetik profesor Václav Hořejší. Cílem udělování ocenění je popularizace vědy, aby se široká veřejnost o řadě skvělých výsledků českých vědců dozvěděla. Zároveň si Česká hlava klade za cíl zprostředkovat soukromé investice do výzkumu a vědy a podporovat aplikovaný výzkum, který má potenciál přinést profit firmám i celé společnosti.

Věda a výzkum jsou fascinující oblasti a v našich firmách do výzkumných a vývojových projektů investujeme nemalé prostředky. Zmíním například projekt vývoje vodíkové Tatry. Významných výsledků ale dosahují firmy naší letecké divize nebo například výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ. V minulém roce jsme v rámci dobročinných aktivit poprvé podpořili výzkumný projekt mimo naši skupinu, když financujeme výzkum v Ústavu hematologie a krevní transfúze zaměřený na léčbu akutních leukémií,“ říká Radim Ochvat, ředitel korporátních vztahů, komunikace a marketingu CSG.

Partnerství s tradičním oceněním Česká hlava je tak dalším logickým krokem ze strany CSG. Včetně toho, že se skupina přihlásila právě k ceně Industrie udělované za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací. Laureátem ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice a spolu s cenou získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“.

Nový Heyrovský, Wichterle i udržení konkurenceschopnosti Česka

Je skvělé, že se finančně silná průmyslová skupina Czechoslovak Group zapojila do projektu Česká hlava. Těší mě to dvojnásob i proto, že jádrem podnikání CSG je i přes zahraniční expanzi v minulých letech neustále česko-slovenské teritorium. Smyslem projektu Česká hlava je podporovat a popularizovat vědu, získávat pro ni prostředky i talenty tak, aby v české kotlině vyrostly nové osobnosti, jako byli Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský nebo profesor Antonín Holý, který mimochodem stál v roce 2002 u zrodu České hlavy,“ připomíná Václav Marek, ředitel společnosti Česká hlava PROJEKT.

Ve skupině Czechoslovak Group do vývoje nových produktů a do inovací masivně investují. Právě proto automobilka Tatra Trucks pracuje ve spolupráci s průmyslovými i akademickými partnery na projektu vodíkové Tatry. Firmy začleněné do divize CSG Aerospace zase v minulém roce prezentovaly řešení CSG Unmanned, které začleňuje drony do vzdušné přepravy. Společnost DAKO-CZ vyvinula elektromechanickou brzdovou jednotku, která využívá technologie „Brake By Wire“, tedy, že k brzdění nepotřebuje stlačený vzduch ani olej. Dalších projektů napříč skupinou je celá řada.

V rámci divize CSG Aerospace řadu let probíhá interní grantový systém, do něhož mohou firmy divize hlásit zajímavé projekty a usilovat o finanční podporu. Letos na tyto projekty bude z rozhodnutí majitele skupiny Michala Strnada alokováno 5 procent EBIDTA divize. Aktivní jsou samozřejmě i firmy dalších divizí. Kromě toho naše společnosti spolupracují s vysokými školami a do naší strategie skvěle zapadá i nové partnerství s projektem Česká hlava,“ říká profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vědu a výzkum divize CSG Aerospace.

V CSG jsou si ovšem také dobře vědomi, že nelze dělat všechno. „Zaměřili jsme se na rozvoj spolupráce s univerzitami v České republice s cílem účelového transferu vědeckých poznatků do společností skupiny a prohloubení vzájemné spolupráce. Mezi definované strategické partnery patří mj. České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci či Univerzita Pardubice. Od akademické sféry zároveň očekáváme, že nám pomůže identifikovat budoucnost a připravit se na to, co nás čeká za deset či patnáct let,“ doplňuje Bohuslav Přikryl.

O Czechoslovak Group

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. CSG podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. Jeho součástí jsou například automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi a výrobce radarů Retia. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2021 dosáhly konsolidované tržby holdingu hodnoty 14,4 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet zákazníků holdingu se stále rozrůstá.

Články autora Jaroslav Martínek

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...