Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny27. 2. 2024 07:24

Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Současný rok s sebou nese řadu ekonomických výzev i nejistot. Minulý rok byl ve znamení stagnace trhu a situace se může snadno obrátit k lepšímu i horšímu. Firmy to tak nemají jednoduché a jejich priority a strategie se musí často a rychle měnit. Flexibilní řešení se tak stávají nutností, v čemž mohou velmi pomoci moderní technologie.

Tereza Štosová autor

Foto: Shutterstock.com Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny Foto: Shutterstock.com

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled pro nadcházející rok shrnuje společnost PlanRadar provozující digitální platformu pro efektivní správu a řízení procesů, komunikaci a dokumentaci ve stavebnictví. Díky jejímu dlouhodobému fungování na trhu a spolupráci s rozmanitým spektrem klientů, které zahrnuje investory, generální dodavatele, projektové manažery i architekty, její analýza přináší komplexní a širokou škálu perspektiv.

„Zatímco rok 2023 přinesl stagnaci napříč realitními sektory, v letošním roce by mohlo dojít ke klíčové změně. Nicméně firmy zatím vyčkávají a sledují dopady různých ekonomických faktorů na trh,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar, a dodává: „Prakticky neustále se objevují nové geopolitické problémy. Po celém světě je v důsledku toho vidět znatelné kolísání trhu. Strategie připravenosti, podpořená vhodnou technologií, proto může mít naprosto zásadní vliv na obchodní stabilitu firem.“

Výzvy na trhu: Firmy se potýkají s inflací i geopolitickými riziky

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024 nemá jasné obrysy. Obsahuje předpovědi pomalého růstu, ale i hrozících ekonomických výzev. Zpožděný dopad vyšších úrokových sazeb a konzervativních úvěrových praktik by mohl mít negativní dopad jak na spotřebitelské výdaje, tak investice – stavebnictví nevyjímaje.

„Řada evropských studií očekává, že stavební produkce bude klesat kvůli inflaci, zvyšování úrokových sazeb a zpomalující globální ekonomice. Tyto ekonomické výzvy ztěžují možnosti financování, prudce zvyšují náklady a snižují životaschopnost stavebních firem. Navrácení na úroveň před pandemií se tak zdá nejméně do roku 2025 nepravděpodobné,“ popisuje Adam Heres Vostárek.

Vzhledem k tomu, že centrální banky zvyšovaly během roku 2023 úrokové sazby, velká část odvětví zůstala v udržovacím režimu a netrpělivě očekávala příznivější podmínky v letošním roce. Všichni tak pociťují optimismus, že se globální inflace začíná zmírňovat. Nicméně obavy z jejího dalšího vývoje i potenciálního vlivu nejen na úrokové sazby, ale i likviditu nadále přetrvávají. Vyšší náklady na půjčky a omezený přístup k půjčkám obecně mohou značně ztížit zahajování nových stavebních projektů, stejně jako pokračování těch stávajících.

Nálada na trhu úzce souvisí i s geopolitickými faktory. Ty mohou mít přímý dopad na hospodářský růst prostřednictvím vlivu na důvěru spotřebitelů a firem, jež ovlivňují výdaje a investiční rozhodnutí. Prostřednictvím narušení dodavatelských řetězců také mohou působit na ceny komodit. Možné politické změny tak přispívají ke všeobecné nejistotě a zdrženlivosti, obzvláště pokud jde o projekty, které vyžadují rozsáhlé investice.

Bytová krize v Evropě – nabídka poptávku nedožene

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená stavební činnost i pokles rezidenčních projektů v přípravě. Počet obyvatel ve městech stoupá, a přestože velikost domácností se oproti minulým letem postupně zmenšuje, poptávka po novém bydlení neustále roste. Navzdory nadějným vyhlídkám pro letošní rok nemá nabídka šanci dorovnat poptávku. Firmy se potýkají s nedostatečným financováním, zdlouhavými plánovacími procesy i nejistotou ohledně hodnoty nemovitostí po jejich dokončení. To vše nadále zhoršuje dostupnost bydlení.

Zelené stavebnictví není bez překážek, ale vyplatí se

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí. Profesionálové napříč realitními sektory postupně zavádějí různá ekologická opatření, která jsou motivována jak mezinárodními regulacemi např. z EU, tak lokálními předpisy a inovativními přístupy jednotlivých firem. To vše představuje začátek nové éry ve stavebnictví s důrazem na ESG.

„Je pravdou, že nové regulace mohou být spojeny s překážkami. Na druhou stranu budovy s ekologickou certifikací nabízejí konkurenční výhodu na trhu, protože zajišťují vyšší poptávku ze strany společností, které se zavázaly k naplňování cílů ESG. A jejich počet neustále roste,“ uvádí Adam Heres Vostárek a doplňuje: „Tomu odpovídají i investice do digitálních řešení s ohledem na udržitelnost a obnovitelné zdroje energie. Ty v posledních třech letech významně stoupaly. Ukázal to i náš nedávný průzkum o stavu digitalizace ve stavebnictví: v tomto směru investovalo celkem 66 % respondentů.“

Technologie efektivním nástrojem pro finanční stabilitu

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových technologií jim může poskytnout potřebnou oporu a nabídnout inovativní řešení. Firmy musí být finančně odolné, aby vydržely různé neúspěchy, ale měly by být také připraveny chopit se příležitostí, které se v těchto výzvách objevují.

Průzkum PlanRadaru potvrdil, že mnoho společnosti již tento potenciál zaznamenalo a 97 % odborníků očekává v následujících třech letech nárůst investic do digitalizace. „Hlavní výzvou, kterou pozorujeme ve většině zemí, je lpění na tradičních postupech společně se skepticismem ohledně návratnosti investice (ROI),“ vysvětluje Adam Heres Vostárek a pokračuje: „Přesto 95 % účastníků průzkumu, kteří začali využívat specializovaný software pro stavebnictví, zaznamenalo úsporu nákladů. Celkem 35 % z nich odhaduje úspory ve výši 10 až 30 %. V PlanRadaru umožňujeme našim klientům provádět informovaná rozhodnutí a flexibilně přizpůsobovat jejich strategie. S využitím prediktivní analýzy a strojového učení pomáháme minimalizovat rizika a efektivněji alokovat zdroje, díky čemuž společnosti dosahují lepších finančních výsledků.“

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených tak, aby firmám zmírnily zátěž a šetřily čas i náklady. To si stavebnictví, které významnou měrou přispívá k tuzemskému HDP, nemůže dovolit přehlížet. Nové technologie umožňují společnostem fungovat efektivněji a přispívají k jejich dlouhodobé finanční stabilitě. Ačkoliv je před námi náročný rok, nese s sebou zajímavé příležitosti i naději pro růst, které je možné podpořit spoluprací mezi lídry v oboru a průkopníky ze světa inovativních technologií.

Články autora Tereza Štosová

Nejnovější články

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...

Cestovní ruch
Výročí Franze Kafky: Příležitost i pro cestovní ruch?

Kdo navštíví Prahu, resp. její webové stránky a...

Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism...

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt...

Otáčející se hlava Franze Kafky patří k nejvyhledávanějším...

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...

Analýzy
Která generace je nejupracovanější?

Podle průzkumu, který společnost Colliers zrealizovala mezi 503...

Více než polovina dotazovaných by totiž možnost zkrácení...

Čtyřdenní pracovní týden se testuje v mnoha firmách...