Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny20. 4. 2023 11:00

Jak se dělá rekonstrukce v digitální éře? Za provozu!

PlanRadar a Delta Group předvedli výhody digitalizace stavebnictví v praxi

Od rozmachu výstavby prvních obchodních domů v tuzemsku již uběhlo přes dvacet let, takže se nyní v řadě případů hlásí ke slovu rekonstrukce. Během uplynulých let totiž došlo nejen k zásadnímu vývoji v oblasti zákaznického chování, ale také k nástupu nových technologií a trendů včetně většího důrazu na design a udržitelnost. Rozsáhlá modernizace tudíž zůstává jedinou možností, jak udržet krok s dobou a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Tereza Štosová autor

Foto: PlanRadar V Brně se rekonstrukce obchodního domu odehrála za plného provozu. Díky digitalizaci! Foto: PlanRadar

Platí, že při správném plánování a řízení výstavby, ideálně s využitím digitální platformy, která pomáhá se sdílením dat a informací v reálném čase a současně s efektivní koordinací případných vad a nedodělků, může i náročná rekonstrukce proběhnout za plného provozu. Příkladem je právě dokončená rekonstrukce a rozšíření obchodního domu IKEA v Brně, který je součástí nákupního centra Avion Shopping Park. Své zkušenosti a postřehy z výstavby prezentuje Ing. Adam Paulenda, projektový manažer společnosti DELTA Group ČR, která celý projekt koordinovala a řídila s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Přestavba obchodního domu IKEA v Brně

Nábytkářský řetězec IKEA zahájil rekonstrukci a rozšíření svého brněnského obchodního domu v únoru 2022 a kolaudace proběhla v závěru března 2023. Přestavba tedy byla realizována po dobu jednoho roku, během něhož probíhaly stavební činnosti 7 dní v týdnu 24 hodin denně, a to při zachování plného provozu. Cílem přestavby byla celková modernizace prostor: úprava prodejny, rekonstrukce samoobslužného skladu, rozšíření restaurace a vylepšení gastro zázemí. Velký důraz byl také kladen na nová udržitelná řešení. Projekt tak aspiruje na mezinárodně uznávaný certifikát BREEAM ve standardu Very Good. Jednou ze zásadních investic bylo pořízení tepelných čerpadel, díky kterým obchodní dům plně přešel na alternativní variantu vytápění, a instalace fotovoltaiky na střeše, která bude dodávat zelenou energii s výkonem 510 kWp. Ta pokryje až 20 % spotřeby energie. Pro zákazníky zde navíc vzniknou nabíjecí stanice pro elektromobily.

Generálním dodavatelem projektu byla společnost IMOS Brno, řízení a koordinaci přestavby zajišťovala DELTA Group ČR. Celková užitná plocha objektu se rozšířila o 1 200 m2. Náklady na straně investora dosáhly cca 0,5 miliardy Kč.

Zavedení PlanRadaru – bezbolestně a za plného provozu!

Hlavní odpovědnost DELTA Group ČR při rekonstrukci a rozšíření brněnského obchodního domu IKEA spočívala v kompletním projektovém řízení. Společnost zajišťovala technický dozor a kontrolu nákladů, koordinovala mezinárodní tým zhotovitelů a dohlížela na bezpečnost práce. Přestavba probíhala na přání investora za plného provozu, což s sebou neslo zvýšené požadavky na koordinaci stavebních činností s provozními potřebami obchodního domu. DELTA řídila jednotlivé subdodavatele tak, aby stavební práce co nejméně rušily zákazníky. To mimo jiné zahrnovalo kompletní oddělení stavebních záborů pomocí protiprašných stěn a oplocení, zvýšené nároky na čistotu, provádění hlučných a prašných prací pouze v nočních hodinách mimo otevírací dobu a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. „Každopádně přestavba obchodního domu za stálého provozu byla velkou výzvou i z pohledu velkého množství dílčích přejímek. Ty často vedly k nadměrnému počtu vad a nedodělků za různé profese. Z toho důvodu jsme hledali systémové řešení, které by zefektivnilo veškeré přejímací procesy,“ komentuje Adam Paulenda a pokračuje: „Osobně jsem se s digitální platformou od PlanRadaru poprvé setkal při dokončování výškové budovy Unity Tower v Krakově. Na projektu obchodního domu IKEA jsme ji zavedli v průběhu realizace úvodní fáze, která spočívala v přestavbě samoobslužného skladu, a to především kvůli efektivnímu reportingu při předávání investorovi. Proces zavádění PlanRadaru byl velmi rychlý. Platforma je naprosto intuitivní, takže její používání jsem kolegům vysvětlil přímo na stavbě a hned jsme ji otestovali během první pochůzky na konkrétních případech. Vzhledem k tomu, že se osvědčila, jsme postupně začali využívat i její další funkcionality.“

Nakonec společnost DELTA Group ČR využívala PlanRadar hlavně pro zaznamenávání vad a nedodělků, ale zároveň i pro evidenci požadavků od investora na vícepráce. Adam Paulenda vysvětluje: „PlanRadar umožňuje propojit komunikaci mezi technickým dozorem, investorem a zhotovitelem v rámci jednoho systému pro odstraňování vad a nedodělků na stavbě. To nám velmi usnadnilo celkovou správu a urychlilo tvorbu předávacích protokolů stejně jako vyhodnocování statistických údajů o průběhu stavby pomocí funkcí tiketů a různých variant reportů. Odpadla nám tak práce s vyplňováním řady nepřehledných tabulek a posílání velkého množství e-mailů a fotografií.“

Shrnutí – PlanRadar a DELTA Group ČR na projektu rekonstrukce a rozšíření IKEA v Brně

  • Používání PlanRadaru ušetřilo až 50 % návštěv na stavbě
  • Efektivita spolupráce s užíváním PlanRaradu vzrostla o 30 %
  • Tvorba a distribuce jednoho tiketu zabrala cca 1 minutu
  • Digitalizována byla kompletní výkresová část
  • Používáním PlanRadaru se snížilo množství papírů na stavbě až o 30 %
  • 100 % reportů vad a nedodělků se tvořilo v PlanRadaru
  • Na projektu vzniklo cca 1 700 tiketů vad a nedodělků
  • Celková úspora času spojená s používáním PlanRadaru byla kolem 60-70 %
  • DELTA Group ČR aktuálně používá PlanRadar na dalších 6 projektech v České republice

Přínosy PlanRadaru v praxi

Zavedení PlanRadaru přináší celé spektrum benefitů, které jsou patrné zejména v oblasti úspory času, redukci návštěv na stavbě, eliminování papírových dokumentů a zefektivnění komunikace. „U činností, u kterých jsme používali PlanRadar, pozoruji úsporu času o 60 až 70 %. Vytvoření tiketu pro vady a nedodělky je velmi rychlé, přičemž zabere přibližně jednu minutu. Další čas je možné ušetřit díky méně častým návštěvám na stavbě, a to až o polovinu. Tyto procesy by jinak zabraly desítky hodin práce týdně navíc,“ popisuje Adam Paulenda a pokračuje: „Výrazné zlepšení spatřuji i v naší týmové spolupráci a komunikaci. Díky PlanRadaru jsme si nemuseli všechno sdělovat osobně anebo skrze e-maily, ve kterých se spousta detailů ztratí. V PlanRadaru se vše řeší jasně a přehledně na jednom místě. Dále jsme zcela upustili od papírových plánů na stavbě. Používali jsme pouze výkresy v digitálním formátu uložené v aplikaci, kterou jsme si zobrazovali na tabletu či telefonu. Co se týče celkového úbytku papírové dokumentace, tak posun je zcela zásadní. Odhaduji až o 30 %.“

V době kolaudace projektu bylo vytvořeno přibližně 1 700 tiketů vad a nedodělků. Do digitální podoby byla převedena kompletní výkresová část, přičemž v praxi se využívalo cca 5 hlavních výkresů pro zadávání tiketů. V PlanRadaru vzniklo také 100 % reportů týkajících se vad a nedodělků na stavbě, což bylo nejenom praktické, ale taktéž to šetřilo životní prostředí.

Snadná cesta k digitalizaci

Tyto výsledky potvrzují, že nové technologie a digitalizace budou ve stavebnictví hrát stále větší roli. Důvodů je hned několik: zvyšují produktivitu práce a efektivitu stavebních procesů, čímž snižují náklady výstavby a zlepšují kvalitu projektů. Navíc rekonstrukce je možné provádět při zachování dosavadního provozu. PlanRadar se ukazuje jako praktický nástroj digitalizace ve stavebnictví jak pro začátečníky, tak pokročilé, jelikož umožňuje snadnou implementaci a nabízí užitečné funkce přizpůsobené každodenním potřebám stavebních profesionálů. „PlanRadar považuji za opravdu jednoduchý nástroj, který je ideální nejen pro koordinaci vad a nedodělků, ale i tvorbu předávacích protokolů. Jeho přidaná hodnota je nesporná, a navíc použití zvládne opravdu každý,“ uzavírá Adam Paulenda.

Články autora Tereza Štosová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Firmy řeší, jak pojmout home office

Výhody plynoucí z možnosti využívání home office jsou...

Videokonferencím se někteří zaměstnanci ještě nedávno vyhýbali. Přinášely...

Do světa spotřební kancelářské elektroniky vstoupily také chytré...

Aktuální meeting roomy by měly být vybavené kvalitní...

Expertní pohled
Jestřábí ČNB dodala koruně nový impuls

Na domácím poli hraje koruně do karet změna...

My nadále počítáme s pozvolným posilováním koruny –...

Expertní pohled
Výhled pro černé zlato a možný dopad na ceny benzínu

Termínové kontrakty na ropu BRENT, WTI si připsaly...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý podle listu...