×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny3. 2. 2020 09:32

Chytré technologie střeží bezpečí

V roce 2030 se globálně očekává digitální napojení 4,6x více objektů oproti roku 2017. IoT (Internet of Things) neboli internet věcí se postupně stane realitou všedního dne. Běžně se budeme setkávat s přístroji, které spolu umí prostřednictvím internetu komunikovat a přenášet data a které je současně možné vzdáleně ovládat a kontrolovat.

Petr Simon autor

IoT je dnes již rozšířenou záležitostí a řada objektů je digitálně napojena. Abychom nezůstali jenom u teorie, podíváme se do praxe na to, jak inteligentní senzory, čidla a detektory v ostrém provozu monitorují bezpečný chod elektráren, dolů nebo vedení vysokého napětí. Partnerství na zavádění chytrých IoT technologií napříč segmenty energetické společnosti uzavřela společnost Sigfox Česká republika a Skupina ČEZ. „Vstup Skupiny ČEZ do světa chytrých IoT technologií považujeme za zlomový moment, který posune celý obor IoT v Česku extrémně dopředu,“ říká Jan Soukal, výkonný ředitel Sigfox Česká republika.

Temelín pod kontrolou IoT

V jaderné elektrárně Temelín inteligentní čidla monitorují riziko záplavy ve vzdušnících, čerpání vody v okolí reaktoru nebo možný únik vody ve vrtu. Všechny zde používané technologie musí splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní parametry, protože elektrárna je součástí kritické infrastruktury státu. Síť tak musí být maximálně odolná proti výpadkům nebo hackerským útokům.

Chytrá zařízení Sigfoxu také monitorují hladiny spodních vod v důlních vrtech, aktuálně v důlních jámách Tušimice a Bílina. Hloubka vrtů se pohybuje mezi 10 až 180 metry a čidla zde měří hladinu vody pomocí kapilárního tlaku v horninách. Sběr dat probíhá každých 12 hodin a vytváří tak systém včasného varování před možnými sesuvy půdy či zaplavením. Preventivní funkci plní také inteligentní zařízení monitorující hladký chod pásových dopravníků v Prunéřově, která vyšlou upozornění v momentě, kdy detekují nestandardní chování jednotlivých válečků či dalších komponentů dopravníků.

Internet věcí

Chytrá meteostanice chrání vedení

Chytré technologie využívá také ČEZ Distribuce, a to k zajištění bezproblémového provozu vedení vysokého napětí. Speciálně vyvinutá chytrá meteostanice dokáže současně měřit veličiny teplot, relativní vlhkosti, intenzity a směru větru. Zařízení operuje pomocí váhového systému a varuje před nebezpečím poškození vedení vysokého napětí námrazou i dalšími vlivy počasí, zároveň také dokáže rozpoznat mechanické zásahy zvenčí.

 

Od IoT ke Smart Cities

Internet věcí úzce souvisí se Smart Cities neboli chytrými městy a může být skvělým nástrojem pro efektivní správu měst a obcí. Ve spolupráci Sigfoxu Česká republika a Skupiny ČEZ byla spuštěna speciální IoT platforma Smart City Dashboard. „Vyvinuli jsme přehlednou webovou aplikaci, která umožňuje uživatelům z jednoho prostředí spravovat zařízení propojená v moderní, robustní a modulární IoT platformě,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. Aplikace je přístupná prostřednictvím zabezpečeného přihlášení a je k dispozici pouze registrovaným zákazníkům. Přehledně zobrazuje data z několika různých zařízení. Obsahuje čidla na vzdálené měření spotřeby energií, situace v dopravě, kvalitu ovzduší, detektory pro signalizaci požárů či záplav. Propojuje tak celou řadu odvětví.

Články autora Petr Simon

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Chytřejší technologická řešení pro české zemědělce

CleverFarm vyvíjí ucelenou softwarovou platformu, která na základě...

„Poslední roky se stále více soustřeďujme na chytré...

Pohled z praxe
Mladí ke kurýrům, staří na poštu

Ve více než polovině e-shopů, pro které Authentica...

„Česká pošta dlouhodobě ztrácí zákazníky ve prospěch alternativ,...

Kurýři se podle Authenticy vedle České pošty a...

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...