Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny24. 3. 2021 18:25

Pesimismus podnikatelů i spotřebitelů sílí

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem se meziměsíčně snížil o 2,7 bodu na hodnotu 87,0, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 2,9 bodu na hodnotu 87,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 1,0 bodu na hodnotu 84,0. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

Jan Cieslar autor

Český statistický úřad

Foto: Shutterstock.com Pesimismus se prohlubuje Foto: Shutterstock.com

„Část obchodu a určité segmenty služeb jsou z důvodu epidemie stále uzavřené a eventualita krátkodobého lockdownu se snáší i nad doposud téměř nedotčeným průmyslem. Výrazná míra nejistoty v podnikatelské sféře se tak v posledních měsících odráží ve značně kolísající důvěře v ekonomiku,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V březnu se důvěra v odvětví průmyslu meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  1,7  bodu na  hodnotu 95,4. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se ve srovnání s únorem téměř nezměnil. Stav zásob hotových výrobků se mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se mírně snížil. Ve srovnání s březnem loňského roku je ale důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na  hodnotu 116,4. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po  stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s minulým měsícem snížil. V porovnání s únorem se ale snížil i podíl podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve  stavebnictví stále nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  0,5   bodu na hodnotu 86,9. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou po tříměsíční stagnaci poklesl. Ve srovnání s únorem zůstal podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců přibližně stejný. Stav zásob zboží na  skladech se meziměsíčně mírně snížil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě stále výrazně nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v březnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,1 bodu na hodnotu 76,8, nejnižší v letošním roce. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně podstatně zhoršilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti únoru zvýšil. Zároveň se snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. V březnu také pokračoval trend růstu podílu podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících snížení počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v březnu důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 84,0, nejnižší v letošním roce. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se potřetí za sebou zvýšil. Znovu také vzrostly obavy z růstu nezaměstnanosti. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace a z růstu cen se meziměsíčně nezměnily. Nezměnil se ani počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

„Důvěra spotřebitelů poklesla již potřetí v řadě. Lidé se čím dál více obávají dopadů, které bude mít pandemie koronaviru na českou ekonomiku, s čímž korespondují i jejich kontinuálně rostoucí obavy ze ztráty zaměstnání,“ uvedla Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Články autora Jan Cieslar

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Vědí, ale nepřipravují se

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na...

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je...

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá...

„Důvodem je také více peněz na investice a také...

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování,...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...