Středa 29. května 2024
ikona hodiny18. 9. 2023 10:45

ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod

Český statistický úřad spustil novou vyhledávací aplikaci Databáze zahraničního obchodu se zbožím. Obsahuje údaje zahraničního obchodu se zbožím založené na principu změny vlastnictví mezi rezidenty v Česku a v zahraničí, a to v maximální možné míře podrobnosti.

Jan Cieslar autor

Český statistický úřad

Foto: Shutterstock.com ČSÚ spustil aplikaci zaměřenou na zahraniční obchod Foto: Shutterstock.com

„Nová databáze zahraničního obchodu obsahující podrobné údaje za zboží vznikla jako odpověď na globalizovanou ekonomiku, neboť podstatou vývozu a dovozu zboží je změna vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Dříve používaný koncept založený pouze na pohybu zboží přes hranice toto plně neumožňoval,“ upřesňuje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu. Spuštěním této aplikace tak ČSÚ fakticky završil důsledné oddělení statistiky zahraničního obchodu se zbožím od statistiky pohybu zboží přes hranice.

Údaje obsažené v Databázi zahraničního obchodu se zbožím mají statistický charakter a vypovídají o skutečně provedených obchodech mezi rezidenty a nerezidenty ČR. Nelze je zaměňovat s vykázanými toky zboží, které změnu vlastnictví nezohledňují a které jsou součástí Databáze pohybu zboží přes hranice. Zatímco údaje zahraničního obchodu se zbožím lépe vystihují ekonomickou realitu mezinárodního obchodování ČR, pro mezinárodní srovnání údajů je naopak nutné i nadále využívat údaje statistiky pohybu zboží přes hranice, která je založena na harmonizované mezinárodní metodice.

V databázi jsou dostupné údaje od roku 2020 přepočtené aktualizovanou metodou, v třídění dle jednotlivých komodit v různých klasifikacích a v podrobnosti až do úrovně jednotlivých položek Kombinované nomenklatury, s možností kombinace se zeměmi a ve vybraných časových obdobích. Údaje za aktuálně zveřejňovaný měsíc jsou dostupné vždy na úrovni klasifikace CZ-CPA2, a to i podle zemí. Podrobnější údaje jsou pak k dispozici vždy o měsíc později, tedy se zveřejněním dalších měsíčních dat. Důvodem je dostupnost údajů z přiznání k DPH, které jsou významným zdrojem pro sestavení této statistiky a jsou k dispozici s měsíčním zpožděním. Nemělo by tak docházet k větším revizím podrobnějších úrovní dat právě z tohoto důvodu.

„Výhodou nové aplikace bezesporu je, že v ní lze kombinovat více klasifikací zboží a jejich úrovní, a to při zadávání úrovně zobrazení a úrovně výběru příslušných klasifikací zboží,“ vysvětluje Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Pokud si uživatel zadá například do úrovně zobrazení Kombinovanou nomenklaturu a do úrovně výběru klasifikaci CZ-CPA2, zobrazí se mu údaje za všechny kódy Kombinované nomenklatury, které spadají do zadané CZ-CPA2, aniž by uživatel musel znát či vyhledávat různé převodníky mezi příslušnými klasifikacemi. Uživatelé si budou i v nové Databázi zahraničního obchodu se zbožím údaje exportovat či ukládat zadané dotazy na údaje pro opakované využití.

Články autora Jan Cieslar

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...