Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny6. 12. 2021 17:29

Do výzkumu ICT zařízení a služeb šlo v loňském roce 23 miliard korun

Význam investic do nových digitálních technologií a služeb v Česku výrazně stoupá.
Jak informoval Český statistický úřad, za posledních pět let se výdaje do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií a služeb téměř zdvojnásobily na 22 975 mil. Kč v roce 2020.

Jan Cieslar autor

Český statistický úřad

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

S tím, jak se část zaměstnanců přesunula do online prostoru, vzrostla na pracovním trhu potřeba specialistů v ICT oborech. Podle nejnovějších údajů pracuje v Česku jako ICT odborník již 210 tisíc osob a jejich podíl na zaměstnané populaci se pohybuje okolo evropského průměru, tedy 4 %. Nejvyšší, téměř 8%, je zastoupení těchto odborníků ve Finsku a Švédsku.

„Ve všech zemích EU převažují mezi ICT odborníky muži nad ženami. V Česku je však tento rozdíl s poměrem devět ku jedné ve prospěch mužů vůbec nejmarkantnější.  Ve Finsku
a Švédsku, ale i v celounijním průměru, je přitom podíl žen mezi ICT odborníky přibližně dvacetiprocentní,“
upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

V roce 2020 bylo v Česku na výzkum a vývoj ICT vynaloženo 23 miliard korun, téměř dvakrát více než před pěti lety. V minulém roce se tato oblast podílela již z jedné pětiny na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku „Na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších ICT služeb šlo v roce 2020 více než 16 miliard korun, 7 miliard pak směřovalo do této činnosti v oblasti vývoje ICT zařízení a elektronických součástek,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Vývoz počítačových služeb a softwaru z Česka meziročně vzrostl o 11 % z 91 mld. Kč v roce 2019 na rekordních 101 mld. Kč v roce minulém. Na celkovém vývozu služeb z Česka se tyto služby v roce 2020 podílely již ze 17 % v porovnání s 10 % podílem v roce 2015.

ICT obory na vysokých školách v Česku studovalo v roce 2020 téměř 22 tisíc osob. Na populaci všech vysokoškoláků se tito studenti podíleli 7,2 %. Mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů dlouhodobě narůstá zastoupení žen a také zastoupení cizinců. Zatímco v roce 2010 tvořily studentky ICT oborů pouze 12 %, v roce 2020 se jednalo o 17 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů vzrostla v loňském roce meziročně o 6,5 %
a poprvé překonala hranici 70 tisíc korun. Byla tak o 32 tisíc vyšší než průměrná mzda ostatních zaměstnanců v Česku.

Články autora Jan Cieslar

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...