Úterý 28. května 2024
ikona hodiny25. 5. 2022 11:21

Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci

ICT odborníci budou v Česku stále nedostatkoví

V roce 2021 studovalo ICT obory na vysokých školách v Česku 22,4 tisíc osob, které tvořily 7,4 % všech vysokoškolských studentů. Dlouhodobě mezi nimi narůstá zastoupení žen a cizinců. Absolventů ICT bylo 3 801, tedy 6,3 % ze všech absolventů vysokých škol.

Jan Cieslar autor

Český statistický úřad

Foto: Shutterstock.com ICT odborníci jsou a budou stále nedostatkoví Foto: Shutterstock.com

Mezi ICT studenty dlouhodobě převažují muži nad ženami, kdy v roce 2021 tvořili ženy 17 % všech vysokoškolských studentů ICT oborů. Konkrétně se jednalo o 3 887 ICT studentek. Při zpětném pohledu v čase je však patrné postupné větší zapojování žen do studia ICT. Ještě v roce 2010 bylo mezi studenty ICT pouze 11,5 % žen. V případě všech vysokoškolských studentů je poměr zcela odlišný, ženy tvoří 56 % z nich.

Na českých vysokých školách se za posledních deset let podíl cizinců na studentech ICT oborů zdvojnásobil na 31 % v roce 2021, v absolutním vyjádření se jedná o 6 907 vysokoškolských studentů ICT oborů ze zahraničí. Napříč všemi obory studuje na vysokých školách 17 % cizinců. „Mezi cizinci studujícími v Česku na vysokých školách ICT obory mají dlouhodobě dominanci občané ze Slovenska, jejich zastoupení se však postupně snižuje a přibývají studenti například z Ruska, Ukrajiny či Kazachstánu. V roce 2021 bylo mezi zahraničními studenty ICT oborů 46 % Slováků, 19 % Rusů či 10 % Ukrajinců,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Sedm z deseti studentů ICT oborů navštěvovalo vysoké školy v Praze nebo v Brně. Nejvíce jich studovalo na fakultách informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (2 648) a Českého vysokého učení technického v Praze (2 293). Necelých 1 400 studovalo na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a podobný počet na Fakultě informatiky na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce 2020 studovalo terciární stupeň vzdělávání v ICT oborech v zemích EU celkem 885 tis. osob. Nejvyšší podíl studentů ICT oborů byl ve Finsku a v Estonsku, kde tyto obory studoval každý desátý student. Česko se nachází nad průměrem EU27, který v roce 2020 činil necelých 5 %. Naopak ve Francii, v Portugalsku nebo v Itálii to byla 3 % a méně. „Napříč zeměmi je výrazný rozdíl v zastoupení žen mezi vysokoškolskými studenty ICT oborů. Jedno z nejvyšších, přibližně třetinové zastoupení žen, najdeme ve Švédsku nebo v Estonsku,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Články autora Jan Cieslar

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Analýzy

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...