×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny7. 1. 2022 08:24

StartupJobs rozdělil přes milion korun za odpovědnost

Za rok od spuštění motivačního programu vyplatil portál Startupjobs dohromady firmám, které se ke kandidátům chovají odpovědně a včas si plní své povinnosti, přes milion korun. Z celkového počtu 1 797 společností, které prostřednictvím StartupJobs hledaly v roce 2021 nové kolegy, splnilo nárok na takzvaný cashback 43,5 % z nich.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Díky tomu, že vždy odpověděly všem zájemcům o práci, i zamítavě, získaly část svých nákladů zpět. A to v podobě kreditů, jež lze použít na další inzerci. K tomu, aby na odměnu dosáhly, je ale současně třeba být dochvilný i v placení faktur. Doposud portál při splnění všech podmínek vracel 250 kreditů za jednu nabídku. S novým rokem se ovšem částka zvyšuje na 500 korun, potažmo kreditů. Odpovědným chováním si navíc startupy u potenciálních kandidátů budují pozitivní obraz.

„Hlavním záměrem celého programu je především větší spokojenost uživatelů portálu StartupJobs. Ať už na straně inzerujících firem, nebo těch, kteří k nám přijdou hledat novou kariéru. Tímto způsobem chceme firmám ukázat, že pozitivní zkušenost s náborovým procesem může přivést kandidáty v budoucnu a za prakticky nulové náklady lze podpořit budování dobré značky. Stačí se pouze postarat o všechny, přijaté nebo odmítnuté, na tom nesejde. Word of mouth totiž stále funguje a troufám si říct, že na naší startupové scéně to platí dvojnásob,“ říká zakladatel StartupJobs Filip Mikschik.

Odpovědnost není jen buzzword

Během prvního roku provozu cashback systému zaslal portál StartupJobs firmám kreditové poukázky v hodnotě 1 099 500 korun. Jednotlivé společnosti si potom dělily částky v hodnotách od stovek až po nižší desítky tisíc korun. A například tři startupy s nejlepší morálkou se pohybovaly mezi dvaceti a třiceti tisíci v kreditových kuponech, díky čemuž získaly přes dvacet inzerátů prakticky zdarma.

„To, že na cashback dosáhla téměř polovina všech inzerujících firem, přesně 782, považujeme za pozitivní znamení. Zejména v tom ohledu, že tyto firmy neberou náborové procesy na lehkou váhu a jsou si vědomy důležitosti komunikace se všemi kandidáty, nejen s novými kolegy. Navíc vidíme, že se tak děje stále častěji. Naším cílem je ovšem dosáhnout toho, aby se tak chovaly všechny, nebo prozatím alespoň ty firmy, které inzerují prostřednictvím StartupJobs. I proto jsme přišli s motivačním programem, ze kterého budou na konci dne těžit všechny strany. Společnosti získají zpět část nákladů, budují si dobrou pověst a díky tomu, že kandidáti vždy dostanou odpověď, budou mít chuť se přihlásit třeba i příště,“ doplňuje Mikschik.

I odmítnutí je odpověď

O kontrolu, zda nabídky splňují veškeré podmínky pro obdržení kreditové poukázky, se na denní bázi stará naprogramovaný robot StartupJobs. Ten současně kontroluje, jestli má firma uhrazené všechny faktury, případně jiné pohledávky. Firmy dokáže navíc informovat o tom, co jim k získání odměny schází, například že neodpověděli všem nebo u některých zájemců o pozici nezměnily stav výběrového řízení. Ve chvíli, kdy rozhodne, že nabídka splňuje veškeré náležitosti, společnost obdrží kupon na kredity a může ho okamžitě využít.

„Ovšem ani samotní kandidáti nejsou bezmocní a nemusí jen čekat, až jim společnost odpoví. Až do doby, než firma zareaguje, se totiž mohou sami připomenout, případně se zeptat, zda je nutné něco doplnit. Třeba zapomenutý úkol nebo přílohu. A zájemci dokážou ocenit i zamítavou odpověď. Už jen proto, že pokud nebudou ve výběrovém řízení úspěšní a včas se to dozvědí, mohou například odpovědět na jiný inzerát nebo přijmout nabídku jiného potenciálního zaměstnavatele,“ uzavírá Mikschik.

Články autora Tereza Vyhnanovská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Češi při rekonstrukcích řeší hlavně kvalitu materiálu

„Zdicí materiál pro stavbu nebo rekonstrukci řeší či...

Češi si obecně velmi cení vysoké kvality obvodového...

Expertní pohled
ENERGY OR DIE: Velký audit (nejen) evropské energetiky

Na začátku byla… energie! Spoléhat se na to,...

Akce Ruska a různé reakce na ně opět...

Pokud na věci nahlédneme jakýmkoli jiným prizmatem než...

Česko dnes spoléhá z 37–40 % na energii,...

Podobná změna v přístupu k tomu, co bylo...

Expertní pohled
Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák...

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že...