×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny21. 3. 2022 11:31

Novou podobu výuky informatiky připravil ústecký startup

České školy implementují novou podobu výuky informatiky podle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu (RVP), který přináší novou vzdělávací oblast Informatika se zaměřením na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Podle aktualizovaného RVP lze vyučovat už od loňského září, nejpozději však s novou výukou musí školy začít v září 2023 v případě prvního stupně a o rok později na druhém stupni. S implementací výuky nové informatiky pomáhá školám startup Edhance z Ústí nad Labem. Ten vyvíjí stejnojmennou digitální platformu se vzdělávacími materiály pro informatiku podle nových RVP, včetně přípravy pro učitele, materiálů pro žáky a testů s automatickým vyhodnocením.

Foto: Shutterstock.com Novo výuku informatiky připravil startup z Ústí nad Labem Foto: Shutterstock.com

„Nový rámcový vzdělávací program se připravoval několik let a my ho považujeme za velký krok kupředu. Dosud se děti učily o informatice způsobem, který již dlouho neodpovídal současnému světu. Kdy jste naposledy použili disketu? Děti se o ní ve školách stále učí, i když to dávno není relevantní technologie. Nová podoba výuky informatiky tyto problémy řeší,“ vysvětluje změny Lukáš Rejchrt, kreativní ředitel a spoluzakladatel ústeckého startupu Edhance.

Edhance vyvíjí digitální platformu pro školy, kde mají učitelé k dispozici interaktivní výukové materiály a přípravu na hodiny na celý školní rok. Žáci si pak v aplikaci mohou výukové materiály procházet, připravovat se na hodiny, opakovat učivo nebo vyplňovat testy. Platforma je tak vhodná jak pro prezenční, tak distanční výuku. Edhance se dosud soustředí zejména na přípravu vzdělávacích materiálů pro předměty STEM, tedy matematiku, fyziku, chemii a právě informatiku. Školy si na platformě mohou předplatit konkrétní předměty, nebo využívat celý balíček.

I odborně připravená výuka může být zábavná, Edhance pomáhá také učitelům

Edhance výukový program Informatika spustilo už na začátku roku 2020 a připravilo ho právě podle nového RVP. Dnes ho využívá řada škol, které podle nového RVP vyučují již v letošním roce. Výukové materiály jsou tvořeny ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zejména s pedagogickou fakultou a fakultou přírodovědeckou, v tomto případě konkrétně s katedrou informatiky. Digitální výukové materiály dávají důraz na praktické pochopení problému, který ilustrují běžnými situacemi ze života.

„České školství si již dlouho neví rady s velkou výzvou, a tou je přitáhnout pozornost toho nejnáročnějšího publika – dětí vyrůstajících v digitálním světě. Staré statické učebnice s nekonečnými bloky textu a přinejlepším obrázkem už dávno nejsou adekvátním prostředkem pro vyučování. Technologie nám umožňují předávat žákům znalosti a vysvětlovat problémy daleko efektivnější a zábavnější formou. Přitom se celá jejich výuka nachází přímo v jejich kapse na dosah ruky,“ vysvětluje Rejchrt.

Nový RVP jde vstříc modernímu vyučování žáků, ale zároveň tvoří vrásky na čele učitelům, kteří často nemají dostatečné kompetence v digitálních technologiích. „Učitelé, a zvláště starší generace, si nevědí s novým obsahem výuky rady. Nedokážou se oprostit od stávající zavedené výuky s disketami a budovat učební metody podporující rozvoj digitálních kompetencí. Edhance částečně pomáhá skrze odborně připravenou přípravu na hodiny, jež sama o sobě jejich znalosti rozšíří a zároveň jim ušetří čas strávený nad přípravou, který tak můžou investovat do seberozvoje. Kromě toho máme také vzdělávací projekt Pedagog 21. století zaměřený přímo na digitální kompetence učitelů,“ říká Rejchrt.

Edhance vyzkoušelo již 140 tisíc žáků, platforma plánuje expanzi

„Edhance dodnes vyzkoušelo přes 140 tisíc žáků, 5 tisíc pedagogů a stovky škol. Na platformu i výukové programy máme pozitivní zpětnou vazbu – žáky digitální forma výuky baví a zároveň je odolná vůči případným pandemickým opatřením, protože je přístupná odkudkoli jak pro žáky, tak učitele. Aplikaci bychom proto chtěli začít rozšiřovat do více škol v rámci Česka i do zahraničí, počínaje sousedními státy,“ popisuje obchodní plány ústeckého startupu Pavel Popluhar, CEO společnosti a druhý z jejích spoluzakladatelů.

V minulém roce se český startup probojoval do evropského inkubačního programu Impact Edtech se svým nástrojem RE:FORM pro tvorbu výukových materiálů pro učitele. Jako jeden ze 17 vybraných projektů tak obstál v konkurenci téměř 280 projektů z celé Evropy. Spolu s úspěchem projekt obdržel grant 2,2 miliony korun. Koncem minulého roku společnost také obdržela 4,5 milionu korun od andělských investorů Michala Dědka z SFG a Karla Janečka.

Školy mohou k implementaci nového RVP získat podporu od MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravuje pro školy finanční prostředky na digitální technologie v rámci Národního plánu obnovy poskytnutí. Podporu lze využít také na platformu Edhance a její výukový program Informatika vytvořený podle nového RVP. Na rychlou implementaci nových požadavků tak mohou využít až 60 tisíc korun od ministerstva. Žádosti mohou školy posílat do 31. března a licenci na platformu Edhance a výukové materiály mohou zakoupit až do konce roku.

Články autora Tereza Vyhnanovská

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Umělá inteligence rozumí konopí. Jako všemu ostatnímu

Světové zdravotnictví se potýká s nedostatkem krevní plazmy, zejména...

Když se řekne umělá inteligence, hodně lidí si...

Zmínili jsme, že Miroslav Mašata se svými kolegy...

Umělá inteligence výzkumníkům našla nejen vědecké studie, ale...

Pohled z praxe
PORTIVA v obnovitelných zdrojích přerostla možnosti Česka

V případě potřeby bude k developmentu nových zdrojů...

Mezi další vytipované země pro svou zahraniční expanzi...

Pro financování své zahraniční expanze PORTIVA využije jak...

Trendy
Duté skleněné kuličky uspoří teplo a pomůžou klimatu

Jeden muž se postaví těsně za papírový karton...

Podařilo se, a tak světlo světa spatřila řada...

Oldřich Pelikán proto věří, že pokud by se...

Další možností využití nátěru jsou venkovní fasády budov,...

Někdo může namítnout, že izolace odrazí teplo i...