Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny13. 3. 2024 10:13

Některé slevy na dani využijete naposledy

Na podání daně z příjmu zbývá ještě trochu času. Určitě nezapomeňte na všechny slevy a odpočty. Daňové slevy a odpočty pro rok 2023 zůstaly stejné pro živnostníky i zaměstnance. Některé ale platí letos naposledy.

Monika Lukešová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Mezi slevy, které můžete v daňovém přiznání využít, patří například základní sleva na poplatníka a sleva na manželku/manžela. Dále je možné uplatnit slevu za umístění dítěte do školky a daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Pro rok 2023 zůstaly zachovány všechny slevy, které platily pro rok 2022:

 • základní sleva na poplatníka na 30 840,- Kč.
 • Sleva na manželku (24 840,- Kč),
 • základní sleva na invaliditu (2 520,- Kč),
 • rozšířená sleva na invaliditu (5 040,- Kč),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (16 40,- Kč)
 • sleva na studenta (4 020,- Kč)
 • Sleva za umístění dítěte činí maximálně 17 300,- Kč.
 • Sleva na evidenci tržeb byla už pro rok 2023 zrušena.

Nezapomeňte na daňová zvýhodnění

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a to ve výši 15 204 Kč ročně na jedno dítě, 22 320 Kč ročně na druhé dítě a 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě,“ uvádí Markéta Szotkowská, daňová expertka z V4 Group.

Od základu daně lze odečíst poskytnuté dary např. na zdravotnictví, školství, kulturu, dále plnění za bezpříspěvkový odběr krve nebo jejích složek. Přitom částka jednoho odběru pro daňové účely je oceněna částkou 3 000,- Kč. Hodnota odběrů krvetvorných buněk a orgánu od žijícího dárce je oceněna na 20 000,- Kč. Bezúplatná plnění lze odečíst do max. hodnoty 15 % základu daně. U manželů může odpočet uplatnit pouze jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

Jako odčitatelnou položku lze uplatnit také úroky zaplacené ve zdaňovacím období ze stavebního spoření či hypotečního úvěru snížené o statní příspěvek v souvislosti s financováním bytových potřeb poplatníka. Maximální výše úroků, které lze odečíst za rok 2022 činí 150 000 Kč, pakliže došlo k obstarání bytové potřeby od 1.1.2021. Pokud došlo k obstarání bytové potřeby do 31.12.2020 pak stále platí maximální výše odpočtu 300 000 Kč,“ říká Markéta Szotkowská.

Nadále platí, že lze odečíst jako daňovou položku pojistné zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění za podmínek daných zákonem, a to až do výše 24 000 Kč.

A taktéž lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní pojištění ve zdaňovacím období splňující zákonné podmínky, a to také až do výše 24 000 Kč.

Mezi další odčitatelné položky patří odečet daňové ztráty, která vznikla nejpozději pět let před zdaňovacím obdobím, v roce 2023 tedy ztrátu vzniklou nejpozději v roce 2018 a úhrada za zkoušky, které ověřující výsledky dalšího vzdělávání, a to až do výše 10 000 Kč, resp. 13 000 Kč či 15 000 Kč u poplatníků se zdravotním postižením. Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci do max. výše 3 000 Kč.

Výjimka:

V případě, že je živnostník plátcem paušální daně, tak nejenže nemusí podávat daňové přiznání, ale nemůže samozřejmě ani uplatňovat žádné slevy, odčitatelné položky apod.

Změny od 1. 1. 2024

Základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč zůstala stejná.

Nezměnila se výše slevy na manželku (24 840 Kč), ale změnily se podmínky pro uplatnění. Nově platí, že slevu na manželku lze uplatnit pokud:

 1. a) poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let,
 2. b) manžel poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

Byly zrušeny slevy na studenta a sleva za umístění dítěte.

Ostatní slevy – základní sleva na invaliditu (2 520 Kč), rozšířená sleva na invaliditu (5 040 Kč), sleva na držitele průkazu ZTP/P (16140 Kč) se pro rok 2024 nezměnily.

V rámci nezdanitelné části základu daně již nelze uplatnit:

– odpočet na zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

– odpočet za úhrady za zkoušky ověřující výsledky další vzdělání

Došlo ke změně možnosti uplatnění příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění.

Nově se odečítají příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené poplatníkem na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče, přičemž příspěvkem na stáří se rozumí i soukromé životní pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu,“ dodává Markéta Szotkowská.

Sazba daně:

15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy

23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy

Danění podle paušálních výdajů

Poplatník může uplatnit v rámci daňového přiznání výdaje buď v prokázané výši nebo paušálem.

Paušální výdaje činí:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však lze uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6., nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

Poplatník musí vždy zvážit, jaký výdaj je pro něj výhodnější. Pokud však poplatník mění způsoby uplatňování výdajů v jednotlivých letech, musí provést úpravy základu daně za rok předchozí.

Do skutečných výdajů lze uplatnit obecně výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jejichž výčet je v rámcové podobě uveden v zákoně, např. odpisy, cestovné apod. Lze však uvést, že uplatnit jako daňový výdaj lze vše, co si poplatník u správce daně obhájí,“ uzavírá Markéta Szotkowská z V4 Group.

Články autora Monika Lukešová

Nejnovější články

Názory
Zachrání Super-Mario (znovu) Evropu?

Evropa totiž dle Draghiho příliš dlouho (naivně) věřila...

Obecně platí, že Draghiho lékem na zhoršující se...

Analýzy
Revoluce v benefitech se nekoná

Loňský podzim přinesl vášnivou debatu o negativních dopadech...

„Letošní průzkum benefitů ukázal, že rozdíl mezi tím,...

„Benefity sledujeme v rámci našich průzkumů již bezmála...

Zajímavým zjištěním letošního průzkumu je pak i skutečnost,...

Cestovní ruch
Kongresoví ambasadoři byli oceněni

Ambassador Awards Evening se uskutečnil pod záštitou primátora...

„Celý profesní život se snažím posouvat českou onkologii...

Hlavními partnery večera byly: Hlavní město Praha, Ministerstvo...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Komora pomůže podnikatelům s elektronickým daňovým přiznáním

Hospodářská komora proto spustila na webové stránce www.komora.cz/dane/ návody,...

„Digitalizace musí být k uživateli přátelská a přinášet...

Aktuality
Největší logistický kongres v ČR se blíží

Logistika a doprava patří mezi nejdůležitější pracovní úkony mezi...

Všechny zmíněné faktory představují příležitost pro spojení s loajální...

Velký kongres EASTLOG, který se bude konat 30....

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....