Sobota 13. července 2024
ikona hodiny30. 10. 2020 07:25

Jak rychleji zavádět inovace a technologie do praxe

Zaměřeni na certifikace

Vůbec poprvé jednala vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů. Vznikla letos v září v reakci na situaci s nemocí covid-19, fungovat však má dlouhodobě nejen v kontextu s pandemií. Dnes se mimo jiné zabývala strategickým směřováním inovačních podpůrných programů či certifikacemi a dodávkami osobních ochranných a zdravotnických prostředků.

Štěpánka Filipová Štěpánka Filipová autor

Absolventka televizní žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a marketingové a sociální komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovala řadu let jako televizní redaktorka v domácím zpravodajství České televize, později jako ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, tisková mluvčí Karlovarských minerálních vod, vedoucí komunikace a mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, ředitelka marketingu a komunikace CzechInvestu, mediální zástupkyně Svazu měst a obcí či Asociace krajů a ředitelka komunikace, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně pracuje jako tisková mluvčí České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V době koronaviru začala osobní ochranné a zdravotnické prostředky (OOP a ZP) vyrábět celá řada firem, pro zavádění na trh výrobky musí mít potřebné osvědčení o tom, že jsou bezpečné a chrání zdraví. Aby se procesy zrychlily, musí se posílit certifikační kapacity či zaktualizovat některé normy. Také je třeba chránit a rozvíjet strategické technologie, využívat inovace i v krizovém řízení, řešit související legislativu a spolupracovat napříč sektory. V rámci rady proto vznikne několik pracovních skupin. Tempo, jak se inovace a technologie zavádějí do praxe, se totiž výrazně zrychluje a na to musí nejen veřejná správa průběžně reagovat.

„Současná situace mimo jiné ukázala, že je třeba posílit certifikační kapacity. Stávající organizace dělaly, co mohly, aby se nově vyráběné osobní ochranné a zdravotnické prostředky zaváděly na trh, přesto od firem zaznívalo, že je třeba certifikaci zrychlit,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Přispět ke zlepšení situace má právě Rada pro podporu strategických technologií a produktů, která vznikla s cílem řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí.“   

Ministerstvo průmyslu a obchodu tak například certifikace už mimo jiné řešilo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, pod které spadá jedna z certifikačních autorit – Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Rovněž se podílelo na řadě akcí k certifikaci. Kromě toho se nově mají zmapovat výzkumné organizace, které disponují relevantní laboratorní kapacitou a hledat cesty, jak certifikační subjekty pomoci dovybavit zařízeními potřebnými pro zkoušky.

„Rovněž je třeba vydefinovat, co vlastně strategické technologie a produkty jsou a vytvořit databázi produktů a služeb, kterou budou moct využívat také samosprávy, tedy kraje i města a obce,“ říká náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek a dodává: „Je důležité, aby se firmy i zájemci propojili, navázalo se přitom na už existující portál GovPoint.org.“

„Svaz měst a obcí je vhodným místem pro přenos informací do území, právě starostové, kteří jsou v první linii a jsou občanům nejblíž, jsou členy naší organizace,“ říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková a dodává: „Radu vnímáme tak, že může pomáhat i v dalších krizových situacích, v nichž obce mimo jiné potřebují koordinovat činnosti například dobrovolníky.“ 

Na jednání rady koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík představil projekt Jihomoravského kraje, v němž Masarykova univerzita v Brně právě ve spolupráci s dobrovolníky řeší pomoc v kontextu s koronavirem. Uvedl, že by se mohl využít i v dalších krajích České republiky. Představen byl také další inovativní projekt, který vzniká ve spolupráci Univerzity Karlovy, ČVUT v Praze a VŠB Ostrava.

„Z témat, která se probrala na prvním jednání Rady pro podporu strategických technologií a produktů je zřejmé, že by rada mohla mít čtyři pracovní skupiny: pro inovativní technologie, strategické segmenty a rozvoj ekonomiky, legislativu a pro zkušebnictví a certifikace,“ říká náměstek ministra obrany pro řízení průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný a dodává: „Strategický význam technologií roste, jde přitom o celkovou technologickou infrastrukturu, nejen v kontextu s pandemií. Musíme hledat cesty, jak technologie stimulovat a podporovat.“

Jednou z cest, jak pomoci státu s nákupem inovativních produktů, je začít pracovat na úpravě technických norem pro OOP, ZP i pro další produkty a případně také souvisejících technických předpisů.

„Touto problematikou by se měla v rámci rady komplexně zabývat pracovní skupina pro zkušebnictví a certifikaci. Pokud nebudou OOP a ZP řádně odzkoušeny a certifikovány, nemohou se využívat. To platí i pro další inovativní výrobky a strategické produkty,“ říká viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, prezident EUROLAB-CZ a ředitel Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha Alexander Šafařík-Pštrosz.

„Už teď chystáme aktualizaci technické normy pro OOP a ZP, která bude upravovat tzv. parametr záchytu. Chceme ji ošetřit na národní i evropské úrovni,“ říká ředitel odboru inovací agentury CzechInvest Jakub Hájek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí zabývá také dočasnými certifikacemi, které na jaře dostaly firmy na některé nové produkty a nyní jim vyprší. Prodloužení osvědčení pomůže českým firmám okamžitě dodávat produkty institucím, občanům i firmám, které je potřebují. Na Radě byla rovněž představena strategie chytré specializace RIS3.

Články autora Štěpánka Filipová

Nejnovější články

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Aktuality
Ženy v těžké situaci se mohou rekvalifikovat na IT pozice

Zájemkyně o Digitální akademii od Czechitas se mohou...

Czechitas stipendium se zaměřuje na podporu znevýhodněných žen....

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Aktuality
Ženy v těžké situaci se mohou rekvalifikovat na IT pozice

Zájemkyně o Digitální akademii od Czechitas se mohou...

Czechitas stipendium se zaměřuje na podporu znevýhodněných žen....