Sobota 22. června 2024
ikona hodiny14. 7. 2021 16:11

MPO představí Vodíkovou strategii České republiky

Potenciál vodíku jako čistého zdroje energie je třeba umět využít, a to jak v dopravě, tak v energetice nebo v průmyslu. Vodíkovou strategii ČR i konkrétní vodíkové projekty představí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci v pátek 16. července 2021. Během akce se bude možné seznámit i s vodíkovými osobními automobily.

Štěpánka Filipová Štěpánka Filipová autor

Absolventka televizní žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a marketingové a sociální komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovala řadu let jako televizní redaktorka v domácím zpravodajství České televize, později jako ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení, tisková mluvčí Karlovarských minerálních vod, vedoucí komunikace a mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, ředitelka marketingu a komunikace CzechInvestu, mediální zástupkyně Svazu měst a obcí či Asociace krajů a ředitelka komunikace, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně pracuje jako tisková mluvčí České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„Česká republika se společně s ostatními členskými zeměmi zavázala dosáhnout klimatické neutrality celé EU do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak tohoto ambiciózního cíle dosáhnout,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vodíková strategie, kterou připravilo MPO a kterou podrobněji představíme na páteční konferenci, má za cíl redukci emisí skleníkových plynů a zároveň podporu hospodářského růstu.“

Čtyři pilíře vodíkové strategie

  • výroba nízkouhlíkového vodíku
  • využití nízkouhlíkového vodíku
  • doprava a skladování vodíku
  • vodíkové technologie

„Pilíře vodíkové strategie jsou vzájemně provázány, výroba a spotřeba musí být v rovnováze, aby se dosáhlo ekonomického využití příslušných technologií, v opačném případě bude nerovnováhu kompenzovat import ze zahraničí,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podporu podnikání Silvana Jirotková.

Zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodík Petr Mervart dodává: „Cílovým stavem, ke kterému strategie přispívá, je klimatická neutralita. Té musíme dosáhnout postupnou transformací průmyslu a změnou technologií, tak abychom neohrozili zaměstnanost, konkurenceschopnost a celkovou životní úroveň v České republice.“

Vodíková strategie se týká nejen dopravy, ale i energetiky, chemického průmyslu, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení, přepravy a skladování vodíku a také občanů, kteří budou využívat vodíkové technologie a žít ve zdravějším prostředí.

Strategie popisuje výchozí stav a odhaduje vývoj do roku 2050, který souvisí se strategickým horizontem Zelené dohody pro Evropu. Dále přináší přehled programů, které mohou podporovat rozvoj vodíkových technologií.  Po schválení vládou bude Vodíková strategie ČR dostupná na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Články autora Štěpánka Filipová

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...

Aktuality
V Praze se konal největší bitcoinový festival v Evropě

V Praze během svého vystoupení mimo jiné představil 21...

Češi si bitcoin opravdu velmi oblíbili. K více...