×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 24. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny4. 7. 2022 07:00

Nezapomínejte na zveřejnění finančních výkazů

Daňové přiznání za rok 2021 bylo letos možné podávat do konce března v papírové formě, elektronicky do konce dubna a do konce června, pokud společnost využije služeb daňového poradce. Přestože se nejzazší termín pro zveřejnění výsledků hospodaření blíží, finanční výkazy za loňský rok ve sbírce listin nezveřejnilo přes 91 % firem. Podle analýzy poradenské společnosti Dun & Bradstreet, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o tuzemských podnikatelských subjektech, informační povinnost za rok 2020 splnilo jen 40 % společností.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Dlouhodobá praxe ukazuje, že velké množství společností finanční výkazy do sbírky listin ještě doplní. I když se přístup firem k plnění informační povinnosti v posledních letech mírně lepší, stávající stav není uspokojivý. Nezveřejňování výsledků hospodaření totiž výrazně ztěžuje možnost prověřovat si obchodní partnery. Obzvlášť v posledních několika letech, kdy pandemie COVID a nově i válka na Ukrajině významně změnily podmínky na trhu, roste význam spolehlivých informací a vývoji hospodaření firem a jejich platební morálce,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová s tím, že za posledních pět let finanční výkazy ani jednou nezveřejnila třetina českých společností. „To pro firmy může mít až fatální důsledky. Rejstříkový soud totiž může zrušit obchodní společnost a nařídit její likvidaci z důvodu neplnění zákonných povinností, a to zejména zakládat stanovené dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu. Těchto případů přibývá,“ dodala Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

Dlouhodobé statistiky Dun & Bradstreet ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným. „Rozdíl zpravidla činí víc než deset procentních bodů,“ upřesnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

Podíl firem, které v letech 2016 až 2021 nesplnily informační povinnost

2021 2020 2019 2018 2017 2016
a.s. 92,72 % 47,11 % 39,50 % 35,54 % 33,04 % 30,66 %
s.r.o. 91,09 % 60,01 % 53,93 % 49,75 % 47,18 % 45,59 %
Celkem 91,18 % 59,34 % 53,16 % 48,96 % 46,37 % 44,70 %

Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 15. 6. 2022)

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2018 až 2021 podle tržeb

Jedním z hlavních závěrů pravidelných analýz Dun & Bradstreet je skutečnost, že informační povinnost plní spolehlivěji firmy s vyššími tržbami. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu korun, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon o účetnictví nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů.

2021 2020 2019 2018
neuvedeno 94,37 % 82,85 % 80,12 % 77,55 %
1 – 9 999 999 Kč 88,81 % 49,19 % 41,29 % 35,81 %
10 000 000 – 99 000 000 Kč 90,06 % 37,23 % 27,69 % 22,27 %
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč 92,20 % 19,43 % 11,61 % 8,93 %
 1 000 000 000 Kč a více 85,49 % 7,23 % 3,51 % 3,10 %

Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 15. 6. 2022)

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2021 podle sídla

Mezi lety 2017 až 2020 měl registrované sídlo v hlavním městě nejvyšší podíl firem, které porušily zákon o účetnictví tím, že nezveřejnily finanční výkazy ve sbírce listin. „V Praze má sídlo přes 40 % českých firem, v rámci republiky je zde registrováno nejvíc společností na obyvatele. Podnikatelé zcela jistě využívají anonymního prostředí, které jim metropole nabízí, a proto se častěji vyhýbají plnění zákonných povinností,“ dodala Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

2021 2020 2019 2018 2017
Jihočeský kraj 90,21 % 50,71 % 45,16 % 41,56 % 38,73 %
Jihomoravský kraj 92,65 % 63,82 % 58,15 % 54,90 % 52,06 %
Karlovarský kraj 89,32 % 52,66 % 47,24 % 43,83 % 40,81 %
Královéhradecký kraj 86,61 % 40,12 % 32,24 % 28,94 % 24,89 %
Liberecký kraj 92,57 % 60,02 % 55,92 % 53,19 % 51,37 %
Moravskoslezský kraj 88,51 % 43,48 % 30,87 % 22,21 % 19,95 %
Olomoucký kraj 91,02 % 54,64 % 46,53 % 40,02 % 36,88 %
Pardubický kraj 88,42 % 47,20 % 41,43 % 35,35 % 28,73 %
Plzeňský kraj 89,16 % 53,38 % 47,84 % 44,09 % 42,63 %
Praha 92,21 % 66,31 % 61,01 % 57,31 % 55,02 %
Středočeský kraj 89,92 % 56,48 % 50,70 % 46,54 % 43,85 %
Ústecký kraj 90,95 % 54,55 % 48,69 % 45,72 % 43,74 %
Vysočina 89,96 % 48,99 % 43,14 % 38,05 % 35,17 %
Zlínský kraj 91,28 % 54,84 % 48,42 % 44,35 % 41,81 %

Zdroj: Dun & Bradstreet (data k 15. 6. 2022)

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Články autora Petra Štěpánová

Nejnovější články

Trendy
Filuta získal za pět měsíců 56 milionů korun

„Zájem o strojové učení trval přibližně od roku...

Řešení Filuty představuje kompilátor inteligentní automatizace – tedy...

Cílem obou zakladatelů Filuty AI je přenést akademickou...

Členové týmu tak mají jistotu, že si udrží...

Cestovní ruch
V Jihlavě se zabývali historií v produktech cestovního ruchu

Konferenci již tradičně organizovala Katedra cestovního ruchu Vysoké...

V plénu konference vystoupili zajímaví řečníci s vazbou...

V závěru plenárního zasedání vystoupila Jana Piteková z...

Pohled z praxe
Česko patří v kybernetické bezpečnosti ke špičce

Na programu bylo setkání se zástupci firem, vzdělávacích...

Nizozemsko nebylo rozhodně vybráno náhodou. Země se totiž...

Účastníci navštívili například nizozemský klastr kybernetické bezpečnosti Hague...

Jako velmi přínosnou hodnotí zástupci TeskaLabs návštěvu Evropského...

TeskaLabs patří v Česku ke špičce poskytovatelů služeb...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Nový systém investičních pobídek podpoří přidanou hodnotu 

Investice bez přidané hodnoty budou nově podporovány pouze...

Vláda také schválila úpravu podmínek pro získání investiční...

Aktuality
Vladimír Dlouhý je prvním Čechem v čele Eurochambres

Prioritou Vladimíra Dlouhého bude v tomto krizovém období...

Eurochambres, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je...

Aktuality
Wienerberger opět hledá nejlepší studentský projekt

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do...

Soutěž opět probíhá ve dvou kolech. V prvním,...

Spolupráce s architektonickým studiem LOXIA, která začala v...

Pro přihlášené, jejichž práce budou v rámci soutěže...