Středa 17. července 2024
ikona hodiny11. 1. 2023 09:17

Předpovědi Dun & Bradstreet pro rok 2023

Zásadní role dat při budování odolnosti firem

Vzhledem k tomu, že globální ekonomika stále čelí významným výzvám, včetně recese, odborníci ze společnosti Dun & Bradstreet, předního světového poskytovatele dat a analytiky pro obchodní rozhodování, představili několik předpovědí, pokud jde o co nejlepší využití jejich dat.

Petra Štěpánová autor

Bisnode

Foto: Shutterstock.com Data jako základ firemní odolnosti Foto: Shutterstock.com

Podniky čeká v roce 2023 další náročný rok kvůli pokračujícímu pomalému hospodářskému růstu, zvýšené komplexnosti regulace a prudce rostoucím provozním nákladům. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak v podnikání vybudovat odolnost, je být proaktivní a připravený na nepředvídatelné prostředí. Data a analytika mohou firmám pomoci nejen řídit a zmírňovat rizika, ale také identifikovat příležitosti k přizpůsobení a růstu.

Společnost Dun & Bradstreet identifikovala pro rok 2023 šest trendů v datové oblasti – od významu kvality před kvantitou dat až po zvýšený důraz na ochranu soukromí a správu dat.

Kvalitní data se stanou životně důležitými, protože podniky se budou pohybovat v období světových prvenství

Pokud jde o maximální využití dat, měly by se firmy zaměřit na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Používání nekvalitních nebo nevhodných dat může způsobit více škody než užitku, oslabit sílu cenných dat, která organizace má, a ztížit odvození skutečné hodnoty. Nicméně „vyčištění“ těchto dat, stejně jako zajištění aktuálnosti datového cloudu společnosti, se ukazuje jako významná obchodní výzva.

Z tohoto důvodu je důležité mít k dispozici tým, který je zodpovědný za udržování pořádku v datovém majetku firmy. I když technologie, jako je umělá inteligence (AI), mohou pomoci snížit zátěž, stále je nutný lidský, odborný dohled, aby nedocházelo k chybám. Ve světě, kde zažíváme tolik „prvenství“ (klimatická krize, pandemie, bezprecedentní výzvy globálního dodavatelského řetězce) a ve kterém se umělá inteligence často učí z minulých událostí, aby pomohla předvídat budoucí výsledky, je snadné pochopit, v čem spočívá problém. Prediktivní metodiky nyní jednoznačně vyžadují odlišná data a analýzy, aby bylo možné porozumět nejisté budoucnosti.

Vzroste datová regulace

Regulační důraz na ochranu soukromí a správu dat se bude i nadále zvyšovat. Společnosti budou muset spravovat svá data a analytické metody, aby zajistily, že jsou spravovány a používány nejen v souladu se současnými předpisy, ale také tak, aby držely krok s vyvíjejícím se regulačním prostředím. Regulátoři po celém světě se zaměřují nejen na ochranu soukromí, ale také na umístění dat, etické využívání dat a umělé inteligence, přeshraniční přenos dat a vysvětlitelnost použitých metod.

Firmy budou muset v rámci finančních omezení vynakládat více úsilí s nižšími náklady

Vzhledem k tomu, že se některé trhy po celém světě dostávají do recese, firmy často pocítí finanční zátěž. Efektivní a účinné využívání dat, stejně jako automatizace, proto bude pro firmy zásadní, aby zefektivnily svůj provoz a pomohly týmům rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí. Data nepřinášejí užitek pouze plánovacím oddělením, ale pomáhají i prodejnímu či marketingovému týmu, a nakonec i vedení společnosti fungovat efektivněji a komplexněji. Odolnost, zejména v dobách velkého stresu, je podpořena tím, že máte k dispozici správné informace pro rozhodování, abyste přežili v době stresu a v budoucnu se rychle zotavili.

Data mohou a měla by být využívána jako pomoc při důkladném finančním plánování. To bude důležitější než kdykoli předtím, aby týmy věděly, zda jim jejich zákazníci zaplatí včas, a také aby řídily termíny pro své dodavatele a zajistily jejich plnění. Stres v jakémkoliv ekosystému běžně spočívá ve stranách, které spolu přímo neinteragují. Pokud jde o prodejní týmy, data pomohou udržet stávající, loajální zákazníky tím, že pochopí nejlepší načasování a kontaktní body pro udržení spokojenosti. Stejně tak pomohou pochopit a předvídat měnící se potřeby zákazníků a zároveň identifikovat nové potenciální zákazníky.

Zajištění návratnosti investic do dat (ROI) bude vyžadovat nejlepší data ve své třídě

Aby firmy mohly přijímat co nejefektivnější rozhodnutí, budou muset své systémy zásobovat vysoce kvalitními daty, která budou přesná, včasná a vhodná pro daný účel. Data mohou být příliš často stará, neúplná nebo mohou pocházet z jediného, potenciálně zkresleného zdroje. Na rčení „špatná data dovnitř, špatná rozhodnutí ven“ je něco pravdy. Správná a kvalitní data poskytnou společnostem informace, které jim pomohou proplout turbulentním obdobím.

Aby bylo zajištěno, že podnik ze svých dat vytěží maximum, je třeba tato data vyčistit, ověřit, sloučit, obohatit a propojit do jednoho úplného a přesného pohledu. Podniky se budou muset zamyslet nad daty, která přijímají, a vyhodnotit, zda jsou tato data vhodná pro naplnění jejich potřeb a podporu strategických rozhodnutí.

Podniky budou muset neustále přehodnocovat své strategie

Společnosti budou muset neustále přehodnocovat a testovat svou datovou strategii. Datová strategie, která fungovala v roce 2021 nebo dokonce 2022, nemusí být v roce 2023 vhodná. Průběžné testování umožní společnosti zavést datovou strategii, která odráží její potřeby, je navržena tak, aby řešila problémy a rizika a současně identifikovala příležitosti.

Firmy budou muset podniknout kroky k obnově, nejen k přežití – jakkoli to může být v těžkých časech obtížné, společnost bude muset mít na zřeteli budoucnost, aby byla „fit“ pro dobu, kdy se svět dostane ze současné špatné situace. Pokud existuje tlak na nižší výdaje, firma musí utrácet chytřeji.

Pokud jde o data, firmy si v roce 2023 samy nevystačí

Vedoucí představitelé firem se musí obklopit odborníky, kteří jim přinesou přidanou hodnotu, zejména prostřednictvím nových datových poznatků. Mít ty správné partnery pomůže firmám nastavit a realizovat robustní datovou strategii, která umožní vybudovat odolný podnik.

Články autora Petra Štěpánová

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Expertní pohled
Změny v DPP a DPČ mohou mít negativní dopad na zaměstnávání

Oznamovací povinnost se týká všech DPP, včetně těch...

Původně možná dobře zamýšlené změny tak budou zřejmě...

Ačkoliv si Česká republika v porovnání s ostatními...

Další možnosti, jak pomoci zvýšit flexibilitu českého pracovního...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...