Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny3. 3. 2023 09:03

Expertní analýza: Dvě klíčová rizika na začátku jara

Synchronizovaná globální recese a geopolitické klima

Globální prostředí pro podnikatelská rizika se v 1. kvartálu 2023 zlepšilo, ale rizika zůstávají i nadále vysoká. Největší výzvy pro globální podnikatelské prostředí představuje riziko celosvětového ekonomického poklesu a rizika plynoucí ze změn geopolitického uspořádání. Podle zprávy Dun & Bradstreet globálnímu rizikovému prostředí v 1. čtvrtletí dominuje rusko-ukrajinský konflikt, pnutí mezi USA a Čínou, celosvětový ekonomický pokles a zpomalující čínská ekonomika, politika EU v oblasti klimatu, potíže v dodavatelských řetězcích, sociální nestabilita v důsledku vysoké inflace, nové vlny Covid-19, kybernetická zranitelnost a dluhy veřejného sektoru na rozvíjejících se trzích.

Petra Štěpánová autor

Bisnode

Foto: Shutterstock.com Jaká jsou klíčová rizika na začátku jara? Foto: Shutterstock.com

V 1. čtvrtletí 2023 se skóre GBI společnosti Dun & Bradstreet snížilo na 314 bodů, což je nepatrně lepší výsledek než 323 bodů ve 4. čtvrtletí 2022, ale méně než maximum 332 bodů z roku 2020, které bylo zaznamenáno v důsledku začínající pandemie. Přestože je skóre GBI nižší než vrcholná úroveň z roku 2020, je nad dlouhodobým průměrem 274; podniky působící v zahraničí se nadále potýkají s vysokou mírou nejistoty.

Globálnímu rizikovému prostředí dominuje riziko globálního hospodářského poklesu a stávající geopolitické klima    

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, který trvá už rok, je v tomto čtvrtletí opět na vrcholu rizikového radaru Dun & Bradstreet. Za poslední rok se události nevyvíjely podle ruských představ a obě strany jsou nyní zakopané, zejména když západní spojenci Ukrajiny poskytují další vojenské vybavení a finanční prostředky. Klíčovým rizikem, které stojí za to sledovat, je proto případná vojenská eskalace zahrnující použití zbraní vyššího kalibru a jakákoli neúmyslná vojenská nehoda s účastí člena NATO.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se největší světové ekonomiky – USA, EU, Spojené království a pevninská Čína – potýkaly se svými jedinečnými ekonomickými problémy. Na základě toho jsme v našem vydání GBRR pro 4. čtvrtletí 2022 označili za hlavní riziko pro podniky synchronizovaný globální hospodářský pokles. To stále považujeme za jedno z nejrelevantnějších rizik pro podniky na celém světě, ale souběh faktorů, včetně teplejší než očekávané zimy v Evropě, snížil pravděpodobnost tohoto rizikového scénáře. Více než překonání cyklického poklesu je pro podniky skutečnou výzvou zvládnutí rozdílů v míře a hloubce ekonomických problémů na jednotlivých trzích.

Rizikový scénář, který představuje konkurence mezi USA a Čínou – opakující se téma na seznamu hlavních rizik – zůstává na předních příčkách i v tomto čtvrtletí. Nedávné snahy USA o technologickou izolaci Číny, konkrétně v souvislosti se špičkovými polovodiči, znovu zaměřily pozornost na toto riziko, ale rizikový profil tohoto tématu zůstává oproti předchozímu čtvrtletí v podstatě nezměněn.

Zpráva Dun & Bradstreet Global Business Risk Report (GBRR)

Řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Deset největších rizik vychází z odborných znalostí týmu ekonomů společnosti Dun & Bradstreet, kteří sledují 132 zemí/regionů, jež tvoří více než 99 % světového HDP. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního obchodního dopadu (GBI – Global Business Impact).

Obsluha dluhu na rozvíjejících se trzích zůstává klíčovým rizikem, které je třeba sledovat, protože několik ekonomik v Africe, Asii a Latinské Americe zůstává zranitelných vůči přísnějším globálním finančním podmínkám. I když budeme svědky nižšího tempa zvyšování sazeb nebo pozastavení dalšího růstu, úrokové sazby pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstanou v restriktivní oblasti. Čím déle zůstanou na těchto zvýšených úrovních, tím větší je šance, že budeme svědky dalších událostí dluhových potíží na rozvojových trzích. Pravděpodobnost tohoto rizikového scénáře se proto v prvním čtvrtletí roku 2023 mírně zvýšila.

Stejně tak problémy s životními náklady nadále podněcují frustraci obyvatelstva. I když celková inflace klesá, jizvy způsobené vyššími cenami základních komodit po celý rok 2022 pociťují ekonomicky nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, což vážně narušuje úsilí o snižování chudoby. To zvýšilo pravděpodobnost, že se tyto frustrace mohou v blízké době přenést do ulic a představovat riziko pro obchodní operace, což je riziko, které sledujeme v rámci tématu sociální nestability.

TOP 10 rizik

Stávající rozhodnutí pevninské Číny znovu plně otevřít trh pomohlo snížit pravděpodobnost výskytu dvou klíčových rizik – zpomalení čínské ekonomiky a potíží v dodavatelském řetězci. Je třeba zdůraznit, že škála rizikových scénářů zahrnutých do těchto dvou témat se nadále mění a v některých případech dokonce rozšiřuje. V pevninské Číně jsou počty případů Covid stále vysoké, a přestože opětovné otevření prozatím odstraní klíčové omezení hospodářské aktivity, spotřebitelská nálada pravděpodobně zůstane utlumená. Několik zemí také zavedlo přísnější požadavky na testování příchozích z pevninské Číny a v tomto čtvrtletí bude hrát roli také zpomalení aktivity v období kolem lunárního nového roku.

Pokud jde konkrétně o potíže v dodavatelském řetězci, zkrácení dodacích lhůt a nákladů na kontejnery i nadále vykresluje obecně nižší tlaky v dodavatelském řetězci, ale zároveň pracovní aktivismus, přírodní katastrofy, narušení související se sankcemi, a dokonce i rozsáhlá systémová selhání – jako například to, kterého jsme byli svědky v případě systému NOTAM v USA – představují pro podniky nové výzvy.

A konečně tři další témata – klimatická politika, kybernetická zranitelnost a znovuobjevující se vlny covid-19 – zůstávají mezi hlavními riziky pro globální podniky, aniž by se jejich pravděpodobnost nebo dopad oproti předchozímu čtvrtletí změnily.

Globální ekonomika: obstojí i proti recesi

Ačkoliv jsme stále nepřekročili kritickou hranici zimy, vše nasvědčuje tomu, že Evropa zvládla letošní zimu lépe, než mnozí očekávali. Počasí bylo k mnohým přívětivé. Evropské firmy se držely lépe, než se očekávalo, vůči cenám plynu, průmyslová výroba nedostala výrazný zásah a první reporty údajů o HDP naznačují, že ekonomiky Spojeného království a eurozóny se v roce 2022 možná vyhnuly recesi. To je pozoruhodné vzhledem k tomu, kde jsme byli ještě před několika měsíci. Zároveň růst ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v USA dopadl lépe, než se očekávalo, přičemž pozitivně přispěla klíčová složka osobní spotřeby. A v pevninské Číně došlo k posunu směrem k úplnějšímu znovuotevření, uvolnění úvěrových podmínek pro sektor nemovitostí a dalším krokům ke stimulaci domácí poptávky.

Není překvapením, že v posledních několika týdnech se vnímání globální ekonomiky změnilo pozitivně. Finanční trhy se již začaly ohlížet za koncem cyklu zpřísňování měnové politiky. Domníváme se, že tento optimismus by měl být opatrný. Sledujeme následujících šest souvisejících rizikových témat:

  1. Globální hospodářský pokles: Dominantním příběhem roku 2022 bylo, že centrální banky v mnoha částech světa se ocitly v situaci, kdy bojovaly s inflací. Pro nadcházející čtvrtletí se pozornost přesune na to, zda nyní nezajdou příliš daleko, pokud jde o zpřísňování. Při detailnějším zaměření na inflaci a při stále relativně vysokých jádrových cenách existuje možnost, že centrální banky chybují na straně opatrnosti, ale nechtěně vyvolají synchronizovanou globální recesi. A přestože nám ekonomické výsledky Evropy během zimy dávají naději, stále si myslíme, že jde o riziko, které by podniky měly sledovat. Toto riziko globálního ekonomického zpomalení má skóre GBI 43, což je méně než 51 bodů ve 4. čtvrtletí 2022, kdy bylo naším nejvyšším rizikem (skóre se pohybuje v rozmezí 1 až 100; vyšší skóre znamená vyšší globální dopad).
  2. Zpomalení čínské ekonomiky: V pevninské Číně byl růst reálného HDP v roce 2022 na úrovni přibližně 3 % (odhad) výrazně nižší než průměr předchozích 5 let (nad 6 %, včetně pandemií zasaženého roku 2020). Dále se zdá, že výrazně zaostal za dříve oznámeným cílem 5,5 %. Není překvapením, že úřady zopakovaly, že hlavní politickou prioritou pro rok 2023 je oživení ekonomiky. Kromě nasazení úvěrové podpory pro sektor nemovitostí byly znovu otevřeny hranice a v několika provinciích jsou vydávány spotřební poukázky s cílem stimulovat domácí poptávku. Objevil se také první náznak oživení vztahů mezi pevninskou Čínou a Austrálií, neboť zásilky uhlí z Austrálie dorazily do Číny poprvé po téměř dvou letech. Skóre GBI pro toto riziko se snížilo na 33 (oproti 36 ve 4. čtvrtletí 2022) díky obnoveným závazkům tvůrců politiky k oživení růstu, ale zpomalení Číny je také funkcí strukturálních faktorů, jako je demografie – 1. čtvrtletí 2023 je čtvrtletím, kdy Indie předstihne Čínu jako nejlidnatější zemi světa.
  3. Potíže v dodavatelském řetězci: Po znovuotevření pevninské Číny se podařilo vyřešit klíčovou překážku normalizace dodavatelského řetězce v postpandemickém světě, ale dodavatelské řetězce čelí novým výzvám, které mají široký záběr – od přírodních katastrof po rozsáhlá systémová selhání (např. selhání NOTAM v USA) a sankce a kontroly vývozu vyplývající z geopolitických důvodů. Vzhledem k tomu, že se tato rizika naplňují a zesilují, mohou být dodací lhůty i nadále nepředvídatelné a výrobní ceny mohou opět vystřelit vzhůru, což zkomplikuje boj s inflací. Skóre GBI pro toto riziko se snížilo, ale stále je na vysoké úrovni 30.
  4. Sociální nestabilita: Ačkoli ceny základních potravin začaly vykazovat známky zmírnění, problémy s životními náklady zůstávají v popředí zájmu obyvatel, kteří byli postiženi pandemií a nyní čelí špatným ekonomickým vyhlídkám. Přetrvávající vysoká inflace může vyvolat masové pouliční protesty, zejména v rozvojových zemích. Nesouvisející události – jako například ženské hnutí v Íránu nebo politické protesty v Latinské Americe – by mohly povzbudit ekonomicky strádající obyvatelstvo proti jejich vládám, narušit kontinuitu podnikání a sociálně-politickou stabilitu. Toto riziko se v průběhu čtvrtletí zvýšilo, neboť nové údaje naznačují, že rok 2022 byl rokem, kdy se snižování globální chudoby dočkalo vážných komplikací – skóre GBI dosáhlo 23 bodů (oproti 20 bodům ve 4. čtvrtletí 2022).
  5. Obsluha dluhu na rozvíjejících se trzích: Po státním selhání Srí Lanky se pozornost investorů obrátila k podobně zranitelným rozvíjejícím se trhům. Státní rozvahy se potácejí pod četnými tlaky oslabující měny, rostoucích nákladů na úrokovou obsluhu a refinancování a vyšších účtů za dotace na potraviny a pohonné hmoty. Dluh veřejného sektoru na rozvíjejících se trzích je obzvláště zranitelný vůči domácí nebo vnější spouštěcí události, která by mohla urychlit odliv kapitálu a přiblížit tak další případ selhání. I v případě, že k takové události nedojde, budou slabý hospodářský výhled a špatné úvěrové prostředí udržovat vysoké náklady na financování podniků, což zhorší střednědobé vyhlídky. Skóre GBI pro tento rizikový scénář hodnotíme na úrovni 20, což je nepatrně více než 18 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.
  6. Oživující se vlny Covid-19: Vlny Covid-19, který je již třetím rokem rizikem pro podniky, ustupuje do pozadí, ale zběžný pohled na počet případů po celém světě nám může napovědět, proč si stále nachází místo na našem radaru nejvyšších rizik se skóre GBI 19. Stále sledujeme vysoce nakažlivé subvarianty, jako je například Kraken; kromě toho jsou předmětem diskusí počty hospitalizací, stejně jako přísná omezení, která jsou uvalena na cestující z některých destinací a do nich. Zkušenosti z pevninské Číny naznačují, že opětovné otevření může občas vést ke skokovému nárůstu počtu případů, které přitahují zprávy, a zatímco svět se již většinou přizpůsobil životu s virem, obchodní operace se stále nevrátily k úplnému normálu, pokud jde o provoz.

Geopolitika: Geopolitika: zvládání rozporů v multipolárním světě

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou stále pokračuje a rizika spojená s jeho eskalací zůstávají nedotčena. V únoru si připomínáme výročí vstupu ruských vojsk na ukrajinské území. Za poslední rok se věci nevyvíjely podle ruských představ a obě strany jsou nyní zakopané, zejména díky tomu, že západní spojenci Ukrajiny poskytují další vojenské vybavení a finanční prostředky.

Koncem loňského roku začaly platit evropské cenové limity na ruskou ropu. Vyžadují, aby obchodníci využívající západní služby, jako jsou námořní trasy, pojištění a financování, neplatili za ruskou ropu více než 60 dolarů za barel. A podniky v regionu se nyní připravují na dodržování úplného embarga na dovoz ropy a rafinovaných paliv z Ruska od 5. února 2023. To je významné, protože by to mohlo trvale změnit obchodní toky s energiemi.

Mezitím pokračuje strategické soupeření mezi USA a pevninskou Čínou. Mnoho globálních podniků se může ocitnout uprostřed tohoto ekonomického, finančního a technologického souboje. Vyostřená rétorika v otázkách národní bezpečnosti a suverenity může potenciálně spustit řadu akcí s bezpečnostními důsledky v asijsko-pacifickém regionu. Sledujeme čtyři riziková témata související s geopolitikou:

  1. Eskalace rusko-ukrajinského konfliktu: Výročí ruské vojenské operace by se mohlo stát klíčovým ukazatelem, na němž by jedna ze stran mohla demonstrovat své odhodlání. Jsme si vědomi toho, že když Rusko začne ztrácet vliv nad cenami energií, mohlo by zahájit silnou druhou ofenzívu zaměřenou na kritickou civilní infrastrukturu, aby psychologicky vyčerpalo ukrajinské obyvatelstvo. Na druhou stranu by se povzbuzená Ukrajina mohla přepočítat, a nakonec použít zbraně dodané Západem na ruském území. Jakákoli eskalace představuje riziko, že budou použity taktické jaderné zbraně nebo že vojenská nehoda vtáhne do konfliktu přímo některého člena NATO. Takovému rizikovému scénáři přiřazujeme skóre GBI 48, což je naše nejvyšší riziko pro první čtvrtletí roku 2023.
  2. Soupeření mezi USA a Čínou: Snaha o udržení a posílení manévrovatelnosti na mořích může vyvolat větší a delší vojenská cvičení v regionu. Mezitím se prostřednictvím legislativy zrychluje technologické oddělování. Může se zvýšit využívání sankcí – primárních, sekundárních a protisankcí. Nedostatečná spolupráce se rozšíří i na obnovený raketový program Severní Koreje. A zmatek v otázkách bezpečnosti vyvolává závody ve zbrojení v asijsko-pacifickém regionu, přičemž Jižní Korea a Japonsko se snaží posílit své vlastní schopnosti. Nedostatečná spolupráce v obchodních a klimatických otázkách by dále zvýšila provozní rizika a náklady na dodržování předpisů pro podniky. Vzhledem k tomu, že nejnovější kontroly vývozu špičkových čipů způsobují technologickým dodavatelským řetězcům další škody, a vzhledem k tomu, že v rozdělené americké vládě se jen málo věcí těší takové podpoře obou stran jako silný zahraničněpolitický postoj vůči Číně, zůstává skóre GBI pro tento scénář na vysoké úrovni 44 bodů.
  3. Politika v oblasti klimatu: Nyní „odhalená“ energetická nejistota v Evropě urychlí celosvětový tlak na energetickou transformaci v rozvinutých zemích s přístupem ke zdrojům. Na druhé straně budou velmi zranitelné země nuceny upřednostňovat dostupnost elektřiny pomocí provizorních opatření, jako je uhlí. Stále více zemí se bude řadit do jedné ze dvou skupin: ty, které pokrok v oblasti klimatických cílů ignorují nebo ho zvrátily, a ty, které se k němu urychleně přibližují. Zatímco vlády budou řešit priority, podniky budou nadále trpět nejistotou. Vzhledem k tomu, že EU usiluje o zavedení uhlíkové daně a USA se snaží poskytovat ekologické dotace, očekáváme, že dopad na životní prostředí, energetický mix a snižování emisí uhlíku se stanou opakovanými tématy diskusí v zasedacích místnostech. Rizikům spojeným se změnami v politice opatření v oblasti klimatu přiřazujeme skóre GBI 33.
  4. Kybernetická zranitelnost: Kybernetický prostor je levnějším a pohodlnějším bojištěm pro státy, které mezi sebou válčí, a soukromé společnosti se v této bitvě často mohou stát vedlejšími oběťmi. S rostoucím geopolitickým napětím roste i míra ohrožení v kyberprostoru. Je také pozoruhodné, že tempo digitalizace během pandemie daleko předstihlo tempo modernizace schopností organizací v oblasti kybernetické bezpečnosti. V rámci sankcí je také mnoho podniků odříznuto od přístupu ke kritickým technologiím, což z krádeží duševního vlastnictví činí záležitost strategického významu. Skóre GBI pro tento rizikový scénář hodnotíme na 22 bodů.

Co to znamená pro firmy?

Globální hodnocení dopadů na podnikání společnosti Dun & Bradstreet pro 1. čtvrtletí roku 2023 ukazuje, že rizika, kterým podniky čelí, zůstávají zvýšená. Některé rizikové scénáře se staly mírnějšími, ale mnoho rizikových scénářů se buď zhoršilo, nebo zůstalo na stejné úrovni. Pokusy o kontrolu dopadů globálního hospodářského poklesu, geopolitických konfliktů a otřesů v dodavatelském řetězci při současném zmírnění dopadů na podnikatelskou činnost, státní finance a společenské napětí zvýšily rizika, což ukazuje, jak mohou neočekávané události náhle zhoršit rizikové prostředí pro podniky s přeshraničními operacemi.

Aktuální analýza Dun & Bradstreet zdůrazňuje, že osoby s rozhodovací pravomocí v podnicích musí mít připraveny pohotovostní plány pro případ náhlého narušení zdánlivě bezpečných dodavatelských řetězců a zvýšit povědomí o globálním ekonomickém prostředí a geopolitickém vývoji. Kromě toho geografické rozložení a různorodost dopadů v naší desítce nejvýznamnějších rizik podtrhuje význam širokého přístupu ke zmírňování těchto rizik.

Články autora Petra Štěpánová

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Expertní pohled
OSINT: Klíč k ochraně před hackery!

Může přinášet cenné informace i chránit organizace před...

„Největší výhody využití těchto technik vidím v odhalování...

Expertní pohled
Trendy v grafickém designu: Animace, gradienty a samozřejmě AI

Rok 2023 se ukázal být rokem dynamických změn...

Experimentální typografie V roce 2023 jsme byli svědky...