Středa 17. července 2024
ikona hodiny19. 12. 2022 10:36

Zelené skladování potravin

Billa má jednu z největších střešních fotovoltaik v Česku

Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO2, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa. Na míru šitá orientace panelů na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.

Darina Povrová autor

Foto: ČEZ Fotovoltaika v Bille – zelené skladování Foto: ČEZ

„V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit emise CO2 o 30 %. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa ČR.

Billa do instalace investovala 19 milionů korun, část prostředků pochází z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nová fotovoltaika pokryje až pětinu spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen energií. Zakázku na výstavbu elektrárny v Modleticích získalo ČEZ ESCO na základě výběrového řízení v loňském roce.

VIZE 2030 - Čistá Energie Zítřka

Akcelerovaná strategie Skupiny ČEZ, která pro tři hlavní směry působení – životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení společnosti – stanovuje konkrétní cíle dosažitelné do roku 2030. Zahrnuje široké spektrum činností a aktivit, pro které vytyčuje konkrétní cíle: od dekarbonizace, emisí znečišťujících látek, výstavby nových obnovitelných zdrojů, přes vztahy s komunitami, práci s lidským kapitálem a zkvalitňování nabídky pro zákazníky až po podporu diverzity a rovných příležitostí. ČEZ se mj. zavázal do roku 2030 ukončit výrobu tepla z uhlí a zásadně snížit výrobu elektřiny z uhlí, vybudovat nové obnovitelné zdroje o výkonu 6 000 MW a nové bezemisní jaderné bloky. Závazek dosažení celkové uhlíkové neutrality svých provozů letos zkrátil do roku 2040.

„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodávky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že podobně velkých solárních elektráren bude v Česku vznikat více a více, což i na našich zakázkách již sledujeme. Fotovoltaika je domácí obnovitelný zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

Na střešní ploše 5 300 m2 instalovala firma ČEZ ESCO celkem 1847 velkoformátových fotovoltaických panelů se 14stupňovým sklonem a orientací východ-západ. Panely si v této sestavě navzájem téměř nestíní, bylo možné je tak klást těsně vedle sebe a dosáhnout vyššího výkonu elektrárny.

Jedním z důležitých kritérií bylo co nejnižší zatížení střechy, které počítalo i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. Ze 14 nabídek panelů a podkonstrukcí byla proto vybrána ta s nejnižší celkovou hmotností. Protože střechu nebylo možné narušit kotvenou konstrukci, je využita vlastní váha systému v kombinaci se zatížením betonovými segmenty.

Aktuálně ČEZ ESCO připravuje pro řetězec Billa další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

Největší potenciál v sektoru obnovitelných zdrojů v České republice má podle právě fotovoltaika a vedle velkých pozemních zdrojů bude pro plnění ambiciózních cílů důležitá i každá solární elektrárna na střechách domácností, podniků a veřejných budov. Tempo instalací je poháněno i zájmem zákazníků snížit své účty za energie.

Články autora Darina Povrová

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...