Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny16. 12. 2021 08:46

Nejen strojírenským firmám pomáhá s modernizací provozu ČEZ ESCO

Čistější ovzduší i šetrné nakládání s energiemi?

Celosvětový tlak na snižování emisí řeší zejména velké průmyslové podniky, které tak kvůli naplnění emisních kvót musí řešit, jak dosáhnout ekologičtějšího provozu. Hledáním způsobu, jak dosáhnout energetických úspor, optimalizovat dopady výroby na životní prostředí i firemní finance se dlouhodobě zabývá společnost ČEZ ESCO. Je největším provozovatelem malých kogenerací v Česku, stojí za největším realizovaným projektem energetických úspor v ČR v loňském roce pro ČVUT Praha a spolu s automobilkou ŠKODA Auto staví největší střešní fotovoltaickou elektrárnu v tuzemsku. Ze služeb tohoto lídra v oblasti energeticky šetrných řešení jsou mezi průmyslovými zákazníky žádané kogenerační jednotky i výstavba trafostanic či zajištění energetického hospodaření.

Darina Povrová autor

Foto: ČEZ ESCO Foto: ČEZ ESCO

Jednu ze současných velkých výzev představuje probíhající transformace českého teplárenství. Situace vyvolává rostoucí zájem průmyslových firem a provozovatelů větších teplárenských provozů po modernizaci těchto často zastaralých systémů. Velké zkušenosti s tím mají odborníci ze společnosti ČEZ Energo, kteří se zabývají konkrétními návrhy a realizací vhodných řešení a zejména výstavbou kogeneračních jednotek.  Kogenerace je vhodná jak pro větší teplárenské soustavy, tak i pro průmyslové podniky, hotely a wellness centra, města a obce či zdravotnická zařízení. Lze ji jednoduše zapojit do teplárenské soustavy nebo může fungovat například místo lokální plynové kotelny jako decentrální zdroj – a kromě vyrobeného tepla dodávat zákazníkovi také vyrobenou elektřinu. Instituce mohou využívat jak větší kogenerační jednotky s výkonem okolo 1 MW, tak menší kogenerace s výkony od 100 kW. Výhod těchto moderních a vysoce účinných mini-tepláren a mini-elektráren využívá už 87 obcí a průmyslových podniků po celé České republice. Nová kogenerační jednotka dokáže vyrábět teplo s účinností kolem 90 procent, tedy až třikrát efektivněji než klasická elektrárna sloužící primárně k výrobě elektrické energie. Pro provozovatele to znamená finanční úsporu a minimální dopady na životní prostředí. Mezi čerstvě spuštěné projekty patří například kogenerační jednotky v nemocnicích v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově nebo v Jablonci nad Nisou.

Kogenerace šetří ovzduší i finance

Prvním krokem ke zřízení kogeneračních jednotek je posouzení technického stavu energetického hospodářství zájemce a prověření, zda je možné zařízení nainstalovat. Pokud audit potvrdí vhodnost využití této technologie, specialista navrhne vhodný výkon jednotky a parametry dodávky energií. Po podpisu smluv se rozjíždí proces projektování a vyřizování veškerých povolení pro zahájení výstavby. Samotná výstavba trvá přibližně čtyři měsíce, poté následuje řízení o povolení provozu. ČEZ ESCO přistupuje ke každé zakázce individuálně a celková délka realizace vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Výstavba i provozování energetických zařízení uleví i strojírenským firmám

Velké průmyslové podniky nejen z oblasti strojírenství využívají i další služby z portfolia ČEZ ESCO. Prostřednictvím své dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby zajišťuje rovněž provozování energetických hospodářství včetně lokálních distribučních soustav elektřiny v logistických, administrativních a průmyslových zónách. Příkladem může být projekt provozování lokálních distribučních soustav ve velkém průmyslovém areálu v Horní Suché, kde našlo místo pro své podnikání třicet firem. Společnost ČEZ Energetické služby zajišťuje také výstavbu, rekonstrukci a provozování zařízení pro tepelnou energetiku a elektroenergetiku či výstavbu a provozování rozvodných zařízení a trafostanic. Jako konkrétní příklad z praxe můžeme uvést projekt decentralizace tepelného zdroje pro Válcovny plechu Frýdek-Místek. Projekt obnášel výstavbu osmi lokálních zdrojů tepla, tedy kotelen na zemní plyn pro vytápění, teplou užitkovou vodu a výrobu páry pro technologii válcoven plechu. Součástí dodávky byla také rekonstrukce kotle K11, který vyrábí 220 tun páry hodinově ve společnosti TAMEH Czech zásobující energiemi výrobce oceli Liberty Ostrava. Společnost ČEZ Energetické služby zajišťuje také distribuci elektřiny a plynu a dále dodávku vody a stlačeného vzduchu do celého areálu Dolních Vítkovic, mimo jiné do strojírenské společnosti Vítkovice Steel. (Více na www.cezesco.cz.)

Články autora Darina Povrová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...