Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny21. 9. 2023 06:57

Spořitelna investuje 5 milionů eur do biotechnologií

Česká spořitelna vstupuje jako první banka v Česku do investičního fondu i&i Biotech Fund (i&i Bio), který působí při renomovaném Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Cílem tohoto fondu je podpora vývoje nových léčiv, diagnostických metod a medicínských technologií. Do roku 2026 plánuje i&i Bio s podporou Spořitelny investovat do zhruba 20 medicínských a biotechnologických projektů a pomoci tak jejich přechodu z výzkumu do praxe a k pacientům. Spořitelna je nejen prvním českou bankou, která do fondu tohoto druhu investuje, ale také jednou z mála evropských bank, které do podobných fondů vstupují přímo jako investoři.

Martin Kovalčík autor

Foto: i&i Bio Česká spořitelna investuje do biotechnologií Foto: i&i Bio

„Ústav organické chemie a biochemie je díky úspěchu týmu profesora Antonína Holého ve vývoji léků proti onemocnění AIDS jedním ze světově nejúspěšnějších českých vědeckých pracovišť. Možnost stát se přímým investorem fondu a podpořit vývoj nových léků a medicínských technologií, které mohou potenciálně pomoci milionům pacientů po celém světě, vnímáme s velkou poctou a pokorou,“ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. „Je skvělé, že díky své velikosti může i&i Biotech Fund výrazně akcelerovat přenos výsledků vědeckého výzkumu do praxe a být příkladem pro další investory nejen v medicínské oblasti. Investice do vědy a výzkumu s důrazem na schopnost uplatnit výsledné inovace v globálním měřítku může být jednou ze strategií, díky nimž se Česku podaří nastartovat druhou ekonomickou transformaci,“ dodává Tomáš Salomon.

Přistoupením České spořitelny investiční kapitál i&i Bio výrazně posílil, a to na celkem 53 milionů eur. Rozšiřuje se tak akční rádius fondu, do něhož před dvěma lety vložil několik desítek milionů eur rovněž Evropský investiční fond. Tato ojedinělá spolupráce zajistila nejen i&i Bio, ale i mateřskému ÚOCHB a Akademii věd místo v elitní společnosti nejvýznamnějších evropských vědeckých institucí, u kterých vznikl podobný investiční fond. Jde o organizace, které jsou současně ohniskem vzniku inovativního průmyslu a hightech společností, ať už se jedná o Vlámský institut biotechnologie (Belgie), Katolickou univerzitu v Lovani (Belgie), Chalmersovu univerzitu v Göteborgu (Švédsko), Univerzitu v Manchesteru (Velká Británie) nebo Institut Karolinska v Solně (Švédsko). Mezi státy bývalého východního bloku pak drží v této věci transferový hub kolem ÚOCHB absolutní prvenství.

„Jsem velmi rád, že je to právě Česká spořitelna jako první český finanční ústav, který se rozhodl tak významně podpořit transfer technologií v naší zemi, a že je to právě náš ústav, který takovou spolupráci může zaštítit. Jsem přesvědčen, že tohle je jediná cesta k prosperitě, která má v dnešním světě šanci,“ říká ředitel ÚOCHB prof. Jan Konvalinka.

Pro i&i Bio, který navázal na úspěšné působení společnosti i&i Prague podporující přenos nových technologií z laboratoří do praxe, představuje vstup České spořitelny další důležitý milník v rozvoji fondu. Po zahájení prestižní spolupráce s Evropským investičním fondem a vstupu významných českých soukromých investorů je současný příchod stabilní a spíš konzervativní finanční instituce dalším potvrzením, že je fond vhodným nástrojem pro různé druhy investorů.

„Pro i&i Bio je velkou ctí, že ho Česká spořitelna vnímá jako zajímavý, srozumitelný a transparentní investiční nástroj. Samotný fond splňuje ty nejvyšší světové standardy a ukazuje směr, jakým můžou různí investoři efektivně vkládat peníze do nejnadějnějších výzkumných projektů,“ říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Bio. Podle něj se otevírá úplně nová kapitola, která má potenciál zásadně změnit formu spolupráce mezi světy vědy a financí. „Náš příklad ukazuje, že v budoucnu je realistické na podobných fondech budovat samostatný pilíř financování rozvoje vědy a inovací, nabídnout nové možnosti široké škále investorů a současně také pomoci české ekonomice hledat nové směry rozvoje,“ dodává Zahrádka.

Články autora Martin Kovalčík

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Trendy

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...

Trendy
Český tým zavádí umělou inteligenci do světových firem

Generative AI Acceleration Program, novinka v globální nabídce...

Akcelerační program, který je založen na konzultacích, dokáže...

Program staví na partnerství s největšími poskytovateli cloudových...

„Dnes už pro žádný podnik není otázkou, v...