Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny20. 10. 2023 10:07

Vzácné kovy – motor nízkouhlíkové revoluce

Materiály, jako jsou lithium, měď a nikl, jsou klíčové pro přechod na udržitelnou ekonomiku. Tyto suroviny hrají rozhodující roli při výrobě obnovitelných zdrojů energie, skladování elektrické energie, elektromobilů a dalších nízkouhlíkových technologií. Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) naznačuje, že poptávka po těchto vzácných materiálech do roku 2040 může vzrůst více než sedmkrát, což je ohromující nárůst. Bloomberg Intelligence také předpovídá významný růst poptávky po těchto kovech, s konkrétním zdůrazněním, že poptávka po lithiu by se mohla zvýšit až desetkrát. Podobný nárůst se očekává i u dalších komodit, jako je kobalt a nikl, i když mírněji, dvojnásobně.

Kryštof Míšek Kryštof Míšek autor

hlavní ekonom Argos Capital
Úspěšně absolvoval dvě ekonomické školy a nabral bohaté zkušenosti v předních společnostech a institucích jak v České republice, tak v zahraničí. Jeho specializací je převážně měnový trh, komodity a energetika – oblasti, ve kterých má rovněž v minulosti publikované odborné články v řadě významných odborných médií.

Foto: Shutterstock.com Poptávka po vzácných kovech bude stoupat Foto: Shutterstock.com

Avšak, zvýšená poptávka po těchto vzácných materiálech přináší řadu rizik. Geopolitická napětí v oblastech, kde se tyto materiály těží, mohou ohrozit dodávky a způsobit nárůst cen. Těžba a zpracování těchto materiálů často souvisí s negativními environmentálními dopady. Některé z těchto vzácných surovin, jako je lithium, jsou těženy pouze v omezeném počtu zemí, což může vést k nabídkovým šokům v případě geopolitických konfliktů nebo přírodních katastrof.

Růst cen vzácných materiálů by mohl mít také značný vliv na širší ekonomiku. Může způsobit inflaci, zvýšit náklady pro firmy a snížit jejich konkurenceschopnost. Už nyní se začíná hovořit o tom, že nedostatek určitých vzácných surovin může významně ovlivnit politiku centrálních bank nebo změnit složení jádrového koše CPI při měření inflace.

Je důležité, aby vlády a firmy přijaly opatření k omezení těchto rizik. Koordinované investice do výzkumu a vývoje alternativních zdrojů vzácných materiálů a nových technologií pro jejich těžbu a zpracování mohou přispět k bezpečnějšímu a udržitelnějšímu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Tímto způsobem můžeme zabezpečit naši budoucnost a udržitelnější ekonomiku založenou na těchto důležitých vzácných surovinách.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Názory

Názory
Každoroční hašteření o minimální mzdě: Pískej konec!

Způsob, jakým se k tomu rozhodne, zůstává zahalen...

Vyslovil bych se tedy pro určitou reformu těchto...

Názory
Rozpočtový chaos v Německu aneb Další riziko na obzoru

Převod 60 mld. euro do KTF zablokoval ústavní...

Alternativa v podobě změny ústavního zákona o dluhové...

Názory
Co říká teorie časové konzistence?

Ať už se jedná o fiskální či měnovou...

Když nějaký politik vyhlásí, že bude postupovat určitým...