Sobota 22. června 2024
ikona hodiny13. 12. 2023 07:27

Konec dotační ekonomiky? Ani náhodou!

V předchozích letech si česká ekonomika navykla výrazným dávkám fiskálních prostředků. Dlouhých osm let levicových vlád, které uplácely své voliče, si vybralo svou daň v hospodářství. A následné období pandemie covid-19, kdy se řada firem přizpůsobila řadě programů, typu Antivirus nebo Covid – Nepokryté náklady, situaci jen dále zhoršilo.

Kryštof Míšek Kryštof Míšek autor

hlavní ekonom Argos Capital
Úspěšně absolvoval dvě ekonomické školy a nabral bohaté zkušenosti v předních společnostech a institucích jak v České republice, tak v zahraničí. Jeho specializací je převážně měnový trh, komodity a energetika – oblasti, ve kterých má rovněž v minulosti publikované odborné články v řadě významných odborných médií.

Foto: Shutterstock.com Konec dotační ekonomiky? Ani náhodou! Foto: Shutterstock.com

Výsledkem je, že Nejvyšší Kontrolní Úřad ve své závěrečné zprávě upozorňuje na prostý fakt, že z tržního hospodářství se stala dotační ekonomika. NKÚ zároveň konstatoval, že v rámci kontrol dotací se snižuje počet chyb spojených s nezpůsobilými výdaji či chybami ve veřejných zakázkách, a naopak roste počet pochybení souvisejících s nedostatky řídicího a kontrolního systému. Nástup vlády P. Fialy v té věci sliboval významnou nápravu, ale výsledkem jsou pouze nové formy vládní podpory podnikání.

Co přitom vlastně různé podpůrné finanční programy znamenají? Dotace jsou nástrojem státní politiky, který může být využit k podpoře určitých aktivit nebo sektorů ekonomiky. Pokud jsou však dotace nevhodně navrženy nebo uděleny, mohou mít negativní dopady na ekonomiku. Podpory často mohou vést k tzv. distorzi trhu, což znamená, že ceny zboží nebo služeb jsou ovlivněny právě těmito prostředky. To může vést k neefektivnosti trhu a k omezení konkurence. Dotace také často znamenají vznik zbytečných a neefektivních podnikatelských projektů, které vedou k nárůstu vládní administrativy a zvyšování byrokracie.

A jaký je současný stav? V našem případě se jedná znovu o mrhání veřejnými prostředky. Vláda zahájila nejdříve podporou na opravu domů, kterou nazvala Oprav dům po babičce, ve výši až 40 mld. Kč a nyní přidala za 2 mld. Kč program podpory Elektromobilita pro podnikatele. Obojí je špatně, česká ekonomika nyní potřebuje především méně peněz v ekonomice pro udržení inflace na uzdě a účelné reformy bez zapojení finančních dotací. Vláda by si to měla uvědomit, v opačném případě ztrácí znovu svoji věrohodnost v ekonomických otázkách.

Články autora Kryštof Míšek

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Názory

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Expertní pohled
O francouzských volbách, udržitelnosti dluhu a roli ECB

Trhy obecně nemají rády nejistotu, a ta je...

Dobrou zprávou je, že zatím nedochází k přelivu...

Názory
AI versus udržitelnost: Příležitost nebo hrozba?

Může být tedy AI vážnou hrozbou pro životní...

Problém vysoké energetické náročnosti a negativních environmentálních dopadů...

Jednoznačně ano, umělá inteligence by rozhodně měla podléhat...

Nedílnou součástí regulatorního rámce by měly být i...